”Kirkkohistoriaa louhimalla saamme tietää, mikä elämässä on tärkeintä”

Professori Tuomas Heikkilä tutkii keskiajan historiaa. Humanistien suuri mahdollisuus on lisätä ymmärrystä siitä, mistä tulemme ja mihin olemme menossa, hän sanoo.

Mitä tut­kit?

Tutkin pyhää ja pahaa, ihmisyyden perustaa modernein monitieteisin menetelmin. Kirkkohistoria perehtyy uskomuksiin, maailmankatsomuksiin ja niistä juontuvaan kulttuuriperintöön. Ominta alaani on keskiajan historia Suomessa ja Euroopassa. Tuolloin syntyi se perusta, jolle nykymaailma on rakennettu. Tutkin siis vanhaa ja löydän uutta.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Olen ollut pitkään kiehtoutunut Suomen vanhimmasta selvittämättömästä murhasta: tappoiko Lalli piispa Henrikin ja miksi. Valeuutinen tai ei, Köyliönjärven surma on osa Suomen kristillistymistä, niveltymistä osaksi Eurooppaa ja yhteiskunnan kirjallistumista keskiajalla – Suomen syntyä. Tuhatvuotinen historiamme selittää nykyistä identiteettiämme, politiikkaamme, kulttuuriamme ja arvojamme.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Ykköset ja nollat! Suomen keskiajan lähteet on digitoitu kattavammin kuin missään muualla, ja tutkimusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Kirkkohistoriallisia lähteitä louhimalla saamme tietää, mikä elämässä on tärkeintä, mistä tulemme ja minne menemme. Meidän humanistien suuri haaste ja mahdollisuus on antaa tämä ymmärrys yhteis- ja ihmiskunnalliseen keskusteluun. Käärin hihojani.

 

Tuomas Heikkilä on kirkkohistorian professori teologisessa tiedekunnassa.

Katso Tuomas Heikkilän uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.