Helsingin yliopisto vahvistaa nyky-Intian opetusta Intian tuella

Helsingin yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, jossa voi suorittaa tutkinnon Etelä-Aasian tutkimuksessa. Vahvistaakseen oppiaineen opetusresursseja yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen Intian hallituksen alaisen Indian Council of Cultural Relation -organisaation (ICCR) kanssa.

Sopimuksen turvin Helsingin yliopisto vastaanottaa vierailevan intialaisen professorin, joka opetuksen lisäksi osallistuu yliopiston tutkimustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Enintään kaksi vuotta Helsingissä viettävä vieraileva professori keskittyy työssään nyky-Intian kielten ja kulttuurien opetukseen.

– Intia on globaali suurvalta, jonka kielten ja kulttuurien tunteminen on Suomelle ja suomalaiselle yhteiskunnalle erittäin tärkeää. Siksi olemme kiitollisia, että Indian Council of Cultural Relations on ottamassa Helsingin yliopiston mukaan niiden yliopistojen joukkoon, joiden Intia-opetusta se merkittävällä tavalla tukee, toteavat Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä ja humanistisen tiedekunnan varadekaani Ulla Tuomarla.

ICCR perustettiin vuonna 1950 edistämään Intian kulttuurisuhteita muuhun maailmaan ja edistämään maan kielten ja kulttuurien tuntemusta ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston ja ICCR:n välillä solmittiin 20. elokuuta 2018.

Lisätietoja: Markus Laitinen, Helsingin yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö, markus.laitinen@helsinki.fi