Humanisteja tarvitaan mukaan keskusteluihin sodasta ja pandemioista

Humanistisen tiedekunnan Vuoden 2022 alumni taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck korostaa humanistien moniosaamista ja kriittistä ajattelukykyä.

Hanna-Reetta Schreck on itse varsinainen hybriditekijä, kirjailija, kirjoittaja ja tutkija samassa paketissa. Taidehistoriasta maisteriksi vuonna 2005 valmistunut Schreck on rakentanut uraansa intuitiivisesti mutta samalla määrätietoisesti. Pro gradu -tutkielma Ellen Thesleffistä johdatti hänet museoalan ja kuvataiteen pariin ja myöhemmin myös väitöskirjatutkijaksi Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineeseen. Helsingin yliopiston hän on kuitenkin tuntenut aina kodikseen ja innoittajakseen. 

Humanistinen osaaminen on työssä tärkeää 

– Humanistinen koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia useissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, Schreck sanoo. 

Valmistuttuaan Helsingin yliopistosta Schreck työskenteli pitkään Suomen Teatterit ry:n viestintäpäällikkönä. Opiskeluaikana hankittu kokemus yhdistystoiminnasta ja viestinnästä sekä kirjoittajantaidot, joita humanisteilla usein on, tulivat heti käyttöön.

Työn ohessa Schreck on vuodesta 2017 lähtien julkaissut kirjan lähes vuosittain sarjakuvista tietokirjoihin aina rakkaan Ellen Thesleffin elämäkertaan.  Hän myös kuratoi Thesleff-näyttelyn ”Minä maalaan kuin jumala” Helsingin taidemuseoon HAMiin vuonna 2019. 

– Tieteen ja taiteen yhdistäminen ja niiden rajapintojen tutkiminen innostaa minua.   

Schreck tekee taidehistoriaa ja humanisteja näkyviksi

Shcreck on etsinyt ja löytänyt tapoja, joilla tehdä humanistista tutkimusta näkyväksi suurelle yleisölle. Hän on aktiivinen keskustelutilaisuuksien vetäjä ja järjestäjä ja luennoitsija.

Kiinnostus humanistisen tiedon popularisointiin on poikinut muun muassa hankkeen, jossa Schreckin Ellen Thesleff -elämäkerrasta julkaistiin myös sarjakuvaversio (Ellen T. 2019, Teos) ja aihetta tutkittiin myös monitieteisessä ja -taiteisessa Omakuva-esityksessä Turun TEHDAS Teatterissa (2021).

Laajat ilmiöt, erityisesti Thesleffin elämä ja taide, antavat tutkimukselle paljon uutta perspektiiviä. Miten Thesleffiin suhtauduttiin 150 vuotta sitten modernismin nostaessa päätään ja mitä hänen taiteellaan on annettavana tänä päivänä, kiehtovat Schreckiä. 

Hanna-Reetta Schreckin mielestä taidehistorian pitäisi näkyä entistä enemmän yhteiskunnassa, onhan maailmassa kaikki kuvallista. Hän toivoo voivansa tehdä työtä sen eteen, että humanististen alojen asiantuntijat näkyvät yhteiskunnallisissa keskusteluissa. 

Schreckin mukaan humanisteilla on syvällinen ymmärrys kulttuurista ja he osaavat hahmottaa suuria kulttuurisia ilmiöitä, jotka koskevat meitä kaikkia. Kriittinen ajattelu ei humanistien keskuudessa ole turha slogan.   

– Humanisteja pitäisi olla enemmän mukana keskusteluissa kaikista mahdollisista yhteiskuntaa koskettavista aiheista ja omasta tulokulmastaan käsin, viime aikoina esimerkiksi sodasta, luontokadosta ja pandemioista yhdessä lääketieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden kanssa, Schreck toteaa.     

Humanismilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä kirjallisuus, teatteri, tanssi, musiikki, museot tekevät elämäämme ja olemassaoloamme näkyväksi kysymällä ja aloittamalla keskusteluita hyvin moninaisista aihepiireistä. Ne antavat kaikille iloa ja lohtua sekä ajattelemisen aihetta erityisesti tämän päivän maailmantilanteessa.  

Hanna-Reetta Schreck valmistelee väitöskirjaansa Ellen Thesleffin ruumiillisuuskäsityksestä. Väitöstutkimus on tarkastettavana Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

 

Vuoden humanistialumni

Vuoden humanistialumni on henkilö, joka on merkittävästi vaikuttanut humanismin ja sivistyksen näkymiseen yhteiskunnassa ja nauttii myös yleistä arvostusta humanistien keskuudessa. 

Hanna-Reetta Schreck on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Hän nostaa esille myös muita humanistiasiantuntijoita ja on osaltaan luomassa humanistisen tutkimuksen kentälle uudenlaisia, alojen rajoja ennakkoluulottomasti rikkovia yhdessä tekemisen tapoja.

Schreck on nostanut teoksillaan, kuratoimillaan näyttelyillä ja yhteiskunnallisella aktiivisuudellaan humanistisia teemoja esille julkisessa keskustelussa. Hänen teoksensa naisista suomalaisen taiteen historiassa ovat olleet sekä yleisö- että arvostelumenestyksiä. 

Lue lisää Hanna-Reetta Schreckin työstä ja hankkeista hänen kotisivuiltaan.

Liity alumniyhteisöön!

Helsingin yliopiston alumnit ovat verkosto intohimoisia vaikuttajia, jotka uskovat rohkeasti ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Helsinki Alumni -yhteisön jäsenenä pääset mukaan Suomen suurimpaan asiantuntijaverkostoon ja hyödyntämään vain alumneille suunnattuja etuja. Edellytyksenä on, että olet opiskellut Helsingin yliopistossa tutkinnon tai ollut Helsingin yliopistossa töissä tai vaihto-opiskelijana.

Tervetuloa mukaan.