Uusia suosituksia päättäjille vuosien pohjoismaisen tieteellisen tutkimusyhteistyön pohjalta: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen pohjoismaisessa koulutuksessa

Syrjintä, syrjäytyminen ja sosiaalinen eriytyminen ovat yllättävän yleisiä ilmiöitä pohjoismaisissa kouluissa, osoittavat tutkimustulokset 14 yliopistossa kahdeksassa eri maassa. Ryhmä tutkijoita kokosi äskettäin voimansa tarkoituksenaan tuoda esille tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja tällä tavoin auttaa päättäjiä kehittämään pohjoismaisia koulutusjärjestelmiä entistä tasa-arvoisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Tämän työn tuloksena on selkeä kolmen kohdan ohjeistus.

Yli sadan tutkijan kansainvälinen joukko on tutkinut koulutuksen yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta eri näkökulmista usean vuoden ajan. Näiden tutkimustulosten pohjalta ryhmä tutkijoita vetoaa kaikkien pohjoismaiden päättäjiin, jotta pohjoismaisista koulutuspolitiikoista ja opetussuunnitelmista saataisiin entistä tasa-arvoisempia ja oikeudenmukaisempia.

– Tutkimustulostemme perusteella marginalisoituminen, syrjintä ja ulkopuolelle jättäminen ovat yllättävän yleisiä pohjoismaisissa kouluissa. Tarvittava muutos edellyttää ongelmiin puuttumista sekä päätöksenteon että käytännön tasolla. Oppilaiden syrjiminen ja syrjäytyminen perustuvat usein yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etniseen taustaan, vammaisuuteen, asuinpaikkaan ja kieleen liittyviin eroavaisuuksiin. Lisäksi pohjoismaissa toteutetut markkinalähtöiset ja yksityistämiseen tähtäävät uudistukset ovat haitanneet oikeudenmukaisuuden toteutumista koulutuksen saralla, kertoo Helsingin yliopiston professori Gunilla Holm, joka johtaa Justice through Education in the Nordic Countries -tutkimuskeskusta.

Seuraavat kolme ohjetta tarjoavat ehdotuksia, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata niin koulutuspolitiikan, päätöksenteon kuin koulutuksen käytäntöjenkin kautta. Lisätietoja PDF-liitteessä.

  1. VARMISTA KOULUJEN JA KOULUTUKSEN YHTÄLÄINEN SAAVUTETTAVUUS
    Vältä tasapuolisen ja yhdenvertaisen koulutuksen kanssa ristiriidassa olevia markkinalähtöisiä ja yksityistämiseen tähtääviä uudistuksia, ja toimi tällaisia suuntauksia vastaan.
  2. TOIMI SYRJINTÄÄ JA SYRJÄYTYMISTÄ VASTAAN
    Opetussuunnitelmien ja opettajankoulutuksen on selkeästi puututtava yhteiskuntaluokan, sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisen taustan, vammaisuuden, asuinpaikan tai kielen perusteella tapahtuvaan syrjintään.
  3. ETSI TASAPAINO OPETUKSEN KESKEISTEN SISÄLTÖJEN KÄSITTELYN JA OPPILAIDEN AKTIIVISEN OSALLISTUMISEN VÄLILLÄ
    Oppilaiden omaehtoinen toiminta ja aktiivinen osallistuminen tulee sovittaa kognitiivisesti vaativiin oppimisympäristöihin ja opetuksessa hyödynnettäviin digitekniikoihin.

 

Lisätietoja:
Gunilla Holm
professori, pohjoismaisen JustEd-huippututkimusyksikön johtaja
gunilla.holm@helsinki.fi
+358 50 327 5907

Justice through education in the Nordic Countries

Hankkeen pani alulle pohjoismainen Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd) -huippututkimusyksikkö. JustEd on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima 14 yliopiston ja tutkimuslaitoksen monitieteinen ja -kansallinen tutkimuskeskus. Keskus aloitti toimintansa vuoden 2013 elokuussa osana NordForskin Education for Tomorrow -hanketta.

Yhteistyökumppanit: Aalborgin yliopisto (Tanska), Oslo Met -yliopisto (Norja), Sciences Po -yliopisto (Ranska), Umeån yliopisto (Ruotsi), Kööpenhaminan yliopisto (Tanska), Göteborgin yliopisto (Ruotsi), Helsingin yliopisto, Islannin yliopisto, Melbournen yliopisto (Australia), Oslon yliopisto (Norja), Torinon yliopisto (Italia), Turun yliopisto, Østfoldin yliopisto (Norja) ja Kehitysvammaliitto.