Heldig kokoaa digitaalisten ihmistieteiden osaamisen

Heldig – Helsinki Centre for Digital Humanities saattaa yhteen eri tieteenalojen ja yliopistojen digitaalisten ihmistieteiden tutkijat, tietojenkäsittelytieteilijät, suuret aineistot, tutkimusinfrastruktuurit ja muistiorganisaatiot.

Tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudusta digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen ja opetuksen kansainvälinen solmukohta.

Heldig on digitaalisten ihmistieteiden verkostoitumishanke. Toivotamme kaikki digitaalisista ihmistieteistä kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan, Heldig on kaikille avoin lämmin syli, sanoo Heldigin johtajaksi nimitetty professori Eero Hyvönen.

Yhä laajemmat digitaaliset aineistot ja niiden käsittely tarjoavat uusia tutkimuskohteita ja haastavat tutkijat kehittämään ja käyttämään uusia laskennallisia menetelmiä. Myös digitalisoitumisen tutkiminen ilmiönä on tärkeää sekä uusien toimintatapojen ja sovellusten kehittämisen että teknologian vaikutusten arvioimisen kannalta.

Heldigillä on sekä tutkimukseen, koulutukseen että yhteiskuntaan liittyviä tehtäviä.

– Heldigin tehtävä on tarjota tutkijoille ja opiskelijoille metodeja, välineitä, palveluja ja koulutusta sekä kehittää sellaisin datainfrastruktuuria ja aineistoja, joita digitaalisissa ihmistieteissä tarvitaan. Edistämme myös tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa, sanoo Hyvönen.

– Toivottavasti Heldigille järjestyy Keskustakampukselta sellainen tila, jossa tutkijat, opettajat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit voivat kohdata myös fyysisesti.

Monilla tieteenaloilla digitaalisia aineistoja on käytetty pitkään, mutta aikaisempaa laajemmalla monitieteisellä yhteistyöllä voidaan löytää uusia relevantteja tutkimuskysymyksiä sekä aineistoja ja metodeja niiden ratkaisemiseen.

– Heldig-keskuksen perustaminen on osa Suomen Akatemian rahoittamaa yliopistojen profiloitumisohjelmaa ja se on yksi Helsingin yliopiston kärkihankkeista, kertoo humanistisen tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki.

Heldigin johtaja Eero Hyvönen ja digitaalisten ihmistieteiden professori Mikko Tolonen keskustelevat digitaalisista ihmistieteistä ja Heldigistä: