Vammaisen lapsen paikka pärjäämisen kulttuurissa

Suomen Akatemialta juuri tutkimushankerahoituksen saaneen sosiologi Mianna Meskuksen mukaan odottava perhe voi joutua miettimään, millainen lapsi on tarpeeksi terve, kun raskaus ei suju odotetusti. Valinnanvapaus kääntyy helposti valinnanpakoksi,

Itsekurin kulttuurissa jokainen vastaa omasta terveydestään — ja lastensa terveydestä. Poikkeavuuksien ennaltaehkäisy alkaa jo ennen syntymää. Geenitestit tekevät vasta tuloaan, mutta sikiöseulonnat ovat jo rutiinia, monen mielestä suorastaan velvollisuus.

Onko erilaisuus tervetullutta vai piilotetaanko se? Pitäisikö erilaisten ihmisten kohdata vai onko hoiva ja opetus parempi eriyttää? Millaiset lapset mahtuvat neuvolan raameihin, päiväkotiryhmiin, lähikouluun? Kuka määrittelee sen, kuka on tarpeeksi terve?

VALITSE ITSE!

Akatemiatutkija Mianna Meskus arvioi, että elämme yksilöllistetyn etiikan maailmassa. Terveyssosiologina hän haluaa päästä kiinni siihen, kuinka lääketieteen menetelmät ja teknologinen elämän muokkaaminen muuttavat käsityksiämme ihmisyydestä. Teknologian tuomat valintatilanteet ovat täynnä tunnetta: inhoa, pelkoa, sääliä, empatiaa, mukavuudenhalua.

Ultraäänitutkimukset ovat tuttuja kaikille raskaana oleville naisille, mutta ultra ei ole silti neutraali laite, Meskus muistuttaa.

— Teknologiaan latautuvat lapsi‒vanhempi-suhteen ensi askeleet, ja kokemuksen visuaalisuus vielä vahvistaa ultran merkitystä.

Ongelmien edessä vanhemmat joutuvat odottamattoman ääreen. Jos raskaus ei etene toivotusti, sikiön kohtalosta päättämisen tuska kalvaa monia vanhempia.

— Aborttiin päätyminen on aina ikään kuin yksilöllinen ratkaisu: ”Me itse tiedämme parhaiten, jaksaisimmeko sairaan tai vammaisen lapsen kanssa vai emme!” Mutta miten yksilöllisiä päätökset voivat todella olla?

Sosiaaliset olennot tekevät valintoja suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan, jossa elävät.

— Vanhemmat tarvitsevat vertaistukea, jotta he pystyvät vakuuttumaan siitä, että tehty ratkaisu oli oikea, tutkija toteaa.

TAVOITTEENA TÄYDELLISYYS

Vammaishuollon, rotuhygienian ja abortin historiat kertovat, että niin sanottu yhteiskunnan etu valintojen perustana on väistymässä. Holhoava valtio vetäytyy, ja vastuu ”tarpeeksi terveen” määrittelemisestä jää yksilön tai perheen kannettavaksi.

— Ajatus yksilöllisestä täydellistymisestä on astunut rodullisen täydellistymisen paikalle, Meskus sanoo.

Lääkäreillä ei ole oikeutta ottaa kantaa siihen, tulisiko raskaus keskeyttää, ellei äidin terveys ole vaarassa. Vammaisuuden ja terveyden välistä hierarkiaa ei silti voi väistää, Meskus toteaa.

— En näe valitsemisen vapautta minään autuutena.

Keskustelu täydellisyyden tavoittelusta on muuttunut yhä enemmän yksilöpsykologiasta puhumiseksi. Silti valinnat kytkeytyvät vaikkapa talouteen ja politiikkaan. Esimerkiksi Suomen biotalousstrategiassa kerrotaan, että terveysteknologioiden on määrä tuottaa vaurautta ja hyvinvointia.

