Ekstrovertit panostavat useammin ja enemmän ravipelien verkkovedonlyöntiin

Erityisen ulospäinsuuntautuneet tai vähemmän tunnolliset ihmiset panostavat tuoreen tutkimuksen mukaan raveihin keskimäärin 570–750 euroa muita pelaajia enemmän vuodessa.

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus valottaa ulospäinsuuntautuneisuuden ja tunnollisuuden yhteyttä ravivedonlyöntiin netissä.

Journal of Personality -julkaisussa huhtikuussa ilmestyneessä tutkimuksessa on yhdistetty Puolustusvoimilta saatu aineisto persoonallisuuden piirteistä, peliyhtiöltä saatu ravivedonlyöntiaineisto ja Tilastokeskuksen tuottama aineisto kaikkien pelaajien taustamuuttujista.

Tutkimus rajoittui tarkastelemaan vain miehiä, sillä naisten määrä yhdistelmäaineistossa oli erittäin vähäinen.

Poikkeuksellisen laaja aineisto

Ulospäinsuuntautuneet ja tunnolliset toimivat eri tavalla netin ravivedonlyönnissä.

– Ekstrovertit ihmiset nauttivat sosiaalisista tilanteista ja muiden seurasta, ja he hakeutuvat myös muita mieluummin tilanteisiin, jotka kokevat palkitsevina, kertoo kognitiotieteen dosentti Jussi Palomäki.

Tunnolliset ihmiset puolestaan ovat huolellisia ja nauttivat selkeistä säännöistä ja sopimuksista ja asioiden loppuunsaattamisesta. He ovat säntillisiä myös rahankäyttönsä suhteen eivätkä ota elämässään hallitsemattomia riskejä. Ravivedonlyöntiin he panostavat Palomäen mukaan maltillisesti.

– Aikaisemmissa persoonallisuustutkimuksissa on usein ollut haasteena se, että persoonallisuus ja käyttäytyminen mitataan itsearvioinnilla. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme rahapelaamista hyödyntäen autenttista pelaajadataa. Tutkimuksen tulokset ovat erityisen luotettavia myös siksi, että aineisto on poikkeuksellisen laaja. Siinä ovat mukana esimerkiksi kaikki peliyhtiön sivustolla vuosina 2015–2016 ravivedonlyöntiin osallistuneet miespuoliset pelaajat.

Persoonallisuuspiirteiden pohjalta voi päätellä taloudellista riskinottoa

– Persoonallisuuden piirteet ovat osittain periytyviä, ja ne ovat yhteydessä ravivedonlyöntiin. Ihmisten väliset yksilölliset erot voivat siis altistaa epätasa-arvoisesti erilaisille taloudellisille riskeille, Jussi Palomäki sanoo.

– Mikäli yhteiskunnan tasolla halutaan puuttua ongelmiin, joita nämä yksilölliset erot voivat aiheuttaa, on hyvä tietää, millaiset erot ennustavat mahdollisesti huonoja päätöksiä henkilökohtaisen talouden hoidossa.

Tutkimuksessa persoonallisuuden piirteitä mitattiin koehenkilöiden ollessa armeijassa eli 16–34 vuotta aikaisemmin kuin ravivedonlyönti havaittiin.

– Toisin sanoen persoonallisuuden piirteillä on pitkän ajanjakson yli säilyvä merkitys käyttäytymisen ennustajana, Palomäki summaa.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa tutkitaan yksilöiden riskikäyttäytymistä vedonlyöntimarkkinoilla.

Lisätietoja

Jussi Palomäki, kognitiotieteen dosentti (Helsingin yliopisto), erikoistutkija (Peliklinikka, HUS), jussi.palomaki@helsinki.fi, p. 040 593 7242

Niko Suhonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, niko.suhonen@uef.fi, p. 040 591 6080.

Palomäki J., Laakasuo M., Castrén S., Saastamoinen J., Kainulainen T., Suhonen N. (2021). Online betting intensity is linked with Extraversion and Conscientiousness. Journal of Personality, 3 April 2021. Artikkeli on luettavissa verkossa.

 

Kuva vaihdettu 9.6. laukkakisakuvasta raviaiheiseksi.