Mona Siddiqui tuo historiallista syvyyttä keskusteluihin islamista, etiikasta sekä kristittyjen ja muslimien välisistä suhteista

Mona Siddiqui työskentelee lukuvuoden 2022-2023 vierailevana Jane ja Aatos Erkko-professorina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Mona Siddiqui on kansainvälisesti tunnettu tutkija ja professori Edinburghin yliopistossa, jossa hän tutkii islamilaista oikeuskäytäntöä (fiqh) ja etiikkaa sekä kristittyjen ja muslimien välisiä suhteita. 

- Tutkimustani islamilaisen oikeuden alalla ohjaa kysymys: miten klassisen ajan juristit kirjoittivat ja ymmärsivät Jumalan lain ja miten tämä vanha tieteenala vaikuttaa edelleen muslimien ajatteluun ja etiikkaan, Siddiqui kertoo. 

Siddiqui tarkastelee  teoksessaan The Good Muslim (Cambridge University Press, 2012)  klassisten arabialaisten käsikirjojen teemoja ja tarjoaa yksityiskohtaisen analyysin aiheista kuten sika ja puhtaus, muslimien avioliittosopimuksen luonne ja se, miten juristit erottivat juomisen ja juopottelun toisistaan. 

– Tämä on minulle sekä älyllisen päättelyn että käytännön etiikan harjoitusta. Vaikka juristit antoivat yksityiskohtaisia perusteluja useista aiheista, islamilaisen lain diskursiivinen luonne tarkoittaa, että se ei koskaan ole ollut suljettu kaanon, vaan pikemminkin jatkuvaa keskustelua oppineiden välillä, jotka tutkivat kullekin aikakaudelle merkityksellistä etiikkaa ja käytäntöä. 

Tutkijakollegiumissa Siddiqui työstää samanlaisella menetelmällä uutta kirjaansa  Faith and Fidelity in Islamic Thought

– On etuoikeus saada aikaa kirjoittaa ja keskustella muiden tutkijakollegiumin tutkijoiden kanssa,  hän sanoo.

Muslimi ja nainen on tutkimusalalla harvinaisuus  

Siddiqui on harvinaisuus tutkimusalallaan: hän on muslimi ja nainen ja on julkaissut kirjoja  kristittyjen ja muslimien uskonnollisista kohtaamisista. 

– Nykyään ihmiset haluavat laittaa kaiken uskontojenvälisyyden alle, mutta yhteisönäkökulma ei ole varsinainen kiinnostuksen kohteeni, Siddiqui kertoo. 

– Osallistuessani Canterburyn entisen arkkipiispan Rowan Williamsin koolle kutsumiin seminaareihin ymmärsin, että vaikka kristityillä ja muslimeilla on näennäisesti yhteinen sanasto, pyhät kirjoitukset, pelastus ja profetia merkitsevät kummassakin uskonnossa usein hyvin erilaisia asioita.

Koraanilla ja Raamatulla on yhteisiä kertomuksia ja teemoja, mutta niiden teologiset päätelmät ovat usein hyvin erilaisia. Kristillisen teologian näkemykset ovat muokanneet syvällisesti joitakin Siddiquin ajatuksia. 

Teoksensa Christians, Muslims and Jesus (Yale UP, 2013) hän päättää henkilökohtaiseen pohdintaan rististä ja siitä, mitä se kertoo hänelle muslimina: 

– Ristissä on voimaa, ja ristiinnaulitseminen on surullista. Mutta tunnen, että vaikka risti puhuttelee minua, se ei vedä minua puoleensa. Sen mysteeri liikuttaa, mutta en voi suuntautua kohti sitä, mitä se kertoo muodon saaneesta Jumalasta, Jumalasta, joka käy läpi ristiinnaulitsemisen selittämättömän tuskan selittämättömän armon osoittamiseksi. En tarkoita, ettenkö ymmärtäisi puhetta lunastuksesta, mutta en ymmärrä Jumalan näyttäytymisen välttämättömyyttä tälle lunastukselle.   

Aktiivinen julkisessa keskustelussa

Mona Siddiqui on koko akateemisen uransa ajan osallistunut kansainväliseen keskusteluun lehdissä, radiossa ja televisiossa, ja hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Ison-Britannian arvostetuimmista intellektuelleista. 

– Uskontoon ja etiikkaan liittyvät kysymykset ovat aina esillä julkisessa keskustelussa ja nautin siitä, että voin selittää monimutkaisia ajatuksia yleisölle. Ihmiset haluavat tietää lisää, Siddiqui kertoo. 

