Onko sotkuinen ihminen siistiä luovempi?

Yksi väittää löytävänsä oikeat tavarat sotkujen keskeltä, toinen ei kestä epäjärjestystä reviirillään.

Miksi toinen elää mieluiten sekasorron keskellä ja toinen mieltyy tarkkaan järjestykseen, kliinisen psykologian dosentti Christian Hakulinen Helsingin yliopistosta?

— Persoonallisuuden tutkimuksessa on havaittu, että viisi suurta piirrettä kuvaavat kohtalaisen hyvin ihmisten välisiä eroja tavoissa ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Nämä piirteet ovat ulospäinsuuntautuneisuus, tunne-elämän tasapainoisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus sekä avoimuus uusille kokemuksille.

Millaiset seikat korreloivat siisteyden kanssa?

— Tunnollisuuteen liittyvät usein sellaiset spesifimmät asiat kuin järjestyksellisyys ja suunnitelmallisuus.

Toimivatko sottapytyn ja siisteyttä suosivan ihmisen aivot jotenkin perustuvaa laatua olevilla tavoilla toisin?

— Näin voidaan olettaa, tosin aivojen toiminnasta ja persoonallisuuden piirteistä tiedetään valitettavasti vielä varsin vähän.

Onko olemassa ”sekatyyppejä” eli samassa ihmisessä on sekä sottapyttyä että siivoa viikkaajaa?  

— Kaikenlaista luokittelua on mahdollista tehdä, mutta käytännössä keskimääräinen tunnollisuus on tyypillisintä. Persoonallisuuspiirteet ovat tosiaan varsin normaalijakautuneita väestössä. Ainoastaan pieni osa ihmisistä on erittäin tunnollisia tai erittäin huolimattomia.

Kannattaako tavaransa löytävän sottapytyn jättää huoneensa siivoamatta, jotta saa ylläpidettyä itselleen sopivaa järjestystä?

— Vaikka voi vaikuttaa siltä, että sotkuinen ihminen löytää tavaransa epäjärjestyksensä keskeltä, niin väittäisin kuitenkin, että siivotulta työpöydältä on helpompi löytää oikeat asiat.

— Aikuinen ihminen yleensä muokkaa ympäristönsä omalle persoonallisuudellensa sopivaksi. Jos siivoamaton työpöytä tuntuu itsestä hyvältä ja se siivoamisesta huolimatta sellaiseksi aina päätyy, voi ehkä olla parasta jättää asia silleen.

Pärjäävätkö sotkuinen ja siisti ihminen samassa ilmatilassa?

— Jos sotkuinen tila on muidenkin nähtävänä, on syytä kysyä toistenkin mielipidettä konfliktien välttämiseksi.

Onko sotkuisuus luovuuden merkki, kuten joskus kuulee väitettävän? Onko siivo ihminen omien rajojensa vanki?

— Alhainen tunnollisuus ja luovuus eivät juuri korreloi toistensa kanssa. Persoonallisuuspiirteistä ainoastaan avoimuus uusille kokemuksille on yhdistetty luovuuteen. Ne ihmiset, jotka ovat avoimempia uusille kokemuksille, ovat keskimäärin myös luovempia.

Haastattelu on ilmestynyt Yliopisto-lehden Tohtorin hatusta -palstalla 10/2019.