— Nainen on alettu nähdä sikiön kasvuympäristönä, jolta edellytetään terveyttä edistäviä valintoja ja tapoja.

Lääkärikunnan asema on Suomessa vankka ja kritiikki hiljaista. Monessa eurooppalaisessa maassa vaikkapa kätilöiden ääni kuuluu paljon vahvemmin.

— Lääkäri keskittyy ja hänen kuuluukin keskittyä potilaaseen, ei kulttuurin muuttamiseen.

Lääketieteellinen teknologia voi olla perheelle elämänkokoinen lahja, mutta yhteisön näkökulmasta Meskus näkee sen pulmien lähteenä. Teknologioiden moraalinen mutkikkuus aukeaa, kun katsoo valintatilanteita eri ihmisten silmin ja eri ammattietiikoiden vinkkelistä. Tai vaihtaa arvioinnin mittakaavaa.

LIIAN PAINAVA DIAGNOOSI

Opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori, dosentti Elina Kontu on hyvin selvillä erityislasten opetukseen liittyvistä huolista.

Erityistä tukea koulunkäyntiinsä kaipaavien lasten tilannetta hahmotellaan Suomessa usein lääketieteestä käsin — silloinkin kun pedagogeilla voisi olla ratkaisevaa tietoa lapsen kyvyistä. Esimerkiksi Down-diagnoosi vie lähes aina erityisopetusryhmään, vaikka päätökset pitäisi harkita tapauksen mukaan.

— Saatetaan myös pitää itsestään selvänä, ettei puhumattoman lapsen tarvitse oppia lukemaan, Kontu kertoo.

Erityisopettajana työskennellessään Kontu tutustui vakavasti psyykkisesti sairaisiin sekä vaikeavammaisiin peruskouluikäisiin. Heitä opetetaan monenkirjavissa oloissa: kunnallisissa tai yksityisissä erityisluokissa, tavallisissa luokissa, sairaalaopetuksessa tai kotona.

— Pannuhuoneen takanurkassa avustajan kanssa -ratkaisujakin yhä valitettavasti on.

APUA DIGISTÄ JA VIITTOMISTA

Elina Kontu on kuitenkin ylpeä ja iloinen siitä edistyksestä, jota erityistä tukea tarvitsevien lasten ymmärtämisessä on tapahtunut.

Varsinkin kielellisen kehityksen ymmärtämisessä on otettu isoja harppauksia, ja puheen tukemiseen on luotu apukeinoja viittomista digilaitteisiin.

— Ajatus koko elämänkaaren mittaisesta oppimisesta on vahvistunut. Enää ei ajatella, että 18-vuotias olisi menetetty tapaus.

Erityisopettajat ovat pitkään painottaneet, että kannattaa keskittyä opetuksessa ja tukemisessa lapsen vahvuuksiin, ei puutteisiin. Sitä kohti mennään.

— Käyn koko ajan kouluissa seuraamassa opetusta ja tiedän, että opettajissa on oikeita helmiä.

MYÖS FYSIIKAN TUNNILLE

Yksi yliopistonlehtori Elina Kontun kehumista opettajista on Aurinkolahden peruskoulun Sanna Saarsola. Saarsola ei tahdo kutsua itseään erityisopettajaksi, koska ei halua oppilaisiinsa leimaa. Hän puhuu pienluokasta: pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia lapsia opetetaan enintään kahdeksan hengen luokissa.

Saarsolan oppilaat ovat kehitysvammaisia tai heillä on laaja-alaisista oppimisvaikeuksia. Näitäkään termejä opettaja itse ei mielellään viljele.

Hänen tärkeimpiä urakoitaan on taistella kumoon ajattelua, jonka erityistä tukea kaipaaville oppilaille ei kannata opettaa kaikkia aineita.

— Kuinka meillä voisi olla oikeus ottaa opetussisältöjä näiltä lapsilta pois? Miksi heillä ei olisi oikeus kuulla asioita, joista muille samanikäisille puhutaan?

