Oliko Jeesus queer? Queer-teologia purkaa uskonnon seksuaali- ja sukupuolinormeja

Jeesus horjutti vallitsevia käsityksiä maskuliinisuudesta ja sukupuolesta.

Kuinka uskonto tuottaa ja ylläpitää normaaliuden ja poikkeavuuden rajalinjoja? Tämä on vähemmistöjen ja sorrettujen ääntä kuuluviin tuovien queer-teologien tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita. Kysymys on raamatuntutkimuksessa suhteellisen uusi tuttavuus.

Jeesuksen queer-asennetta voi etsiä hänen aikaansa nähden vallankumouksellisesta opetuksestaan ja siitä, kuinka hänen kuvataan kritisoineen oman aikansa valtakulttuuria. Jeesus horjutti sekä maskuliinisuuden että sukupuolen vallitsevia käsityksiä.

— Valkoisen heteroseksuaalisen miehen rooliin kuvattua Jeesusta on voitu käyttää rasismin, homofobian ja seksismin pelinappulana, sanoo tohtorikoulutettava Moona Kinnunen.

— Queer-eksegetiikassa tarkastellaan kriittisesti itsestään selvinä pidettyjä totuuksia.

TASA-ARVOISUUS ENNEN MUUTA

Kinnunen analysoi väitöstutkimuksessaan Johanneksen evankeliumin antamaa kuvaa Jeesuksen sukupuolesta. Tasa-arvoinen suhtautuminen ihmisiin on yksi Jeesuksen olennaisimpia viestejä, joka kulkee läpi Johanneksen evankeliumin, Kinnunen toteaa.

− Jeesuksen queeriys koskee myös hänen ruumiillisuuttaan ja sukupuolisuuttaan.

Erityisen queeriä on Jeesuksen Kristuksen ruumis, joka kaikessa jumalallisuudessaan on kuvattu miehekkääksi ja inhimilliseksi.

− Tarkoitus ei ole kiistää sitä, etteikö Jeesus olisi mies tai tehdä Jeesuksesta jotain, mitä hän ei ole.

Lue tai kuuntele lisää: Moona Kinnusen Queer Jeesus pro gradu -tutkielmasta ja teologia-podcastista, jossa Kinnunen kertoo väitöstutkimuksestaan.

Uutinen on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/06/18.

Moona Kinnunen esitteli tutkimustaan Helsingin yliopistolla 30.7–3.8. järjestetyssä eksegetiikan suurkonferenssissa. Suomen historian suurin teologian alan tieteellinen konferenssi kokosi paikalle yli tuhat raamatuntutkijaa eri puolilta maailmaa. Konferenssin satojen esitysten aihepiirit vaihtelivat Raamatun teksti- ja kulttuurihistoriasta tekstien käyttöön myöhempinä aikoina.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.