Korvamato eli musiikin päässäsoiminen on piristävä osa useimpien arkea

Musiikin päässäsoiminen on tavanomainen muisti-ilmiö, joka on yhteydessä ympäristön ärsykkeisiin. Se on hyvin yleinen mutta aiheuttaa haittaa harvalle. Korvamatojen ilmaantumiseen ja niiden taltuttamiseen voi yrittää vaikuttaa omalla toiminnallaan. Aina korvamadon torjunta ei onnistu, mutta siihen on käytettävissä toimivia sopeutumiskeinoja.

Näihin tuloksiin päätyi Lassi A Liikkanen, jonka väitöstutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa 5. lokakuuta. Liikkasen mukaan musiikin päässäsoiminen on ainutlaatuinen muisti-ilmiö, joka poikkeaa muista tahdosta riippumattoman muistin lajeista. Se on ihmisen tiedonkäsittelyn yleismaailmallinen piirre, jota ei voida erottaa muusta musiikillisesta tiedonkäsittelystä.

Ilmiö on havaittavissa monien ihmisten arkielämässä, vaikka siihen useimmiten kiinnitetään huomiota vain satunnaisesti. Huomio kiinnittyy erityisesti ilmiön pitkittyessä tai episodin sisältäessä ei-toivottua musiikkia.

Väitöksessä otetaan kantaa useisiin aihetta koskeviin kysymyksiin: kuinka yleistä päässäsoiminen on, miten se yleensä ilmenee ja millaiset tekijät vaikuttavat siihen. Liikkanen käsittelee myös kysymystä päässäsoimisen hillitsemisestä ja pysäyttämisestä. Hän esittelee erilaiset ratkaisut ja arvioi niiden vaikuttavuutta tutkimuksessa saatujen näyttöjen pohjalta.

Lassi A Liikkanen on koonnut yhteen vuodesta 2007 tekemänsä tutkimuksen tulokset ja yhdistänyt ne alan muuhun tutkimukseen. Liikkanen on ollut keskeisessä roolissa muokkaamassa musiikin päässäsoimisesta alalla kansainvälisesti tunnustettua tutkimusaihetta. Musiikin päässäsoimisesta puhutaan tiedemaailmassa myös tahdosta riippumattomana musiikinkuvitteluna ja arkikielessä korvamatona. Alan julkaisujen määrä on lisääntynyt 15 vuoden aikana muutamasta lähes 50:een.

TkT Lassi A Liikkanen väittelee 5.10.2018 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Väitöskirjan otsikkona on Involuntary Musical Imagery? Everyday but Ephemeral. Väitös kuuluu kognitiotieteen ja musiikkipsykologian alaan.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, sali PIII, Yliopistonkatu 3, Helsinki. Vastaväittäjänä on professori Timothy Williams, University of Reading, ja kustoksena professori Martti Vainio.

Lisätiedot: Lassi A Liikkanen, puhelin 050 384 1508, lassi.liikkanen@helsinki.fi@lassial

Lassi A Liikkasen väitöskirja E-thesis-palvelussa.

Lue myös Yliopisto-lehden artikkeli: "Mikä biisi soi päässä?" Haastateltavat hyräilivät korvamatonsa tutkijan nauhurille