Uuden oppimisaktiviteetin ansiosta paikkatiedon hyödyntäminen maantieteen opetuksessa on helppoa

Opettajat kokevat paikkatietojärjestelmien (GIS) soveltamisen opetukseen vaikeaksi, vaikka he olisivat saaneet siihen koulutusta. FM Pinja Tolvanen kehitti osana maisterintutkielmaansa GIS-ohjelmistoa hyödyntävän oppimisaktiviteetin, joka soveltuu suoraan lukion maantieteen opetukseen.

Oppimisaktiviteetissa hyödynnetään tutkimusdataa Helsingin yliopiston tutkimusasemalta Kenian Taitavuorilta.

Paikkatieto-ohjelmien avulla maantieteessä käsiteltyjä asioita voidaan esittää visuaalisesti.

– Oppimisesta tulee mielenkiintoisempaa, kun kirjoissa kuvatut prosessit voi itse nähdä ohjelman avulla. Ohjelmat ovat erityisen hyviä kuvaamaan eri ilmiöiden ja asioiden yhteyksiä toisiinsa. Paikkatietodataa myös kerätään ja hyödynnetään yhä enemmän, joten on hyödyllistä ymmärtää, kuinka se toimii, avaa Tolvanen.

Uudet menetelmät vaativat paljon aikaa

Tolvasen mukaan suomalaiset opettajat olisivat kiinnostuneita hyödyntämään enemmän paikkatietoa opetuksessaan, mutta kokevat sen hankalaksi etenkin ajankäytön kannalta.

– Monet paikkatieto-ohjelmat ovat monimutkaisia ja niiden käytön opetteleminen vie aikaa. Omaksuminen tapahtuu usein vapaa-ajalla, koska opettajille ei makseta palkkaa opetuksen ulkopuolisesta toiminnasta.

Toisaalta ajankäytön haasteet liittyvät myös opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikka opettaja oppisikin käyttämään paikkatieto-ohjelmaa, ei valmiita opetusmateriaaleja ole välttämättä saatavilla tai niiden käyttö veisi liiaksi aikaa kurssista. Yksi haastatelluista opettajista kuvailee tilannetta turhauttavaksi opettajan kannalta:

Aika on hirveen kortilla. Musta tuntuu, että tässä vuosien mittaan vaan sisällöt on kasvanut, mutta aikamäärä on pysynyt samana, et vaikka haluiskin niin ei pysty sisällyttää kaikkii. Kollegoiden kanssa puhuttiin, kun oltiin yhdessä mapinfo -koulutuksessa sitä, että ideat on kauhean kivoja, mutta mistä sellaisen ajan sitten tempoo kun teoriaakin täytyy käydä aika tavalla läpi – –”

Helppo ensikosketus paikkatietojärjestelmiin

Uuden oppimisaktiviteetin avulla Tolvanen pyrki vastaamaan opettajien haasteisiin paikkatieto-opetukseen liittyen.

– Tavoitteenani oli antaa helppo kosketus analyysien tekoon oikealla paikkatieto-ohjelmalla sekä opiskelijalle että opettajalle niin, että he uskaltaisivat palata ohjelmien pariin myöhemminkin.

Aktiviteetti on tehty myös opettajille helpoksi ottaa käyttöön omassa opetuksessaan: Tutkimusdata on valmiina oppilaiden käytettäväksi, minkä lisäksi Tolvanen on valmistellut harjoitukseen selkeät ohjeet ja valmiin johdannon käsiteltäviin teemoihin. Aktiviteettia testanneiden opettajien kommenttien perusteella aktiviteetti oli mahdollista toteuttaa lyhyenkin valmistelun jälkeen, aihe yhdistyi luontevasti maantieteen opetukseen ja oikea tutkimusdata teki aiheen käsittelystä mielenkiintoista.

Oikean tutkimusaineiston avulla tuodaan yliopistoa lähemmäs nuoria

Paikkatietodataan tutustutaan perehtymällä maankäytön muutoksiin ja vesipulaan Taitavuorilla. Opiskelijat pääsevät pohtimaan, miksi kuivista kausista on tullut alueella entistä kuivempia.

– Kahta datasettiä vertailemalla maankäytön muutos tulee ilmeiseksi, ja se mahdollistaa kuivuuden syiden ja seurausten pohdinnan. Harjoitus nivoutuu hyvin lukion ensimmäisen maantiedon kurssin aiheisiin. Kurssilla käsitellään esimerkiksi veden kiertoa ja ihmisen vaikutusta luontoon. Taitavuorilla on vastaavasti tutkittu maankäytön muutoksia paljon, joten dataa oli valmiiksi olemassa, kertoo Tolvanen.

Tolvanen iloitsee mahdollisuudesta tarjota kouluille käytettäväksi oikeaa tutkimusdataa.

– Harjoituksen avulla voidaan tuoda yliopistossa tehtävää tutkimusta lähemmäs nuoria. Samalla nuoret pääsevät kehittämään tieteellistä lukutaitoaan ja saavat käsitystä siitä, millaista tutkimuksen tekeminen oikeasti on.

Tulokset eivät jää pölyttymään

Tolvasen kehittämä oppimisaktiviteetti ei ole jäämässä tutkielman valmistumisen jälkeenkään pölyttymään pöytälaatikkoon.

– Lukioilla on ollut mahdollisuus varata kehitettyä oppimisaktiviteettia Helsigin yliopiston tiedeluokka Geopisteen kautta ja olemmekin saaneet siitä positiivista palautetta. Seuraavaksi tavoitteenamme olisi lisätä oppimisaktiviteettiin mukaan pohjavesitutkimusta.

 Oppimisaktiviteetti aiotaan myös kääntää englanniksi.

– Toiveenamme on näin mahdollistaa, että koulut Taitavuorten lähialueilla voisivat hyödyntää oppimisaktiviteettia. Koska data keskittyy heidän lähiympäristöönsä, voisi myös oppimisaktiviteetti olla motivoiva. Tutkimusta voisi sen jälkeen jatkaa esimerkiksi kenttätyönä, visioi Tolvanen.

Lue lisää