Mona Siddiqui tunnetaan erityisesti esiintymisistään BBC:n  Radio 4:n ja BBC:n  Radio Scotlandin Thought for the Day -ohjelmissa sekä BBC:n Radio 4:n The Moral Maze -ohjelmassa. Charlie Hebdon toimittajien murhaa vuonna 2015 käsitellyt Thought for the Day -ohjelma sai kansainvälistä näkyvyyttä, kun Siddiqui pohti sananvapauden rajoja liberaalissa demokratiassa. 

– Julkiseen keskusteluun osallistuminen ei estä minua tutkimasta vaan pikemminkin terävöittää ajatteluani, hän toteaa. 

Siddiqui toimii BBC:n uskonnollisen neuvoa-antavan komitean puheenjohtajana Skotlannissa. Vuonna 2016 hän toimi myös Skotlannin `Stronger In' pro Europe -kampanjan puheenjohtajana.  Samana vuonna Ison-Britannian sisäministeriö kutsui hänet johtamaan riippumatonta shari`a-neuvostojen arviointia  Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sisäministeriö julkaisi katsauksesta raportin helmikuussa 2018.  Arvioinnissa hyödynnettiin Siddiquin tutkimusta islamilaisesta avioliittosopimuksesta ja haasteista, joita kohtaavat ne muslimit, jotka asuvat länsimaisissa yhteiskunnissa mutta eivät virallisesti rekisteröi uskonnollista avioliittoaan. Raportissa suositeltiin, että muslimien avioliittojen rekisteröinti tehdään pakolliseksi.

Tunnustuksena uskontoja vertailevasta työstä Siddiquille on myönnetty useita tutkimusapurahoja. Viimeisin apuraha tuli Issachar-rahastolta hankkeeseen Kiitollisuus kristillisessä ja islamilaisessa ajattelussa. Vaikka tutkimuksessa kiitollisuuteen keskitytäänkin pääasiassa hyveenä, Siddiquin vertaileva hanke problematisoi kiitollisuutta: kyllä, se on hyve, mutta se voi myös johtaa hierarkioihin, joissa velka voi määritellä ihmissuhteita.  Teos A Theology of Gratitude: Christian and Muslim Perspectives ilmestyy marraskuussa 2023. 

Tällä hetkellä Siddiqui johtaa kansainvälistä hanketta, jonka aiheena on lojaalisuus kristillisessä ja islamilaisessa ajattelussa. 

Tutkijakollegium järjestää keväällä 2023 Tiedekulmassa tilaisuuden aiheesta lojaalisuus. Tilaisuudessa keskustellaan lojaalisuuden moninaisista ulottuvuuksista ristiriitaisena hyveenä. 

– Tämä vertaileva hanke kutsuu tutkijoita pohtimaan, miten lojaalisuus näkyy teologisessa etiikassamme, poliittisessa elämässämme ja henkilökohtaisissa suhteissamme, Siddiqui sanoo.

 

Jane ja Aatos Erkko-luento uskonnollisesta moniarvoisuudesta 8.11. klo 17.15

Mona Siddiqui pitää Jane ja Aatos Erkko-luentonsa 8. marraskuuta klo 17.15 aiheesta Religious Pluralism: Essential or Challenge to liberal democracy? 

Siddiqui pohtii kaikille avoimessa luennossaan jännitettä, joka syntyy, kun valtion sitoutuminen kulttuuriseen monimuotoisuuteen demokraattisena hyveenä kohtaa sosiaalisen ja oikeudellisen  moniarvoisuuden rajat.

 

Mona Siddiqui

Mona Siddiqui on islamin ja uskontojen välisen tutkimuksen professori ja Edinburghin yliopiston apulaisrehtori. Vuosina 2022-2023 hän toimii vierailevana Jane ja Aatos Erkko -professorina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Siddiqui on kansainvälisesti arvostettu tutkija. Kuuden kunniatohtorin arvonimen lisäksi hän on Edinburghin kuninkaallisen seuran jäsen (Fellow of the Royal Society of Edinburgh) ja Yhdysvaltain taide- ja tiedeakatemian jäsen (Fellow of the American Academy of Arts and Sciences).

Joulukuussa 2020 hänet valittiin Skotlannin kuninkaallisen akatemian kunniajäseneksi ja “ensimmäiseksi puhujaksi” (first speaker), ja lokakuussa 2021 hänestä tuli Edinburghin kuninkaallisen seuran kansainvälinen varapuheenjohtaja.

Hänelle on myönnetty Britannian ritarikunnan OBE-tunnustus hänen uskontojenvälisestä työstään. Huhtikuussa 2019 hänelle myönnettiin Canterburyn arkkipiispan Hubert Walter -palkinto uskontojen välisestä yhteistyöstä.