Ulkoministeriöltä miljoonarahoitus opettajankoulutuksen kehittämiseen Ruandassa

Higher Education Pedagogies for Teacher Education (HEP-TED) -hanke on saanut miljoonarahoituksen ulkoministeriöstä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa ruandalaista opettajankoulutusta.

Helsingin yliopiston lisäksi mukana hankkeessa ovat Ruandan ammattikorkeakoulu (Rwanda Polytechnic) ja Ruandan yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hankkeen laaja yhteistyöverkosto on syntynyt Helsingin yliopiston koordinoimassa GINTL-Afrikka -verkostossa. Konsortiota johtaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan GINTL-verkoston Afrikka-asiantuntija, yliopistotutkija Hanna Posti-Ahokas

Päätavoite on vahvistaa korkeakouluopetuksen laatua ja kouluttaa osaavia työntekijöitä 

– Tärkein tavoite on parantaa opettajankoulutuksen laatua. Siksi myös korkeakouluhallintoa on kehitettävä ja saatava kaikki toimimaan yhteistyössä, Posti-Ahokas kertoo.

Hallinnon kehittämisen tukemisessa ovat mukana Tampereen yliopiston hallintotieteiden koulutus ja Ruandan korkeakouluneuvosto. 

Ruandan yliopiston kasvatustieteellisen osaston professori Wenceslas Nzabalirwa on innostunut yhteistyöhankkeesta.

– Hanke on hallituksemme kehityssuunnitelman "Vision 2050" ja kansallisen muutosstrategian 2017–2024 mukainen, ja sen tavoitteena on kouluttaa hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Nzabalirwan mukaan HEP-TED-hanke vastaa kumppanuus- ja verkostoitumispyrkimyksiin, joilla tuetaan Ruandan tavoitetta parantaa koulutuksen laatua ja merkitystä lisäämällä laadukasta opettajankoulutusta yleissivistävässä ja teknisessä/ammatillisessa koulutuksessa. 

– Maa on yhtä hyvä kuin opettajansa, Nzabalirwa sanoo.

Ruandan yliopiston ja Ruandan ammattikorkeakoulun opettajankouluttajille ei ole tarjolla riittävää korkeakoulupedagogiikan koulutusta. Siksi hankkeessa tuetaan korkeakouluopettajien (sekä yleissivistävien että ammatillisen koulutuksen opettajien) koulutusta, jotta he voivat parantaa tietojaan ja taitojaan osaamisperusteisesta opetussuunnitelmasta ja arvioinnista sekä uusista pedagogisista lähestymistavoista (mukaan lukien digitaalinen ja etäopetus).

Hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhteistyöhön korkeakoulupedagogiikan ja ammatillisen opettajankoulutuksen yksiköiden välillä Suomessa ja Ruandassa. 

– Tavoitteena on vahvistaa oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja luoda aktiivinen oppimisympäristö sekä jakaa parhaita käytäntöjä vielä hankkeen päätyttyäkin, Posti-Ahokas kertoo. 

Yhteistyöhanke tukee Suomen Afrikka-strategiaa ja kansainvälistä yhteistyötä  

Hanke edistää Ruandan kehitystavoitteita ja tukee Suomen Afrikka-strategian toteuttamista. 

HEP-TED:llä on kolme tavoitetta: parantaa korkeakoulujen johtamiskapasiteettia, parantaa opettajankoulutuksen laatua ja vahvistaa oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tavoitteet saavutetaan vahvistamalla osallistuvien oppilaitosten valmiuksia ylläpitää ja parantaa opettajankoulutusta, kehittämällä innovatiivisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia lähestymistapoja opettajankoulutuksessa, uudistamalla opetussuunnitelmia, sekä ottamalla parhaat käytännöt ja opetusteknologiat käyttöön. 

– Menestyäkseen kumppanuus perustuu tehokkaaseen viestintään, yhteisiin tavoitteisiin ja sitoutumiseen jatkuvaan yhteistyöhön. Nzabalirwa toteaa. 

– Säännöllinen arviointi ja palaute auttavat tunnistamaan kehittämiskohteita ja varmistamaan, että yhteistyö vastaa jatkossakin toteuttavien korkeakoulujen muuttuviin tarpeisiin. 

Sekä Posti-Ahokkaan että Nzabalirwan mukaan yhteistyöhankkeella voi olla vaikutusta koulutuspolitiikkaan ja -käytäntöihin molemmissa maissa.