Vammaisen lapsen paikka pärjäämisen kulttuurissa

Suomen Akatemialta juuri tutkimushankerahoituksen saaneen sosiologi Mianna Meskuksen mukaan odottava perhe voi joutua miettimään, millainen lapsi on tarpeeksi terve, kun raskaus ei suju odotetusti. Valinnanvapaus kääntyy helposti valinnanpakoksi,

Itsekurin kulttuurissa jokainen vastaa omasta terveydestään — ja lastensa terveydestä. Poikkeavuuksien ennaltaehkäisy alkaa jo ennen syntymää. Geenitestit tekevät vasta tuloaan, mutta sikiöseulonnat ovat jo rutiinia, monen mielestä suorastaan velvollisuus.

Onko erilaisuus tervetullutta vai piilotetaanko se? Pitäisikö erilaisten ihmisten kohdata vai onko hoiva ja opetus parempi eriyttää? Millaiset lapset mahtuvat neuvolan raameihin, päiväkotiryhmiin, lähikouluun? Kuka määrittelee sen, kuka on tarpeeksi terve?

VALITSE ITSE!

Akatemiatutkija Mianna Meskus arvioi, että elämme yksilöllistetyn etiikan maailmassa. Terveyssosiologina hän haluaa päästä kiinni siihen, kuinka lääketieteen menetelmät ja teknologinen elämän muokkaaminen muuttavat käsityksiämme ihmisyydestä. Teknologian tuomat valintatilanteet ovat täynnä tunnetta: inhoa, pelkoa, sääliä, empatiaa, mukavuudenhalua.

Ultraäänitutkimukset ovat tuttuja kaikille raskaana oleville naisille, mutta ultra ei ole silti neutraali laite, Meskus muistuttaa.

— Teknologiaan latautuvat lapsi‒vanhempi-suhteen ensi askeleet, ja kokemuksen visuaalisuus vielä vahvistaa ultran merkitystä.

Ongelmien edessä vanhemmat joutuvat odottamattoman ääreen. Jos raskaus ei etene toivotusti, sikiön kohtalosta päättämisen tuska kalvaa monia vanhempia.

— Aborttiin päätyminen on aina ikään kuin yksilöllinen ratkaisu: ”Me itse tiedämme parhaiten, jaksaisimmeko sairaan tai vammaisen lapsen kanssa vai emme!” Mutta miten yksilöllisiä päätökset voivat todella olla?

Sosiaaliset olennot tekevät valintoja suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan, jossa elävät.

— Vanhemmat tarvitsevat vertaistukea, jotta he pystyvät vakuuttumaan siitä, että tehty ratkaisu oli oikea, tutkija toteaa.

TAVOITTEENA TÄYDELLISYYS

Vammaishuollon, rotuhygienian ja abortin historiat kertovat, että niin sanottu yhteiskunnan etu valintojen perustana on väistymässä. Holhoava valtio vetäytyy, ja vastuu ”tarpeeksi terveen” määrittelemisestä jää yksilön tai perheen kannettavaksi.

— Ajatus yksilöllisestä täydellistymisestä on astunut rodullisen täydellistymisen paikalle, Meskus sanoo.

Lääkäreillä ei ole oikeutta ottaa kantaa siihen, tulisiko raskaus keskeyttää, ellei äidin terveys ole vaarassa. Vammaisuuden ja terveyden välistä hierarkiaa ei silti voi väistää, Meskus toteaa.

— En näe valitsemisen vapautta minään autuutena.

Keskustelu täydellisyyden tavoittelusta on muuttunut yhä enemmän yksilöpsykologiasta puhumiseksi. Silti valinnat kytkeytyvät vaikkapa talouteen ja politiikkaan. Esimerkiksi Suomen biotalousstrategiassa kerrotaan, että terveysteknologioiden on määrä tuottaa vaurautta ja hyvinvointia.

