Raamattu on sekä sodan että rauhan kirja

Sota, rauha ja Raamattu -teos haastaa eettisiin pohdintoihin sodasta ja rauhasta niin yhteiskunnan, instituutioiden kuin yksilönkin näkökulmasta. Kirjan mukaan uskontoa ei voi pitää puhtaasti rauhanomaisena, mutta sen roolia sotien syynä ei myöskään tule liioitella.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttusen ja tutkijatohtori Nina Nikin toimittama Sota, rauha ja Raamattu muodostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa valotetaan muun muassa muinaisen Lähi-idän sotakäytäntöjä ja -retoriikkaa, Qumranin sotatekstejä ja varhaiskristittyjä sotilaita.

Raamatunkäyttöä kuvataan teoksessa Suomen sodissa ja Lähi-idän konfliktin yhteydessä. 

20.12.2016 julkaistavassa teoksessa tuodaan esille, minkälaisia ovat esimerkiksi Vanhan testamentin vaihtoehdot sotaretoriikalle ja sotalakien humaanit puolet. Lisäksi tarkastellaan pyhän sodan käsitteen historiaa ja vastaavasti myös kansojen rinnakkaisuutta ja rauhaa varhaisjuutalaisuudessa.

Kansainvälisen turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos on suunnannut raamatuntutkimuksessakin katseet sodan ja rauhan problematiikkaan.

Artikkelit osoittavat, että Raamatun ajan sodissa ja nykysodissa on huomattavan paljon yhteisiä piirteitä.

− Raamatun tutkiminen sodan ja rauhan kysymyksissä ei siis ole niin vierasta nykyajan näkökulmasta kuin ensi silmäyksellä voi vaikuttaa, Huttunen ja Nikki toteavat.

Pyhää sotaa ja sodan ja rauhan etiikkaa

Kirjan artikkeleissa nousevat esille sekä apokalyptinen rauhanajan odotus, ajatus historian vääjäämättömästä kulusta että deuteronimistisen teologian näkemys Jumalan siunauksesta oikeamielisille sodan osapuolille.

Fokuksessa ovat eettiset kysymykset sodan oikeutuksesta, sodassa noudatettavista eettisistä periaatteista ja todellisen rauhan eettisistä ennakkoehdoista. Ajatusta sotilaalliseen voimaan perustuvasta rauhasta ei mielletä teoksessa ongelmattomaksi.

Sota, rauha ja Raamattu kutsuu lukijansa pohtimaan Raamatun näkemysten vaikutusta tähän päivään.

− Jäsentynyt ja analyyttinen kyky tarkastella sodan ja rauhan kysymyksiä Raamatussa ja Raamatun tulkinnassa valmentaa reagoimaan analyyttisesti ja vastuullisesti kyseiseen ongelmavyyhteen myös muissa yhteyksissä, kirjassa tiivistetään.

Kirjaan ovat kirjoittaneet TT Nina Nikki; prof. Martti Nissinen; TT, FM Kirsi Valkama; dos. Pekka Särkiö; TM Hanna Vanonen; PhD Jason Silverman; dos. Niko Huttunen; prof. Ismo Dunderberg; TT Timo Nisula ja VTT Timo R. Stewart.

Lisätietoja:

Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori, dosentti, Niko Huttunen: puh. +358 2941 22042, niko.huttunen@helsinki.fi

tutkijatohtori Nina Nikki, puh. +358 40 741 3585, nina.nikki@helsinki.fi

Suomen Eksegeettisen Seuran uusimmat julkaisut