UPEITA YLLÄTYKSIÄ

Aina ei näy päälle, mitä kaikkea lapsi pystyy omaksumaan, Saarsola sanoo.

— Tulee niitä hienoja yllätyksiä, että oppilas saakin yleisopetuksen fysiikankokeesta kahdeksan ja puoli. Tulee edistystä, jota en ole tutultakaan oppilaalta osannut odottaa.

Eikö kenen tahansa motivaatio lopahda, jos jankataan vain viikonpäiviä tai biologian tunnilla tyydytään vuosi vuoden jälkeen ihastelemaan syksyn lehtiä, opettaja kysyy.

— Täytyy vaatia, jotta saa irti.

Saarsola puhuu niin sanotuista raahaavista tavoitteista eli tavoitteista, jotka oppilaalle täytyy asettaa yhä uudelleen niin kauan että asiat opitaan. Niiden rinnalle pitää kuitenkin kertyä tuoreita aiheita.

— Uuden kohdalla rima vaan lasketaan tarpeeksi alas. Englannin tunnilla jatketaan ehkä myös äidinkielen opintoja, toistetaan sanoja molemmilla kielillä tai kuunnellaan englanninkielisiä lauluja.

OIKEUS KOHDATA MAAILMA

Toinen Sanna Saarsolan suuri päämäärä on integroiminen. Hän painottaa lasten oikeutta kasvaa osaksi yhteiskuntaa. Jos heidän ympärilleen rakennetaan keinotekoista rauhan saareketta koulussa, miten muun maailman kohtaaminen enää edes onnistua?

Aurinkolahden koulussa käynnistettiin seitsemisen vuotta sitten kehittämistyö, jonka ajatus on joustavasti yhdistää yleis- ja eritysopetuksen ryhmiä. Saarsolan oppilaat ovat jo vuosia osallistuneet muiden luokkien tunneille.

— Idea on opettaa ja kasvattaa kaikkia yhdessä, vaikka kaikilla ei ole läheskään samat tavoitteet. Pidän hyvin tärkeänä, että integroituminen tapahtuu oppilaan omalle ikä- eli luokkatasolle, ei taitotasolle.

Vaikka oppilas ei yleisopetuksen historiantunnilla hahmottaisi, mitä Pähkinäsaaren rauha tarkoitti, opetuksesta voi silti saada virikkeitä ja innostua. Saarsolan kokemuksen mukaan tämä kohentaa lasten sosiaalisia taitoja. Yhteistyö kollegojen kanssa on alkanut sujua molemminpuolisen voittamisen hengessä.

— Oppilaani eivät joudu isoon luokkaan ilman apua. Erityinen tuki on heidän oikeutensa myös siellä. Samalla minä tai avustaja voimme auttaa tunnin varsinaista opettajaa muidenkin oppilaiden kanssa.

YHDESSÄOLON ARKI

Esteitä löytää, jos niitä hakee, Sanna Saarsola sanoo. Integroitavilta oppilailta voidaan vaatia ”valmiuksia” — ja heidän täytyisi käyttäytyä enkelimäisesti lunastaakseen paikkansa yleisopetusryhmässä. Tai isoa luokkaa saatetaan sanoa liian pelottavaksi paikaksi pienryhmään tottuneelle.

— Onhan se aluksi pelottava, jos tukea ei saa tarpeeksi. Sopu vaatii apua, eikä tilanteiden saa antaa kärjistyä. Mutta jos lasta ei uskalla päästää muiden oppilaiden hälyiseen joukkoon, miten hän pärjää metroasemalla?

Kaikki eivät allekirjoita Saarsolan tavoitteita. Osa pedagogeista vieroksuu opetusviraston päätöstä, jonka mukaan ensi syksystä lähtien kaikille erityisluokkien oppilaille on nimettävä yleisopetuksen yhteistyöluokka.