— Nainen on alettu nähdä sikiön kasvuympäristönä, jolta edellytetään terveyttä edistäviä valintoja ja tapoja.

Lääkärikunnan asema on Suomessa vankka ja kritiikki hiljaista. Monessa eurooppalaisessa maassa vaikkapa kätilöiden ääni kuuluu paljon vahvemmin.

— Lääkäri keskittyy ja hänen kuuluukin keskittyä potilaaseen, ei kulttuurin muuttamiseen.

Lääketieteellinen teknologia voi olla perheelle elämänkokoinen lahja, mutta yhteisön näkökulmasta Meskus näkee sen pulmien lähteenä. Teknologioiden moraalinen mutkikkuus aukeaa, kun katsoo valintatilanteita eri ihmisten silmin ja eri ammattietiikoiden vinkkelistä. Tai vaihtaa arvioinnin mittakaavaa.

LIIAN PAINAVA DIAGNOOSI

Opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtori, dosentti Elina Kontu on hyvin selvillä erityislasten opetukseen liittyvistä huolista.

Erityistä tukea koulunkäyntiinsä kaipaavien lasten tilannetta hahmotellaan Suomessa usein lääketieteestä käsin — silloinkin kun pedagogeilla voisi olla ratkaisevaa tietoa lapsen kyvyistä. Esimerkiksi Down-diagnoosi vie lähes aina erityisopetusryhmään, vaikka päätökset pitäisi harkita tapauksen mukaan.

— Saatetaan myös pitää itsestään selvänä, ettei puhumattoman lapsen tarvitse oppia lukemaan, Kontu kertoo.

Erityisopettajana työskennellessään Kontu tutustui vakavasti psyykkisesti sairaisiin sekä vaikeavammaisiin peruskouluikäisiin. Heitä opetetaan monenkirjavissa oloissa: kunnallisissa tai yksityisissä erityisluokissa, tavallisissa luokissa, sairaalaopetuksessa tai kotona.

— Pannuhuoneen takanurkassa avustajan kanssa -ratkaisujakin yhä valitettavasti on.

APUA DIGISTÄ JA VIITTOMISTA

Elina Kontu on kuitenkin ylpeä ja iloinen siitä edistyksestä, jota erityistä tukea tarvitsevien lasten ymmärtämisessä on tapahtunut.

Varsinkin kielellisen kehityksen ymmärtämisessä on otettu isoja harppauksia, ja puheen tukemiseen on luotu apukeinoja viittomista digilaitteisiin.

— Ajatus koko elämänkaaren mittaisesta oppimisesta on vahvistunut. Enää ei ajatella, että 18-vuotias olisi menetetty tapaus.

Erityisopettajat ovat pitkään painottaneet, että kannattaa keskittyä opetuksessa ja tukemisessa lapsen vahvuuksiin, ei puutteisiin. Sitä kohti mennään.

— Käyn koko ajan kouluissa seuraamassa opetusta ja tiedän, että opettajissa on oikeita helmiä.

MYÖS FYSIIKAN TUNNILLE

Yksi yliopistonlehtori Elina Kontun kehumista opettajista on Aurinkolahden peruskoulun Sanna Saarsola. Saarsola ei tahdo kutsua itseään erityisopettajaksi, koska ei halua oppilaisiinsa leimaa. Hän puhuu pienluokasta: pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia lapsia opetetaan enintään kahdeksan hengen luokissa.

Saarsolan oppilaat ovat kehitysvammaisia tai heillä on laaja-alaisista oppimisvaikeuksia. Näitäkään termejä opettaja itse ei mielellään viljele.

Hänen tärkeimpiä urakoitaan on taistella kumoon ajattelua, jonka erityistä tukea kaipaaville oppilaille ei kannata opettaa kaikkia aineita.

— Kuinka meillä voisi olla oikeus ottaa opetussisältöjä näiltä lapsilta pois? Miksi heillä ei olisi oikeus kuulla asioita, joista muille samanikäisille puhutaan?

UPEITA YLLÄTYKSIÄ

Aina ei näy päälle, mitä kaikkea lapsi pystyy omaksumaan, Saarsola sanoo.

— Tulee niitä hienoja yllätyksiä, että oppilas saakin yleisopetuksen fysiikankokeesta kahdeksan ja puoli. Tulee edistystä, jota en ole tutultakaan oppilaalta osannut odottaa.

Eikö kenen tahansa motivaatio lopahda, jos jankataan vain viikonpäiviä tai biologian tunnilla tyydytään vuosi vuoden jälkeen ihastelemaan syksyn lehtiä, opettaja kysyy.

— Täytyy vaatia, jotta saa irti.

Saarsola puhuu niin sanotuista raahaavista tavoitteista eli tavoitteista, jotka oppilaalle täytyy asettaa yhä uudelleen niin kauan että asiat opitaan. Niiden rinnalle pitää kuitenkin kertyä tuoreita aiheita.

— Uuden kohdalla rima vaan lasketaan tarpeeksi alas. Englannin tunnilla jatketaan ehkä myös äidinkielen opintoja, toistetaan sanoja molemmilla kielillä tai kuunnellaan englanninkielisiä lauluja.

OIKEUS KOHDATA MAAILMA

Toinen Sanna Saarsolan suuri päämäärä on integroiminen. Hän painottaa lasten oikeutta kasvaa osaksi yhteiskuntaa. Jos heidän ympärilleen rakennetaan keinotekoista rauhan saareketta koulussa, miten muun maailman kohtaaminen enää edes onnistua?

Aurinkolahden koulussa käynnistettiin seitsemisen vuotta sitten kehittämistyö, jonka ajatus on joustavasti yhdistää yleis- ja eritysopetuksen ryhmiä. Saarsolan oppilaat ovat jo vuosia osallistuneet muiden luokkien tunneille.

— Idea on opettaa ja kasvattaa kaikkia yhdessä, vaikka kaikilla ei ole läheskään samat tavoitteet. Pidän hyvin tärkeänä, että integroituminen tapahtuu oppilaan omalle ikä- eli luokkatasolle, ei taitotasolle.

Vaikka oppilas ei yleisopetuksen historiantunnilla hahmottaisi, mitä Pähkinäsaaren rauha tarkoitti, opetuksesta voi silti saada virikkeitä ja innostua. Saarsolan kokemuksen mukaan tämä kohentaa lasten sosiaalisia taitoja. Yhteistyö kollegojen kanssa on alkanut sujua molemminpuolisen voittamisen hengessä.

— Oppilaani eivät joudu isoon luokkaan ilman apua. Erityinen tuki on heidän oikeutensa myös siellä. Samalla minä tai avustaja voimme auttaa tunnin varsinaista opettajaa muidenkin oppilaiden kanssa.

YHDESSÄOLON ARKI

Esteitä löytää, jos niitä hakee, Sanna Saarsola sanoo. Integroitavilta oppilailta voidaan vaatia ”valmiuksia” — ja heidän täytyisi käyttäytyä enkelimäisesti lunastaakseen paikkansa yleisopetusryhmässä. Tai isoa luokkaa saatetaan sanoa liian pelottavaksi paikaksi pienryhmään tottuneelle.

— Onhan se aluksi pelottava, jos tukea ei saa tarpeeksi. Sopu vaatii apua, eikä tilanteiden saa antaa kärjistyä. Mutta jos lasta ei uskalla päästää muiden oppilaiden hälyiseen joukkoon, miten hän pärjää metroasemalla?

Kaikki eivät allekirjoita Saarsolan tavoitteita. Osa pedagogeista vieroksuu opetusviraston päätöstä, jonka mukaan ensi syksystä lähtien kaikille erityisluokkien oppilaille on nimettävä yleisopetuksen yhteistyöluokka.

Vanhempienkin kannat jakautuvat. Moni on integroinnista hyvillään, mutta toiset arastelevat nurjia asenteita ja isossa joukossa väijyvää pilkkaa.

Saarsola on luottavaisempi.

— Kun yhdessäolosta tulee arkea, vain harvalla lapsella on vammaisleima päällimmäisenä mielessä.

Lisälukemista aiheesta kiinnostuneelle löytyy Mianna Meskuksen yhdessä Sari Irnin ja Venla Oikkosen kanssa toimittamasta kirjasta Muokattu elämä.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä Y/02/16.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.

Suomen Akatemia päätti uusista tutkijatohtoreista ja hankkeista

Aborttipäätöksiin ja raskauden ongelmiin syventynyt terveyssosiologi Mianna Meskus ryhtyy uudessa akatemiahankkeessaan tutkimaan lapsettomuutta ja dementiaa. Meskus on yksi 70:stä Helsingin yliopiston tutkijasta, joka sai tänä keväänä hankerahaa Suomen Akatemialta. Kaikkiaan Akatemia antoi myönteisen tukipäätöksen 281 hankkeelle.

Akatemian toimikunnat ovat tehneet tämänvuotiset päätöksensä myös tutkijatohtorirahoituksista. Niistä 30 prosenttia eli 36 rahoitusta myönnettiin Helsingin yliopiston tutkijoille.

Hel­sin­gin yli­opis­toon myön­ne­tyt ra­hoi­tuk­set:

Akatemiahankkeet

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Ahola, Tero
Virusten kalvomaisten replikaatiokompleksien koostumus, rakenne ja toiminta

Airavaara, Mikko
MANF-proteiinin regeneratiivisten mekanismien selvittäminen ja keskittyminen solustressiin ja iskemiaan.

Auvinen, Petri ja Björkroth, Johanna
Nykyelintarvikkeita pilaavien maitohappobakteeriyhteisöjen puolustusvasteet, restritktiomodifikaatosysteemeistä monimutkaisiin interaktomeihin

Elomaa, Paula
Mykerökukinnon arkkitehtuurin dynaaminen säätely

Frilander, Mikko
U12-tyypin spliceosomin uudentyyppisten säätelymekanismien identifiointi

Honkela, Antti
Clostridium botulinum -bakteeri toksiinituotannon laskennallinen mallinnus

Kaila, Lauri
Perhosten räjähdysmäisen lajiutumiskehityksen evolutiivinen tausta

Karisola, Piia
Muokattujen nanomateriaalien vaikutukset isäntä-mikrobi-vuorovaikutuksiin hiiren iholla ja keuhkoissa

Kröger, Björn
Ekologinen rakentaminen biodiversiteetinajajana syvässä ajassa

Merilä, Juha
Tutkimuksia luonnonpopulaatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Ollikainen, Markku
Jatkuva kasvatus metsäojitetuilla soilla taloudellisesta ja ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta

Ovaskainen, Otso
Uudet tilastolliset menetelmät yhteisöekologiseen mallintamiseen

Rivera Baeza, Claudio
Hermosolujen kloriditasapainon muutosten rooli aivojen muovautuvuudessa ja epilepsian kehittymisessä

Shimmi, Osamu
Dynamics of morphogenesis and cell-cell communication: from 2D to 3D

Tenkanen, Maija
Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin

Vartiainen, Maria
Aktiinin säätelemän transkription mekanismit lämpöshokkivasteessa

Vasander, Harri
Trooppisten turvemaiden hajotustoiminnan mikrobiperusta

Virtanen, Tarmo
Kangasmaametsät alueellisen metaanitaseen säätelijänä: valuma-alueelta globaaliin mittakaavaan

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Brunila Kristiina
Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa

Herkman, Juha
Populismin valtavirtaistuminen

Koponen, Ismo
Tieteellisen abstraktin tiedon oppiminen korkeakoulutuksessa: Relationaaliset käsiterakenteet ja niiden dynamiikka

Kumpulainen, Kristiina
Tekemällä oppiminen: Oppilaiden digitaalisen osaamisen kehittyminen koulujen värkkääjäpajoissa

Lahti, Jari
Varhainen ympäristö, epigenomi ja genomi hermoston kehityksen ennustajina

Lanne, Markku
Ei‐normaalisten makrotaloudellisten ja rahoitusaikasarjojen rakenteellinen analyysi

Lindholm, Camilla
Vuorovaikutus, sosiaalinen osallisuus ja mielenterveysongelmat

Lonka, Kirsti
Silta tulevaisuuteen ‐ Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen

Luomanen, Petri
Varhaisen kristillisyyden leviäminen kulttuurievoluution näkökulmasta

Lönnqvist, Jan‐Erik
Hur blir vi dem vi är? Stabilitet och förändring i personlighetsdrag och i personliga värderingar som en funktion av de sociala roller vi innehar och de interpersonella relationer som vi lever och verkar i

Meskus, Mianna
Elämän arvottamisen kysymys lapsettomuudessa ja dementiassa: Näkökulmina tiede, lainsäädäntö ja potilasaktivismi

Negri, Sara
Modaliteetit ja konditionaalit: systemaattisia ja historiallisia tutkimuksia

Nordberg, Camilla
Att göra makt och medborgare ‐ 'invandarfamiljen' som moralisk och social kategori inom välfärdsprofessionalla byråkratier i omvandling

Remes, Pauliina
Rationalistiset itsetiedon teoriat Platonista Kantiin

Sumiala, Johanna
Hybridi Terrori : Terroristinen väkivalta globaalina mediatapahtumana – kohti uutta tutkimusmallia

Thomas, Suzie
Yhteisöllinen tutkimusinfrastruktuuri arkeologisille löydöille linkitetyn avoimen tiedon avulla

Tuomela, Raimo
Toimijuus, vastuu ja luottamus korporaatioiden maailmassa: filosofinen tutkimus

Wolff, Charlotta
Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700‐talets Nordeuropa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Kilpeläinen, Ilkka
Selluloosan uudet muodot: nano ja mikrohelmien valmistaminen molekyylien itsejärjestymisen avulla

Kilpua, Emilia
Shokit ja turbulentit välivyöhykkeet heliosfäärissä

King, Alistair
(Nano)selluloosan vedetön, edullinen click-muokkaus ja hapettava regenerointi

Kontinen, Juha
Riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset

Kuronen, Antti
Rautakromimetalliseosten pintojen ja rajapintojen kinetiikan atomitason mallinnus

Lu, Jiaheng
Holistinen kyselynoptimointi ja transaktioiden käsittely monimallitietokannoissa

Mäkinen, Veli
Sekvenssianalyysin uudet menetelmät ja laajennukset

Nordlund, Kai
Uudenmuotoisten nanorakenteiden tuottaminen ionisuihkujen avulla

Palmroth, Minna
Kohti elektroniskaalan mallinnusta avaruusplasmoissa käyttäen havaintoja ja globaalia simulaatiota

Repo, Timo
Arvokkaiden lääkeaineiden ja kemikaalien valmistaminen hiilidioksidista

Riekkola, Marja-Liisa
Vuorovaikutus - Avain onnistuneille biomakromolekyylien erotuksille

Ritala, Mikko
Jalometallien ja näiden yhdisteiden atomikerroskasvatus

Roos, Teemu
Tensoreihin perustuva koneoppiminen sisäisiä riippuvuuksia sisältävälle datalle

Rummukainen, Kari
Uusi fysiikka ja painovoima-aallot

Saksman, Eero
Konformiset ja satunnaiset menetelmät analyysissä ja geometriassa

Siltanen, Samuli
Liikkuvien kohteiden tomografiakuvaus

Sipilä, Mikko
Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ympäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla

