Tuore väitös purkaa suomalaisen koulutusjärjestelmän myyttejä

tarttuu kriittisellä otteella suomalaiseen koulutusjärjestelmään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tarkastettavassa väitöksessään.

Ashley Simpson purkaa demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteitä ja myyttejä paljastaen diskurssianalyysin avulla käsitteiden ideologioita. Samalla hän osoittaa miten näitä hyödynnetään puhuttaessa suomalaisesta koulutuksesta.

Simpsonin mukaan tavat, joilla suomalaista koulutusta myydään maailmalle – joko konkreettisesti tai mielikuvina – aiheuttaa ongelmia, sillä demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet käsitetään Suomessa ja muualla maailmassa eri tavoin. Simpsonin mukaan käsitteitä tulisi arvioida erikseen sekä Suomessa että kansainvälisesti eikä yksinkertaistaa tai luoda yleistyksiä tietyistä maista tai konteksteista.     

– Tällaiset näkemykset ja käytännöt voivat synnyttää molemminpuolista marginalisaatiota ja syrjintää, sillä jokaisen maan vallitsevat ideologia ja kulttuuri eivät useinkaan hyväksy muita ideologioita, Simpson toteaa.

Simpson luo väitöksessään katsauksen koulutusvientiin ja osoittaa tavat miten suomalaista koulutusta myydään ulkomaille: demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat keihäänkärkinä.  Näitä olisi syytä välttää ja pikemminkin selvittää mitä kohdemaassa ymmärretään demokraattisilla arvoilla. Jos kohdemaan arvoja ei huomioida, niin koulutusvienti on kuin yrittäisi vallata uusia siirtomaita.

Ashley Simpson väittelee aiheesta The dialogism of ideologies about equality, democracy and human rights within Finnish education: Many voices and many faces 16.2. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 Minervatorilla (K226, Siltavuorenpenger 5A). Väitöskirja on luettavissa e-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot (yhteydenotot englanniksi)
Ashley Simpson, puh. 050 466 5083, ashley.simpson@helsinki.fi