Vuorovaikutuksessa olevat aivot tahdistuvat ilman fyysistä läsnäoloa

Helsingin yliopiston tutkijat osoittivat, että samaa verkkopeliä pelaavien aivot tahdistuvat ilman fyysistä läsnäoloa.

Verkkopelaamisesta ja muunlaisesta verkossa tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä on pandemian aikana tullut entistä suositumpaa. Etätyöskentelyn lisääntyminen ja panostukset sosiaaliseen teknologiaan tekevät tämän kehityssuunnan jatkumisesta todennäköistä.

Tutkimusten mukaan ihmisten aivot aktivoituvat sosiaalisen kanssakäymisen aikana keskenään samalla tavoin ja yhtä aikaa. Tällainen aivojen välinen hermostollinen tahdistuminen on yhdistetty empatiaan ja yhteistyöhön tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat toisensa kasvokkain. Sen roolia verkossa ja etänä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ei kuitenkaan tunneta.

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin aivoaaltojen tahdistumista tutkittavien muodostamien parien pelatessa peliä, jossa he ohjasivat kilpa-autoa yhdessä. Tutkittavat erotettiin fyysisesti toisistaan kahteen äänieristettyyn huoneeseen. Tutkimuksessa selvitettiin aivojen tahdistumisen yhteyttä pelissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja pelisuoritukseen. 

Tulosten perusteella aivojen välistä tahdistumista tapahtuu yhteistyöhön perustuvan verkkopelaamisen aikana. Lisäksi havaittiin, että alfa- ja gammataajuuksien lisääntynyt samatahtisuus liittyy parempaan pelisuoritukseen. Pelisuorituksen ja gamma-aaltojen tahdistumisen välinen yhteys voitiin havaita jatkuvana ilmiönä.

– Pystyimme osoittamaan, että aivojen tilat voivat tahdistua ilman toisen henkilön läsnäoloa. Jatkossa voidaan tutkia tarkemmin tämän sosiaalisen aivomekanismin roolia verkossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, sanoo väitöskirjatutkija Valtteri Wikström.

Kohti parempaa vuorovaikutusta verkossa

Sosiaaliset aivomme ovat kehittyneet kasvokkaisessa kanssakäymisessä, ja lisääntynyt ruutuaika onkin aiheuttanut huolta etenkin vanhemmille, opettajille ja lainsäätäjille.

– Jos pystymme luomaan interaktiivisia digitaalisia kokemuksia, jotka käynnistävät empatiaan liittyviä perustavanlaatuisia mekanismeja, voimme edistää sosiaalisia suhteita, hyvinvointia ja tuottavuutta verkossa, toteaa projektipäällikkö Katri Saarikivi.

Wikströmin mukaan fysiologisen tahdistumisen ja yhteistyöhön perustuvan suorituksen mittaaminen ovat mahdollisia tapoja arvioida sosiaalisen kanssakäymisen laatua. Käyttöliittymien kehitystä voidaan viedä myönteiseen suuntaan ottamalla selvää, mitkä niiden osatekijät lisäävät ihmisten välistä ymmärrystä ja yhtenäisyyttä.

– Tutkimus osoittaa, että aivojen välistä tahdistumista tapahtuu myös yhteistoiminnallisen verkkopelaamisen yhteydessä ja että sitä voidaan mitata luotettavasti. Tahdistumista ja empatiaa lisäävien pelielementtien kehittäminen voi vaikuttaa positiivisesti myös pelien ulkopuolella, Wikström lisää.

Alkuperäinen artikkeli: Valtteri Wikström, Katri Saarikivi, Mari Falcon, Tommi Makkonen, Silja Martikainen, Vesa Putkinen, Benjamin Ultan Cowley, and Mari Tervaniemi: Inter-brain synchronization occurs without physical co-presence during cooperative online gaming. Neuropsychologia, Volume 174, 2022, 108316, ISSN 0028-3932.

 

Valtteri Wikström
Katri Saarikivi