Tuominen, Kimmo
Hiukkaskosmologiaa standardimallin laajennuksissa

Voutilainen, Mikko
Top-kvarkkeja ja gluoneita

Zhong, Xiao
Kvasikonveksit funktiot ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Barboric, Matjaz
Significance of transcription elongation kinases in DNA damage response

Domingos de Almeida Garcia, Susana Maria
RNA repeat toxicity in neuromuscular degeneration –mechanisms of cellular dysfunction

Jokela, Markus
Masennuksen monimuotoisuus oiretasolla: Erityiset ja yleiset yhteydet masennuksen kehityksessä ja haitallisissa seuraamuksissa

Kivimäki, Mika
Vanhuusiän dementiaa, hauraus-raihnaus oireyhtymää ja toimintakyvyn menettämistä ennustavat tekijät keski-iässä

Klefström, Juha
Myc välitteisen solukuoleman aktivointi rintasyövän hoitomuotona

Kuure, Satu
Munuaisen esiastesolujen karakterisaatio ja funktionaalinen analyysi

Lohi, Hannes
Koirien käyttätymisen ympäristö-, metaboliset ja genomiset riskitekijät mallina ihmisen ahdisuneisuushäiriöille

Ranki, Annamari
Geeni- ja soluhoidon kehittäminen APECEDiin

Saarma, Mart
CDNF ja sen domeenit: toiminnan mekanismi ja uusi hoitomuoto Parkinsonin tautiin

Saharinen, Pipsa
Angiopoietiini-Tie ja Angiopoietiini-integriini signaalireitit verisuonien stabiloinnissa

Vahteristo, Pia
Gynekologisten kasvainten genominen profilointi

Wartiovaara, Kirmo
Geenieditointi hemoglobiinisairauksien hoitoa varten

Xhaard, Henri
Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu: Pyrofosfataasientsyymiestäjien kehitys alkueläinloistautien hoitoon

Yki-Järvinen, Hannele
Rasvamaksatautien patogeneesi ihmisellä

Lisäksi Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan myönnettiin rahoitus kahdelle akatemiahankkeelle:

Scheperjans, Filip
Mikrobisto-suoli-aivo akselin rooli Parkinsonin taudin eri vaiheissa

Taari, Kimmo
Eturauhassyövän seulontatutkimus

Tutkijatohtorit

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Aalto, Juha
Topoilmasto, maanpinnan olosuhteet ja ilmakehän palautemekanismit

Abrego, Nerea
Ympäristömuutoksen vaikutus kasvien ja mykorritsasienten vuorovaikutukseen

Asmala, Eero
Ilmastollisen vaihtelun vaikutus jokiperäisen orgaanisen aineksen biogeokemiallinen prosessointiin rannikkoympäristössä

Kulmuni, Jonna
Darwinin mysteerin äärellä: lajien synnyn geneettinen ja epigeneettinen tausta

Lintunen, Anna
Kuoren läpäisevyyden vaikutus puiden menestymiseen muuttuvassa ilmastossa

Rissanen, Aino Ilona
Patogeenisten hantavirusten ja niiden isäntien välistä vuorovaikutusta säätelevät molekyylitason mekanismit

Salonen, Sakari
Piirteet, selittäjät ja äkilliset muutokset lämpimissä interglasiaali-ilmastoissa

Santangeli, Andrea
Luonnon monimuotoisuuden suojelun uudet näkökulmat maatalousympäristöissä – maailmanlaajuisista prioriteeteista paikallisiin ratkaisuihin

Shishido Joutsen, Tânia Keiko
Jäkälien luontaisesti tuottamat yhdisteet

Taipale, Ditte
Kattavia ilmakehä — ekosysteemi-simulaatioita ilmastonmuutosennusteiden kehittämiseksi

Vidilaseris, Keni
Alkueläinparasiittien ulkokalvoproteiinit uusien lääkemolekyylien kohteina

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Buchholz, Matias
Bubastoksen hiiltyneiden papyrusten julkaisu

