Millainen on 11 eurooppalaisen yliopiston yhteisö? Una Europan opiskelijat kokoontuivat Helsinkiin pohtimaan yhteisiä arvoja

Una Europa -verkosto haluaa yhdistää jäsenyliopistonsa yhdeksi kampukseksi. Verkoston opiskelijat vaihtoivat ajatuksia ja opettelivat podcastien tekemistä Helsingissä.

– Una Europan opiskelijakongressi on hieno tapa tutustua muihin eurooppalaisiin opiskelijoihin, jotka haluavat kehittää yliopistojen välistä vuorovaikutusta, sanoo saksalaisen Freie Universität Berlinin meteorologian opiskelija Samira Ellmer.

Ellmer osallistui marraskuussa Helsingissä järjestettyyn vuosittaiseen Una Europan opiskelijakongressiin, joka kokosi yhteen 64 opiskelijaa 11 eurooppalaisesta yliopistosta.

Una Europa on 11 eurooppalaisen yliopiston allianssi, johon Helsingin yliopisto kuuluu. Sen tavoitteena on yhdistää jäsenyliopistojensa vahvuudet ja jakaa eri tieteenalojen Euroopan parasta asiantuntemusta yliopistojen kesken. Verkostoon kuuluvat muun muassa Edinburghin ja Zürichin yliopistot.

Una Europa näkyy sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden arjessa että yliopiston hallinnon tasolla. Verkosto järjestää opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle esimerkiksi yhteisiä kursseja ja koulutuksia.

Lisäksi se pyrkii jakamaan hyväksi todettuja käytäntöjä sekä tuomaan yhteen tutkijoita ympäri Eurooppaa. Una Europan tarjoamien verkostojen avulla eri tieteenalojen tutkijat voivat hakea yhdessä esimerkiksi EU:n tutkimusrahoituksia tai Una Europan siemenrahoitusta eli uransa alussa oleville tutkijoille suunnattua rahoitusta, jonka tarkoitus on tukea pitkäaikaista yhteistyötä verkoston yliopistojen välillä.

– Yritämme olla 11 yliopiston yhteinen kampus. Emme voi tietenkään vaikuttaa jokaisessa tiedekunnassa tai koulutusohjelmassa, mutta vahvistamme yhteyksiä yliopistojen välillä, tiivistää Helsingin yliopiston Una Europa -projektikoordinaattori Stinne Vognæs.

Erilaisista kulttuureista oppimista

Una Europan opiskelijakongressin tarkoituksena oli vuonna 2023 antaa opiskelijoille mahdollisuuksia jakaa itselleen tärkeitä asioita ja tarinoita sekä oppia muiden kokemuksista ja työpajoista.

Helsingissä pohdittiin esimerkiksi sitä, millaisena opiskelijat näkevät eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön ja millaisia arvoja opiskelijat jakavat. Keskustelun pohjalta he rakensivat yhteisen Una Europan tarinan, johon kaikki verkostoon kuuluvat opiskelijat voivat samaistua.

Samira Ellmerin suosikkitapahtumiin kuului vierailu Maailman Kuvalehden toimituksessa, jossa opiskelijat keskustelivat siitä, millaiset aiheet jäävät perinteisessä mediassa usein käsittelemättä. Työpaja auttoi ymmärtämään Una Europan yhteisön moninaisuutta paremmin ja huomioimaan opiskelijoiden erilaiset taustat.

Muissa työpajoissa opeteltiin esimerkiksi podcastin tekemistä tai datan hyödyntämistä tarinankerronnassa.

– Sain koko ajan valtavasti uutta omaan ajatteluuni, en vain työpajojen ja muun virallisen ohjelman kautta vaan myös keskustelemalla muiden opiskelijoiden kanssa. Opin paljon eri kulttuureista, mikä oli mahtavaa, Ellmer kuvailee kongressin oppeja.

Yhteisiä verkkokursseja ja tapahtumia

Opiskelijakongressin ohella Una Europa järjestää jäsenyliopistojensa opiskelijoille muita tapahtumia sekä etäyhteydellä että kasvotusten. Vuosittaisessa kesäkoulussa ratkotaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä haasteita, ja etätyöpajoissa voi tutustua muiden yliopistojen opiskelijoihin.

Lisäksi allianssi tarjoaa opiskelijoille verkkokursseja, joita voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Helsingin yliopisto on mukana kestävyyden mikro-opintokokonaisuuden ja tekoälykurssin järjestämisessä.

– Näiden kautta opiskelijamme pääsevät oppimaan alan parhailta asiantuntijoilta, vaikka he olisivat toisella puolella Eurooppaa. Se on loistava mahdollisuus, sanoo Vognæs.

Tällä hetkellä Una Europa valmistelee muun muassa Eurooppa-tutkimukseen painottuvaa kandiopiskelijoille suunnattua opintokokonaisuutta, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden valita opintoja allianssin muista yliopistoista.

Una Europan toimintaan voi päästä mukaan esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin, tilaamalla uutiskirjeen tai liittymällä Telegram-ryhmään, jossa tiedotetaan verkoston ajankohtaisista asioista.

Lisäksi Helsingin yliopisto rekrytoi yleensä kerran lukukaudessa vapaaehtoisia opiskelijoita, jotka järjestävät esimerkiksi tapahtumia ja kirjoittavat blogia Una Europan toiminnasta.

– Minun voi ottaa aina yhteyttä, jos on intoa tulla mukaan. Kaikille riittää tekemistä, ja jokainen opiskelija voi löytää oman polkunsa osallistumiseen. Osa opiskelijoista on todella aktiivisia, kun taas osa osallistuu yksittäisiin tapahtumiin, Vognæs kertoo.

Mikä on Una Europa?
  • Una Europa on 11 eurooppalaisen tutkimukseen painottuvan yliopiston verkosto, joka perustettiin vuonna 2019.
  • Se on osa EU:n Eurooppalaiset yliopistot -aloitetta, jossa vahvistetaan yliopistojen välistä yhteistyötä. Aloitteessa on mukana 44 eurooppalaista korkeakouluverkostoa.
  • Una Europa kattaa noin 500 000 opiskelijaa.
  • Verkosto pyrkii yhdistämään jäsenyliopistojensa vahvuudet niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin yliopiston hallinnossa sekä yhdenmukaistamaan toimintatapoja yhteistyön sujuvoittamiseksi.
  • Una Europa tarjoaa muun muassa verkkokursseja, joita voivat suorittaa kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijat. Lisäksi opiskelijoille järjestetään tapahtumia sekä etänä että kasvotusten, esimerkiksi vuosittainen opiskelijakongressi ja eri tieteenalojen kesäkouluja.
  • Lue lisää: https://www.una-europa.eu/