Vanhempienkin kannat jakautuvat. Moni on integroinnista hyvillään, mutta toiset arastelevat nurjia asenteita ja isossa joukossa väijyvää pilkkaa.

Saarsola on luottavaisempi.

— Kun yhdessäolosta tulee arkea, vain harvalla lapsella on vammaisleima päällimmäisenä mielessä.

Lisälukemista aiheesta kiinnostuneelle löytyy Mianna Meskuksen yhdessä Sari Irnin ja Venla Oikkosen kanssa toimittamasta kirjasta Muokattu elämä.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä Y/02/16.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.

Tilaa ja rakastu tieteeseen.

Suomen Akatemia päätti uusista tutkijatohtoreista ja hankkeistaAborttipäätöksiin ja raskauden ongelmiin syventynyt terveyssosiologi Mianna Meskus ryhtyy uudessa akatemiahankkeessaan tutkimaan lapsettomuutta ja dementiaa. Meskus on yksi 70:stä Helsingin yliopiston tutkijasta, joka sai tänä keväänä hankerahaa Suomen Akatemialta. Kaikkiaan Akatemia antoi myönteisen tukipäätöksen 281 hankkeelle.

Akatemian toimikunnat ovat tehneet tämänvuotiset päätöksensä myös tutkijatohtorirahoituksista. Niistä 30 prosenttia eli 36 rahoitusta myönnettiin Helsingin yliopiston tutkijoille.

Hel­sin­gin yli­opis­toon myön­ne­tyt ra­hoi­tuk­set:

Akatemiahankkeet

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Ahola, Tero

Virusten kalvomaisten replikaatiokompleksien koostumus, rakenne ja toiminta

Airavaara, Mikko

MANF-proteiinin regeneratiivisten mekanismien selvittäminen ja keskittyminen solustressiin ja iskemiaan.

Auvinen, Petri ja Björkroth, Johanna

Nykyelintarvikkeita pilaavien maitohappobakteeriyhteisöjen puolustusvasteet, restritktiomodifikaatosysteemeistä monimutkaisiin interaktomeihin

Elomaa, Paula

Mykerökukinnon arkkitehtuurin dynaaminen säätely

Frilander, Mikko

U12-tyypin spliceosomin uudentyyppisten säätelymekanismien identifiointi

Honkela, Antti

Clostridium botulinum -bakteeri toksiinituotannon laskennallinen mallinnus

Kaila, Lauri

Perhosten räjähdysmäisen lajiutumiskehityksen evolutiivinen tausta

Karisola, Piia

Muokattujen nanomateriaalien vaikutukset isäntä-mikrobi-vuorovaikutuksiin hiiren iholla ja keuhkoissa

Kröger, Björn

Ekologinen rakentaminen biodiversiteetinajajana syvässä ajassa

Merilä, Juha

Tutkimuksia luonnonpopulaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Ollikainen, Markku

Jatkuva kasvatus metsäojitetuilla soilla taloudellisesta ja ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta

Ovaskainen, Otso

Uudet tilastolliset menetelmät yhteisöekologiseen mallintamiseen

Rivera Baeza, Claudio

Hermosolujen kloriditasapainon muutosten rooli aivojen muovautuvuudessa ja epilepsian kehittymisessä

Shimmi, Osamu

Dynamics of morphogenesis and cell-cell communication: from 2D to 3D

Tenkanen, Maija

Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin

Vartiainen, Maria

Aktiinin säätelemän transkription mekanismit lämpöshokkivasteessa

Vasander, Harri

Trooppisten turvemaiden hajotustoiminnan mikrobiperusta

Virtanen, Tarmo

Kangasmaametsät alueellisen metaanitaseen säätelijänä: valuma-alueelta globaaliin mittakaavaan

