Tuleva sovellus auttaa maahanmuuttajia kielen oppimisessa

Psykologian, kielenopetuksen ja puheteknologian osaamisella syntyy ratkaisuja, joilla voi olla laajaa taloudellista merkitystä maahanmuuton lisääntyessä.

Kielenopetuksen järjestäminen on kallista, mutta voisiko puheteknologia tukea maahanmuuttajia kielen oppimisessa? Kysymykseen vastaa dosentti Sari Ylisen hanke, joka pääsi juhannuksen alla jatkoon Tekesin Challenge Finland -kilpailussa. Helsingin yliopistosta alkurahoitusta sai yhteensä kuusi hanketta.

– Sovelluksemme kartuttaa aloittelevan kielenoppijan sanavarastoa ja arvioi ääntämystä, jolloin oppija kiinnittää alusta lähtien huomiota puheensa ymmärrettävyyteen. Useimmat automaattista puheentunnistusta käyttävät sovellukset tunnistavat kyllä äidinkieltään käyttävien puhetta, mutta lasten ja maahanmuuttajien puheen tunnistuksessa on vielä ollut pulmia, Ylinen sanoo.

Hän on jo aiemmin valmistellut Suomen Akatemian rahoituksella suomalaisille englanninoppijoille tarkoitettua peliä Say it again, kid!. Se on tulossa koekäyttöön kouluihin tänä syksynä.

Tavoitteena toimiva ja mielekäs oppimisväline

Mobiililaitteessa toimiva puhekäyttöliittymä soveltuu eri ikäryhmille ja huomioi myös lukutaidottomat – tai ne, joiden äidinkielen kirjaimisto poikkeaa paljon latinalaisista aakkosista. Ideana on päästä nopeasti kiinni perussanastoon, joka auttaa arjen puhetilanteissa, ja keskittyä suulliseen kielitaitoon.

– Syksyllä testaamme Say it again, kid! -peliä ja sitä, miten puheentunnistus vastaa ihmiskuulijan arviota. Meitä kiinnostaa, miten pelillisyys ja sovelluksen antama palaute vaikuttavat oppimiseen. Sovelluksen tehoa tutkitaan esimerkiksi mittaamalla aivosähkökäyrää ennen ja jälkeen pelaamisen. Oppiminen heijastuu aivovasteisiin, Sari Ylinen kertoo.

– On hienoa, että tämä aihepiiri on huomioitu Tekesin kilpailussa. Pidän maahanmuuttajien kielenoppimista tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä, koska kielitaito on väylä työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin ja auttaa kotoutumista.

Challenge Finland muistuttaa nimeltään Helsingin yliopiston viimevuotista Helsinki Challenge -kisaa. Kilpailussa haetaan nimenomaan kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin.

Ylisen hankkeen koko nimi on Technology-enhanced language learning with mobile devices (TELL me). Yhteistyökumppanina hänellä on professori Mikko Kurimon tutkimusryhmä Aalto-yliopiston signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselta, ja neuvotteluja yhteistyöstä käydään useiden kieli- ja opetusteknologiayritysten kanssa. Challenge Finlandin ensimmäinen vaihe kestää marraskuun puoleenväliin.

Hankkeita kaikilta kampuksilta

Challenge Finland -kilpailun tavoitteena on yhdistää suomalaista huippututkimusta ja yritysten tutkimus- ja kehittämistyötä sekä vauhdittaa uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

Helsingin yliopistosta jatkoon päässeissä lääketieteen hankkeissa kehitetään magneettisiin muistimetalleihin perustuvaa mikropumpputeknologiaa sekä pyritään nopeuttamaan lääkkeiden kliinistä testausvaihetta. Lue lisää lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Tekesillä on käytettävissään 30 miljoonaa euroa kärkihankerahoitusta Challenge Finland -projektien rahoittamiseen. Ensimmäisen vaiheen ideaprojektit saivat summasta 5,4 miljoonaa euroa.

Challenge Finlandissa jatkoon päässeet Helsingin yliopiston aiheet: