Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden kaivaukset Bodomin murhapaikalla

Kaivauksilla pyritään selvittämään arkeologian menetelmillä sitä, minkälaisia jälkiä murhapaikalla tapahtuman jälkeen käyneet ihmiset ovat jättäneet jälkeensä ja mitä tämä aineisto voi kertoa heistä.

Bodominjärvi tuli tunnetuksi 1960-luvulla kolmoismurhan myötä.

Kaivaukset ovat osa kaivausprojektikurssia, jossa perehdytään kaivauksen suunnitteluun ja raportointiin. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja organisoivat ryhmissä kaivaukset valitsemalleen kohteelle, joka ei ole kiinteä muinaisjäännös.

Kaivauksilla yritetään tavoittaa materiaalisia jäänteitä ja merkkejä ihmistoiminnasta 60-luvulta nykypäivään. Lisäksi halutaan selvittää sitä, mistä syistä ihmiset käyvät edelleen murhapaikalla. Kaivaus toteutetaan kaivamalla useita 1m x 1m kokoisia koekuoppia eri puolille niemeä. Kaivauksia varten on saatu maankäyttölupa Espoon kaupungilta.

Arkeologia mielletään perinteisesti esihistoriaa ja historiallista aikaa tutkivaksi tieteeksi, mutta arkeologisilla menetelmillä voidaan tutkia myös moderniin aikaan liittyviä kohteita, sillä ihmistoiminta jättää jälkiä maaperään ja ympäristöön.

Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijat järjestävät kaivaukset Bodomin murhapaikalla toukokuussa 2019. Kaivaukset järjestetään 20.-24.5.2019. 

Median edustajat ovat tervetulleita vierailemaan kaivauspaikalla 23.-24.5. Vierailuista pyydetään sopimaan ennalta kaivausten johtajien kanssa.

Lisätietoja kaivausten johtajilta:
Tia Niemelä (0407178552) tia.niemela@helsinki.fi
Emmi Karvinen (0505112102) emmi.karvinen@helsinki.fi