Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden harjoittelua kehitetään yhteistyössä Helsingin päiväkotien kanssa

Helsingin yliopisto on käynnistänyt Helsingin kaupungin kanssa Pikkunorssi-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden harjoittelua päiväkodeissa.

Pikkunorssi-hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien harjoittelunohjausta neljässä Helsingin päiväkodissa. Hankkeessa kehitettyjä työtapoja voidaan jatkossa hyödyntää kaikissa Helsingin yliopiston harjoittelupäiväkodeissa.

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat tekevät opintoihinsa kuuluvat harjoittelujaksot pääkaupunkiseudun kenttäpäiväkodeissa, joita on runsaat 200. Näissä päiväkodeissa harjoittelujen ohjaavilta opettajilta edellytetään Helsingin yliopiston tarjoaman ohjaajakoulutuksen suorittamista.

Pikkunorssi-hankkeen aikana Helsingin yliopisto tarjoaa opetusharjoitteluiden ohjaamiseen liittyvää koulutusta kehittämispäiväkotien ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille. Päiväkotien kanssa kokeillaan myös muuta yhteistyötä. Lisäksi tutkijat selvittävät ohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta ja harjoittelunohjauksen jatkokehitystarpeita.

Pikkunorssi-hankkeeseen on valittu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa eri puolilta Helsinkiä neljä kehittämispäiväkotia, joilla on jo aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelunohjauksesta. Hankkeen kehittämispäiväkoteina toimivat päiväkoti Rööperi Punavuoressa, päiväkodit Isoniitty ja Kesäheinä Kumpulassa sekä päiväkoti Kaunokki Malminkartanossa. 

Hakkeesta vastaavat Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen, hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén, projektisuunnittelija Heidi Chydenius, yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa ja varhaiskasvatuksen alalta juuri väitellyt Annukka Pursi.  Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kestää vuoden 2020 loppuun.

Hankkeen etenemistä voi seurata Helsingin Pikkunorssi -blogisivuilta

Lisätietoja
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta:
Professori Lasse Lipponen, puhelin 029 412 9472, lasse.lipponen@helsinki.fi
Yliopistonlehtori Elina Fonsén, puhelin 029 412 9649, elina.fonsen@helsinki.fi
projektisuunnittelija Heidi Chydenius, puhelin 0294129859, heidi.chydenius@helsinki.fi

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, puhelin 09 310 43368, satu.jarvenkallas@hel.fi 
kehittämispalvelupäällikkö Marjo Kyllönen, puhelin 09 310 86208, marjo.kyllonen@hel.fi

Lue lisää

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoittelu ja kenttäkoulut

Opetusharjoittelu on Suomen erikoisuus