Naisten keskeinen rooli kristinuskon muotoutumisessa on jäänyt syrjään

Naiset vaikuttivat olennaisesti varhaiskristillisten yhteisöjen muotoutumiseen. Silti heidät on jätetty vähäiselle huomiolle historiankirjoituksessa. Kaisa-Maria Pihlavan uutuuskirja tuo unohdettuja naisauktoriteetteja esiin.

Varhaiskristityille yhteisöille kokoontumistiloja tarjonneet naiset jäivät jo oman aikansa kirjoituksissa syrjään. Lisäksi heidät sivuutettiin tulevien vuosisatojen kristillisyydessä.

− Tarjotessaan yhteisöille kokoontumistiloja ja hyväksyessään tiettyjä opettajia kodeissaan kokoontuviin seurakuntiin, naiset kuitenkin vaikuttivat käytännössä siihen, millaiseksi varhainen kristillisyys muotoutui, aihetta tutkinut TT Kaisa-Maria Pihlava toteaa Forgotten Women Leaders -kirjassaan.

Naiset olivat myös auktoriteetteja näiden seurakuntien jäsenille.

− Varhaiskristillisissä kirjoituksissa he saivat silti vain vähän huomiota kirjoittajien keskittyessä suuriin mieshahmoihin ja oppiin. Sama on toistunut myös varhaisen kristinuskon tutkimuksessa, Pihlava toteaa.

Syitä tähän on useita.

− Tyypillisesti miehet ovat kirjoittaneet tämän tyyppisiä tekstejä miehen näkökulmasta miesyleisölle. Sosiaalista ympäristöä tai kokoontumismuotoja, joissa varhainen kristinusko muodostui ja kehittyi, on pidetty maallisena ja toissijaisena "puhtaaseen oppiin" nähden, Pihlava arvioi.

Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisemassa uutuuskirjassa keskitytään naisten esiintymiseen varhaiskristillisissä kirjoituksissa. Erityishuomion kohteena on naisten rooli auktoriteetteina, joka juontui heidän asemastaan perhekuntiensa päinä ja yhteisöjensä taloudellisina hyväntekijöinä.