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Brunila Kristiina

Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa

Herkman, Juha

Populismin valtavirtaistuminen

Koponen, Ismo

Tieteellisen abstraktin tiedon oppiminen korkeakoulutuksessa: Relationaaliset käsiterakenteet ja niiden dynamiikka

Kumpulainen, Kristiina

Tekemällä oppiminen: Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittyminen koulujen värkkääjäpajoissa

Lahti, Jari

Varhainen ympäristö, epigenomi ja genomi hermoston kehityksen ennustajina

Lanne, Markku

Ei‐normaalisten makrotaloudellisten ja rahoitusaikasarjojen rakenteellinen analyysi

Lindholm, Camilla

Vuorovaikutus, sosiaalinen osallisuus ja mielenterveysongelmat

Lonka, Kirsti

Silta tulevaisuuteen ‐ Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen

Luomanen, Petri

Varhaisen kristillisyyden leviäminen kulttuurievoluution näkökulmasta

Lönnqvist, Jan‐Erik

Hur blir vi dem vi är? Stabilitet och förändring i personlighetsdrag och i personliga värderingar som en funktion av de sociala roller vi innehar och de interpersonella relationer som vi lever och verkar i

Meskus, Mianna

Elämän arvottamisen kysymys lapsettomuudessa ja dementiassa: Näkökulmina tiede, lainsäädäntö ja potilasaktivismi

Negri, Sara

Modaliteetit ja konditionaalit: systemaattisia ja historiallisia tutkimuksia

Nordberg, Camilla

Att göra makt och medborgare ‐ 'invandarfamiljen' som moralisk och social kategori inom välfärdsprofessionalla byråkratier i omvandling

Remes, Pauliina

Rationalistiset itsetiedon teoriat Platonista Kantiin

Sumiala, Johanna

Hybridi Terrori : Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia

Thomas, Suzie

Yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla

Tuomela, Raimo

Toimijuus, vastuu ja luottamus korporaatioiden maailmassa: filosofinen tutkimus

Wolff, Charlotta

Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700‐talets Nordeuropa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Kilpeläinen, Ilkka

Selluloosan uudet muodot: nano ja mikrohelmien valmistaminen molekyylien itsejärjestymisen avulla

Kilpua, Emilia

Shokit ja turbulentit välivyöhykkeet heliosfäärissä

King, Alistair

(Nano)selluloosan vedetön, edullinen click-muokkaus ja hapettava regenerointi

Kontinen, Juha

Riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset

Kuronen, Antti

Rautakromimetalliseosten pintojen ja rajapintojen kinetiikan atomitason mallinnus

Lu, Jiaheng

Holistinen kyselynoptimointi ja transaktioiden käsittely monimallitietokannoissa

Mäkinen, Veli

Sekvenssianalyysin uudet menetelmät ja laajennukset

Nordlund, Kai

Uudenmuotoisten nanorakenteiden tuottaminen ionisuihkujen avulla

Palmroth, Minna

Kohti elektroniskaalan mallinnusta avaruusplasmoissa käyttäen havaintoja ja globaalia simulaatiota

Repo, Timo

Arvokkaiden lääkeaineiden ja kemikaalien valmistaminen hiilidioksidista

Riekkola, Marja-Liisa

Vuorovaikutus - Avain onnistuneille biomakromolekyylien erotuksille

Ritala, Mikko

Jalometallien ja näiden yhdisteiden atomikerroskasvatus

Roos, Teemu

Tensoreihin perustuva koneoppiminen sisäisiä riippuvuuksia sisältävälle datalle

Rummukainen, Kari

Uusi fysiikka ja painovoima-aallot

Saksman, Eero

Konformiset ja satunnaiset menetelmät analyysissä ja geometriassa

Siltanen, Samuli

Liikkuvien kohteiden tomografiakuvaus

Sipilä, Mikko

Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ympäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla

Tuominen, Kimmo

Hiukkaskosmologiaa standardimallin laajennuksissa

Voutilainen, Mikko

Top-kvarkkeja ja gluoneita

Zhong, Xiao

Kvasikonveksit funktiot ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Barboric, Matjaz