Eräsaari, Matti
Aika ja arvo: vertaileva tutkimus

Fernández‐Llamazares, Álvaro
Biokulttuurisen suojelun käsitteelliset, menettelylliset ja normatiiviset ulottuvuudet

Gritsenko, Daria
Uusiutuvan energian tulevaisuus Venäjällä

Hakulinen, Christian
Mielenterveyshäiriöt ja työmarkkinatulemat ‐ rekisteripohjainen tutkimus

Kosunen, Sonja
Korkeakoulujärjestelmän yksityistyminen, opiskelijaksi hakeutuminen ja sisäänpääsy: valtasuhteet, ohjausvälineet ja yksityinen pääoma korkeakoulutuksen siirtymävaiheessa

Malecka, Magdalena
Käyttäytyminen, tieto, politiikka. Tieteenfilosofinen näkökulma käyttäytymistieteiden soveltamiseen päätöksenteossa

Neuvonen, Päivi
Eurooppaoikeus ja voimaantumisen politiikka

Pankakoski, Timo
Taistelu ja kilpailu: Poliittisen konfliktin käsitteellistyksiä modernissa saksalaisessa poliittisessa ajattelussa

Rauhala, Marika
Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais‐roomalaisessa antiikissa: Hyväksynnän rajat, uskonnollinen identiteetti ja toiseuden kuvat 5.‐1. vuosisadalla eaa

Savolainen, Ulla
Kahlitsematon muisti: Yksilöllinen luovuus ja ylirajainen kulttuurinen muisti inkeriläisten omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa

Vesa, Juho
Lobbauksen ja poliittisen vaikutusvallan läpinäkyvyys uutismediassa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Bate, David
Projektiot, tiheydet ja suoristuvuus: uusia puitteita klassisille ideoille

Jakobsson, Ellen Helen Ulrika
Kiihdytinpohjaiset radionuklidit mesohuokoisissa pii-nanohiukkasissa säteilyterapiaa ja -diagnostiikkaa varten

Järvinen, Päivi
Mikrofluidististen sirujen ja 3D solumallien yhdistäminen lääkkeiden ja lääkkeenkaltaisten molekyylien biotransformaation tutkimisessa in vitro

Kangas, Kaisa
Epäelementaarista malliteoriaa kunnille, joissa on useita kommutoivia automorfismeja

Lehtola, Susi
Vahvan korrelaation mallinnus perfect pairing –menetelmillä

Paavolainen, Lassi
Syöpäsolujen fenotyyppinen profilointi syväoppimisen keinoin

Sand, Andrea
Primära strålningsskador i metaller - defekters karaktär och morfologi

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Gramolelli, Silvia
Molekyylien välinen ylikuuluminen kasvainsolujen ja lymfaattiseen endoteeliin -mallinnus

Hyrskyluoto, Alise
Tuman aktiini hermosolujen erilaistumisessa ja hermoston rappeumataudeissa

Kiss, Elina
Verisuonten seinämän rakennetta vahvistavat uudet tekijät tulehduksessa ja syövässä

Liu, Dongfei
Lääkeainenanokiteitä sisältävät nanovektorit – suuntana kohdennettu teranostiikka

Mustelin, Linda
Perintötekijöiden ja ympäristön yhteisvaikutukset syömishäiriöissä ja lihavuudessa

Ollila, Hanna
Perinnölliset tekijät aivojen autoimmuunisairausten ja unihäiriöiden synnyssä

Patrikoski, Mimmi
Ylipainon vaikutus rasvakudoksen kantasoluihin ja niiden toimintamekanismeihin käyttäen geneettisesti identtisiä ylipainoisia ja hoikkia luovuttajia — Uusia hoidollisia näkemyksiä metabolisiin sairauksiin

Lue myös

Hu­ma­nis­teil­le vii­si uut­ta aka­te­mia­han­ket­ta – uusia tut­ki­ja­toh­to­rei­ta kol­me

Två akademiprojekt till soc&kom