Una Europan uusi osaamiskokonaisuus kouluttaa tulevaisuuden kestävyysasiantuntijoita kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin

Nykyisessä maailmantilanteessa jokainen meistä tarvitsee kestävyysosaamista. Helsingin yliopisto pyrkii tarjoamaan oppimismahdollisuuksia alan osaamisen kehittämiseen ja on myös onnistunut tässä varsin hyvin. Una Europa -yliopistoverkoston kautta toimintaa ollaankin laajentamassa yli rajojen ja tieteenalojen.

Una Europa on 11 eurooppalaisyliopiston verkosto, joka pyrkii rakentamaan tulevaisuuden yliopistoa. Osana tätä tavoitetta verkostolla on yhteisiä koulutushankkeita, joista tuoreimpia on kestävyyteen keskittyvä osaamiskokonaisuus (Una Europa Micro-credential in Sustainability). Tarkoituksena on vastata monitahoiseen ja erilaisia kytköksiä sisältävään haasteeseen tieteidenvälisellä, luovalla ja monipuolisella lähestymistavalla. 

Mutta mitä tällaiset mikro-osaamiskokonaisuudet ovat? Ilmakehätieteiden yliopistonlehtori Laura Riuttanen, joka on kestävyyteen keskittyvän osaamiskokonaisuuden akateeminen johtaja, selittää käsitettä näin:

– Osaamiskokonaisuudet ovat osa EU:ssa parhaillaan kehitettävää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ne perustuvat ajatukseen siitä, että nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän kaikkien pitää olla jatkuvia oppijoita. Ei riitä, että hankkii tutkinnon parikymppisenä ja työskentelee yhdellä ja samalla tavalla eläkkeelle jäämiseen asti. Meidän kaikkien on päivitettävä osaamistamme, ja nämä osaamiskokonaisuudet tarjoavat joustavan tavan oppia matkan varrella, Riuttanen sanoo.

Una Europan kestävyyttä koskeva osaamiskokonaisuus tarjoaa oppijoille mahdollisuuden suorittaa viisi eri MOOC-kurssia (Massive Open Online Courses), jotka perehdyttävät heidät kestävyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen, poliittiseen talouteen ja taiteeseen. Kurssit on kehitetty Helsingin, Bolognan ja krakovalaisen Jagellon yliopiston yhteistyöllä.

Kestävyyshaasteisiin vastaaminen edellyttää joustavaa ja avointa oppimista. Kaikista opiskelijoista ei tule kestävyystieteen asiantuntijoita, mutta jokainen meistä tarvitsee perustietoa, jotta voimme yhdessä edistää muutosta. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä, jonka kautta tietoa voidaan jakaa maailmanlaajuisesti, koska opiskelijoiden perehdyttäminen aiheeseen vain Suomessa ei riitä. Tavoitteen saavuttamiseksi Una Europa tekee yhteistyötä uusien kumppanien kanssa.

Jagellon yliopiston tutkija ja ekologinen taloustieteilijä Maciej Grodzicki on osallistunut kestävyyttä koskevan osaamiskokonaisuuden kehittämiseen. Hänen päämääränään on, että oppijat saavat mahdollisuuksia kyseenalaistaa ja arvioida kriittisesti taloudellisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien tilaa ja rakennetta.

– Meillä on tapana tarkastella taloutta luonnollisena osana yhteiskuntaa. Minulla ja kollegoillani on kuitenkin huomattavasti laajempi näkemys. Emme tarkastele taloustiedettä teknokraattisesti, vaan näemme sen sosiaalisena prosessina, jossa eri ryhmät taistelevat toisiaan vastaan yhteisten asioiden puolesta. Käytännössä ryhmät saattavat olla erilaisia yhteisöjä, yhteiskunnallisia liikkeitä, ilmastoaktivisteja tai alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajia. Taistelu vaikuttaa merkittävällä tavalla paitsi talousjärjestelmien muotoutumiseen myös talouden ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, miten talouskysymykset nähdään laajemmin osana ympäristöä.

Bolognan yliopiston taiteiden tutkimuksen osastolla apulaisprofessorina ja nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin historitoisijana työskentelevä Francesco Spampinato on johtanut kestävyyden ja taiteen välistä suhdetta tarkastelevan MOOC-kurssin kehittämistä. On helppo nähdä, miten poliittiset ja taloudelliset järjestelmät vaikuttavat kestävien yhteisöjen edistämiseen, mutta mikä on taiteen rooli?

– Taide auttaa meitä näkemään asiat uudella tavalla. Se herättää erilaisia reaktioita ja voi auttaa meitä ymmärtämään mennyttä ja nykyhetkeä ja muotoilemaan uusia tulevaisuudenkuvia. Vaikka ihmiset eivät vaadi taiteilijoilta ratkaisuja, taiteilijoilla, elokuvantekijöillä ja arkkitehdeillä voi olla tuoreita lähestymistapoja, joiden kautta he pohtivat tulevaisuutta. Se on tärkeää, kun yritetään miettiä, miten vallassa olevia ihmisiä voidaan aktivoida ja miten ihmisiä voidaan osallistaa tekemään muutosta, ottamaan kantaa ja hahmottelemaan yhteiskunnallisia muutoksia. Ratkaisut ovat yhtäältä täysin spekulatiivisia, visionäärisiä ja futuristisia mutta toisaalta erittäin käytännöllisiä, jopa siinä määrin, että ne tekevät muutoksesta mahdollisen.

Yhteistyö yli rajojen, tieteenalojen ja kulttuurien antaa mahdollisuuden laajentaa tutkimuksen ja koulutuksen vaikutusta ja yleisöä. Tämä on olennaista, jotta kaikille varmistetaan elinkelpoinen tulevaisuus. Kestävyyskysymysten perusasioiden ymmärryksestä on tultava osa valtavirtaa ja suuren yleisön osaamista. Kuten Laura Riuttanen toteaa:

– Uskon, että opetus on keino muuttaa yhteiskuntia. Yliopistoissamme opetetaan vuosittain tuhansia opiskelijoita. Yliopistot voivat toimia aidosti kestävyysmurroksen veturina, jos niistä peräisin oleva tieto yhdistetään tuhansien opiskelijoiden kouluttamiseen ja varsinkin jos teemme yhteistyötä.

Kestävyyden osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat kurssit:

1. Introduction to Sustainability 3 op

2. Climate.now 2 op

3. Biodiversity.now 2 op

4. Political Economy of Sustainability 2 op

5. Sustainability and the Arts 1 opTarkemmat tiedot osaamiskokonaisuudesta ja suorittamisesta Una Europan verkkosivuiltaLisätietoja opintojen suorittamisesta Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kuuntele myös podcast viime syksyltä, jossa kerrotaan työskentelystä Una Europan kanssa kestävän kehityksen parissa