Kansalaisten tavat puhua ilmastonmuutoksesta vaikuttavat politiikkaan

Journalismilla on yhä olennainen rooli julkisessa keskustelussa, uskoo viestinnän professori Risto Kunelius.

Mitä tutkit? 

Tutkin median ja erityisesti journalismin roolia julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Viime aikoina olen keskittynyt ilmastonmuutokseen ja sitä koskevaan viestintään sekä yksityisyyden ja turvallisuuden välisiin jännitteisiin. Näissä aiheissa ja niiden viestinnässä media osallistuu yhteiskunnan kannalta olennaisen poliittisen mielikuvituksen työstämiseen.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Ymmärryksemme ilmastonmuutoksesta ja kuvitelmamme siitä, mitä muut siitä ajattelevat – ja miksi –, jäsentää koko ajan enemmän poliittista keskustelua. Median rooli tämän keskustelun ylläpitäjänä vaikuttaa meihin kaikkiin joka päivä.

Digitalisoituvan ja dataistuvan yhteiskunnan myötä yksityisyyden ja yhteiskunnallisen osallistumisen valvonta- ja seurantajärjestelmien syntyminen muokkaa koko ajan niin suhdettamme eri yhteiskunnallisiin instituutioihin kuin toisiin ihmisiin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua inspiroivat kansalaisten, tutkijoiden ja viestinnän ammattilaisten tuottamat uudenlaiset tavat kirjoittaa ja kuvata ilmastonmuutosta. Käydyt keskustelut tarjoavat lupaavia esimerkkejä siitä, että journalismilla ja medialla on paljon annettavaa myös tulevaisuudessa.

 

Risto Kunelius on viestinnän professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Risto Kuneliuksen uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.