Uusi englanninkielinen verkkokurssi avaa suomalaista koulutusjärjestelmää

Monipuolisesti teknologioita hyödyntävä Helsingin yliopiston kurssi on tarkoitettu suomalaisen koulutusjärjestelmän onnistumisista ja haasteista kiinnostuneille.

Suomalainen koulutusjärjestelmä herättää edelleen kansainvälistä kiinnostusta. Nyt Helsingin yliopistossa on avattu englanninkielinen Uncover Finnish Education I -verkkokurssi, joka avaa suomalaisen koulutusjärjestelmän onnistumisia ja haasteita perusteellisesti ja erilaisia oppimisen keinoja käyttäen.

Kurssi on tarkoitettu kaikille suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Yksi kohderyhmä on kuitenkin ollut kirkkaimpana mielessä: opiskelijat. Kurssi on luotu yhteistyössä heidän kanssaan, heidän tarpeitaan ja kiinnostustaan ajatellen.  

–  Sekä opettajat että opiskelijat ovat testanneet kurssia ennen sen julkaisemista. Halusimme luoda hyödyllisen ja opiskeluun aktivoivan kurssin, joka tarjoaa kokonaiskuvan koko koulutusjärjestelmästä. Kurssia voi hyödyntää myös, kun halutaan esitellä suomalaista koulutusjärjestelmää kansainvälisesti, toteaa suunnittelija Mihaela Nyyssönen Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluista.

Kolmen opintopisteen laajuiselle Uncover Finnish Education -kurssille osallistuminen edellyttää vain kirjautumista, joten kurssilaisen ei tarvitse olla Helsingin yliopiston opiskelija.

Osaisitko opettajana vetää kehityskeskustelua?

Kurssiin kuuluu tekstin, podcastien, videoiden ja erilaisten verkkotehtävien lisäksi myös kaksi simulaatiota. Toisessa osallistuja pääsee tutustumaan opettajan, oppilaan ja oppilaan huoltajan väliseen kehityskeskusteluun ja ohjailemaan sen kulkua.

Keskustelussa oppilas kertoo tämänhetkisestä tilanteesta omasta näkökulmastaan. Sen jälkeen yhdessä pohditaan oppilaan vahvuuksia ja haasteita ja suunnitellaan, miten jatkossa kannattaa edetä. Kurssiin osallistuja saa tehdyistä valinnoista simulaatiossa palautteen videon tai tekstin muodossa.

– Simulaatio on osa kurssin ammatillisen kehittymisen teemaa. Se liittyy suomalaisen perusopetuksen arviointimenetelmiin. Ajattelimme, että olisi todella hienoa, jos ihmiset eri puolilta maailmaa pääsisivät kosketuksiin sen kanssa, millaista on olla suomalainen opettaja.

Ovesta ulos ja luontoon oppimaan!

Luonnossa ja luonnosta oppiminen ovat suomalaisessa koulujärjestelmässä tärkeitä, ja monessa suomalaiskoulussa luonto avautuu lähes suoraan oven takaa. Kurssin toinen simulaatio johdattaakin tutustumaan suomalaisen luonnossa oppimisen mahdollisuuksiin.

Sekä tietokoneen näytöltä että VR-lasien avulla käytettävässä simulaatiossa kurssilainen voi seikkailla ulkona joko talvella tai kesällä. Ympäristöksi voi valita koulun pihan tai urheilukentän, mäen, pellon tai kaksi erilaista metsää. Simulaatio tarjoilee eri ikäryhmille sopivia ehdotuksia siitä, millaisia tehtäviä kussakin ympäristössä voi tehdä ja kertoo, millaisia opetuksellisia tavoitteita tehtävillä voisi olla.

– Halusimme simulaation avulla näyttää laajemmin, miten opettajat voivat hyödyntää ulkotiloja ja luontoa tiettyjen aiheiden opetuksessa.  

Mukana vahva kokemus opettajan työstä

Opiskelijoiden lisäksi opettajat ovat olleet vahvasti mukana koko kurssin luomisessa. Mihaela Nyyssösellä on itselläänkin opettajatausta, ja oppilaan näkökulmasta kehitettyä keskustelusimulaatiota rakentamassa on ollut Sari Muhonen Helsingin yliopistoon kuuluvasta Viikin normaalikoulusta. Luonto-opetukseen liittyvän simulaation toteuttaneessa yrityksessä on myös opettajan koulutuksen saaneita henkilöitä.

–  MOOC:ia rakentaessamme halusimme tarjota hieman erilaisen näkymän opettajan ammatilliseen kehittymiseen. Sen ei aina tarvitse tarkoittaa mittavia kursseja, vaan se voi myös tulla tietystä aiheesta tiedonjyväsiä tarjoavan simulaation muodossa, Mihaela Nyyssonen toteaa.

 

Kolmen opintopisteen Uncover Finnish Education I -kurssi avautui elokuussa 2023. MOOC on osa  englanninkielistä maisteriohjelmaa, mutta kurssin voi käydä olematta mukana maisteriohjemassa. Kurssia on kehitetty osana yliopiston Global Campus -projektia, ja simulaatioiden teknisestä toteutuksesta on vastannut 3D Bear. Kurssi on myös osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa.