Kieliopin peruspalikat ovat jo kolmivuotiaana aikuisen tasolla
Taija Saikkonen videoi kielen omaksumista ensi lauseista kolmivuotiaan puheeseen asti.