Significance of transcription elongation kinases in DNA damage response

Domingos de Almeida Garcia, Susana Maria

RNA repeat toxicity in neuromuscular degeneration –mechanisms of cellular dysfunction

Jokela, Markus

Masennuksen monimuotoisuus oiretasolla: Erityiset ja yleiset yhteydet masennuksen kehityksessä ja haitallisissa seuraamuksissa

Kivimäki, Mika

Vanhuusiän dementiaa, hauraus-raihnaus oireyhtymää ja toimintakyvyn menettämistä ennustavat tekijät keski-iässä

Klefström, Juha

Myc välitteisen solukuoleman aktivointi rintasyövän hoitomuotona

Kuure, Satu

Munuaisen esiastesolujen karakterisaatio ja funktionaalinen analyysi

Lohi, Hannes

Koirien käyttätymisen ympäristö-, metaboliset ja genomiset riskitekijät mallina ihmisen ahdisuneisuushäiriöille

Ranki, Annamari

Geeni- ja soluhoidon kehittäminen APECEDiin

Saarma, Mart

CDNF ja sen domeenit: toiminnan mekanismi ja uusi hoitomuoto Parkinsonin tautiin

Saharinen, Pipsa

Angiopoietiini-Tie ja Angiopoietiini-integriini signaalireitit verisuonien stabiloinnissa

Vahteristo, Pia

Gynekologisten kasvainten genominen profilointi

Wartiovaara, Kirmo

Geenieditointi hemoglobiinisairauksien hoitoa varten

Xhaard, Henri

Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu: Pyrofosfataasientsyymiestäjien kehitys alkueläinloistautien hoitoon

Yki-Järvinen, Hannele

Rasvamaksatautien patogeneesi ihmisellä

Lisäksi Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan myönnettiin rahoitus kahdelle akatemiahankkeelle:

Scheperjans, Filip

Mikrobisto-suoli-aivo akselin rooli Parkinsonin taudin eri vaiheissa

Taari, Kimmo

Eturauhassyövän seulontatutkimus

Tutkijatohtorit

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Aalto, Juha

Topoilmasto, maanpinnan olosuhteet ja ilmakehän palautemekanismit

Abrego, Nerea

Ympäristömuutoksen vaikutus kasvien ja mykorritsasienten vuorovaikutukseen

Asmala, Eero

Ilmastollisen vaihtelun vaikutus jokiperäisen orgaanisen aineksen biogeokemiallinen prosessointiin rannikkoympäristössä

Kulmuni, Jonna

Darwinin mysteerin äärellä: lajien synnyn geneettinen ja epigeneettinen tausta

Lintunen, Anna

Kuoren läpäisevyyden vaikutus puiden menestymiseen muuttuvassa ilmastossa

Rissanen, Aino Ilona

Patogeenisten hantavirusten ja niiden isäntien välistä vuorovaikutusta säätelevät molekyylitason mekanismit

Salonen, Sakari

Piirteet, selittäjät ja äkilliset muutokset lämpimissä interglasiaali-ilmastoissa

Santangeli, Andrea

Luonnon monimuotoisuuden suojelun uudet näkökulmat maatalousympäristöissä – maailmanlaajuisista prioriteeteista paikallisiin ratkaisuihin

Shishido Joutsen, Tânia Keiko

Jäkälien luontaisesti tuottamat yhdisteet

Taipale, Ditte

Kattavia ilmakehä — ekosysteemi-simulaatioita ilmastonmuutosennusteiden kehittämiseksi

Vidilaseris, Keni

Alkueläinparasiittien ulkokalvoproteiinit uusien lääkemolekyylien kohteina

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Buchholz, Matias

Bubastoksen hiiltyneiden papyrusten julkaisu

Eräsaari, Matti

Aika ja arvo: vertaileva tutkimus

Fernández‐Llamazares, Álvaro

Biokulttuurisen suojelun käsitteelliset, menettelylliset ja normatiiviset ulottuvuudet

Gritsenko, Daria

Uusiutuvan energian tulevaisuus Venäjällä

Hakulinen, Christian

Mielenterveyshäiriöt ja työmarkkinatulemat ‐ rekisteripohjainen tutkimus

Kosunen, Sonja

Korkeakoulujärjestelmän yksityistyminen, opiskelijaksi hakeutuminen ja sisäänpääsy: valtasuhteet, ohjausvälineet ja yksityinen pääoma korkeakoulutuksen siirtymävaiheessa

Malecka, Magdalena

Käyttäytyminen, tieto, politiikka. Tieteenfilosofinen näkökulma käyttäytymistieteiden soveltamiseen päätöksenteossa

Neuvonen, Päivi

Eurooppaoikeus ja voimaantumisen politiikka

Pankakoski, Timo

Taistelu ja kilpailu: Poliittisen konfliktin käsitteellistyksiä modernissa saksalaisessa poliittisessa ajattelussa

Rauhala, Marika

Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais‐roomalaisessa antiikissa: Hyväksynnän rajat, uskonnollinen identiteetti ja toiseuden kuvat 5.‐1. vuosisadalla eaa

Savolainen, Ulla

Kahlitsematon muisti: Yksilöllinen luovuus ja ylirajainen kulttuurinen muisti inkeriläisten omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa

Vesa, Juho

Lobbauksen ja poliittisen vaikutusvallan läpinäkyvyys uutismediassa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Bate, David

Projektiot, tiheydet ja suoristuvuus: uusia puitteita klassisille ideoille

Jakobsson, Ellen Helen Ulrika

Kiihdytinpohjaiset radionuklidit mesohuokoisissa pii-nanohiukkasissa säteilyterapiaa ja -diagnostiikkaa varten

Järvinen, Päivi

Mikrofluidististen sirujen ja 3D solumallien yhdistäminen lääkkeiden ja lääkkeenkaltaisten molekyylien biotransformaation tutkimisessa in vitro

Kangas, Kaisa

Epäelementaarista malliteoriaa kunnille, joissa on useita kommutoivia automorfismeja

Lehtola, Susi

Vahvan korrelaation mallinnus perfect pairing –menetelmillä

Paavolainen, Lassi

Syöpäsolujen fenotyyppinen profilointi syväoppimisen keinoin

Sand, Andrea

Primära strålningsskador i metaller - defekters karaktär och morfologi

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Gramolelli, Silvia

Molekyylien välinen ylikuuluminen kasvainsolujen ja lymfaattiseen endoteeliin -mallinnus

Hyrskyluoto, Alise

Tuman aktiini hermosolujen erilaistumisessa ja hermoston rappeumataudeissa

Kiss, Elina

Verisuonten seinämän rakennetta vahvistavat uudet tekijät tulehduksessa ja syövässä

Liu, Dongfei

Lääkeainenanokiteitä sisältävät nanovektorit – suuntana kohdennettu teranostiikka

Mustelin, Linda

Perintötekijöiden ja ympäristön yhteisvaikutukset syömishäiriöissä ja lihavuudessa

Ollila, Hanna

Perinnölliset tekijät aivojen autoimmuunisairausten ja unihäiriöiden synnyssä

Patrikoski, Mimmi

Ylipainon vaikutus rasvakudoksen kantasoluihin ja niiden toimintamekanismeihin käyttäen geneettisesti identtisiä ylipainoisia ja hoikkia luovuttajia — Uusia hoidollisia näkemyksiä metabolisiin sairauksiin

Lue myös

Hu­ma­nis­teil­le vii­si uut­ta aka­te­mia­han­ket­ta – uusia tut­ki­ja­toh­to­rei­ta kol­me

Två akademiprojekt till soc&kom