Tukea opettajalähtöiseen digitalisaatioon

Helsinki Challenge –semifinalistijoukkue EduRemixillä on kunnianhimoinen kysymys ratkottavanaan: miten opetuksen digitalisaatiota voidaan tukea opettajia ja oppilaita motivoivalla tavalla?

Opettajat ympäri maailman ovat innostuneita mahdollisuuksista, joita teknologia tuo tullessaan, mutta innostus laantuu usein teknologisten ja pedagogisten syiden vuoksi. Kuinka tuoda teknologia arjen opetustilanteisiin niin että opettajien ja oppilaiden innostus säilyy? 

EduRemix lähestyy haastetta kolmesta näkökulmasta: Sosiaalisen tuen, muutoksen sekä teknologian kehittämisen näkökulmista. Tiimi yhdistää opetusalan ja teknologian ammattilaiset haasteen ratkaisemiseksi. Monialaisuus on vahvuus.

– Saamme yhdistettyä koulumaailman arjen ja teknologisen näkökulman globaalissa mittakaavassa, tutkimustiimin vetäjä Marja-Leena Bilund sanoo.

Digitaalista kuilua kaventamassa

Helsinki Challengessa EduRemix vastaa tutkimuksista ja kentältä nousevaan haasteeseen: miten autetaan opettajaa työskentelemään ohjaajana ja mahdollistajana oppilaiden omaehtoisessa digitaalisessa sisällöntuotannossa. Tällä hetkellä oppilaat kokevat, että heidän tapansa hyödyntää uutta teknologia ei useimmiten vastaa koulujen käytäntöjä. Digitaalinen kuilu opettajien ja oppilaiden välillä on huomattu myös tutkimuksessa.

– Tavoitteemme on kaventaa digitaalista kuilua, joka syntyy kun opetusmenetelmälliset valinnat ja digitaaliset opetusvälineet eivät tue oppilaiden jokapäiväistä elämää. Kyse on siis oppimisen omistajuudesta, sisäisen motivaation sytyttämisestä ja itseohjautuvuuden tukemisesta koulumaailman digitalisaatiossa – myös opettajille, Bilund kertoo.

Kilpailun aikana ryhmä kehittää viitekehyksen, joka kartoittaa mitä koulumaailman globaalissa digitalisaation jalkauttamisessa ja teknologioiden käyttöönotossa tulisi ottaa huomioon niin opettajan, kuin oppilaidenkin näkökulmasta.

Intiassa samoja haasteita

Tiiminjohtajana toimiva Marja-Leena Bilund on vuoden 2016 TVT-opettaja, joka on käyttänyt erilaisia teknologisia ratkaisuja osana opetustaan jo 90-luvulta lähtien. Tammikuussa Bilund vieraili puhujana kansainvälisessä konferenssissa Intiassa. Vieraillessaan maailman suurimmassa yksityisessä koulussa, City Montessori Schoolissa, Bilund huomasi, että intialaisilla on halu ja kyky ottaa nopeasti haltuun teknologian tuomia mahdollisuuksia opetuksessa.

"Kuinka saada oppilaasta aktiivinen toimija suuressa luokkahuoneessa"

– Käytössä ovat läppärit, pöytäkoneet ja Google Classroomit. Jokaisessa luokassa on Smart Board ja vaikka luokat ovat isoja, opettajilla on halua muuttaa opetustaan vastaamaan tämän päivän haasteita.

Bilundin mukaan Intiassa painitaan kuitenkin samojen kysymysten äärellä kuin Suomessa: kuinka oppilaasta saadaan aktiivinen toimija suurissa luokkahuoneissa.

–Työpajassa ohjasin opettajia ilmiöpohjaisten projektien tekoon ja oppilaiden omaehtoiseen sisällöntuotantoon. Tarve EduRemixin kehittämään viitekehykseen on globaali, Bilund toteaa.

Teknologinen osaaminen Cupplalta

Yrityspuolta tiimissä edustaa suomalainen opetusteknologian startup Cuppla Technology. Yritys on kehittänyt pilvipohjaisen mobiililaitteiden ja digitaalisen sisällön hallintaohjelman. Cuppla tuokin viitekehykseen teknologianäkökulman.

– Helsinki Challenge on Cupplalle upea mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri tiimien, asiantuntijoiden, tutkijoiden sekä potentiaalisten sijoittajien kanssa. Kokeilukulttuuri on tiimissämme avainasemassa testatessamme yhdessä kuinka koulumaailman digitalisaation kaltainen muutos on mahdollista ottaa osaksi arkea opettajia ja oppilaista motivoivalla tavalla, sanoo toimitusjohtaja Johanna Kartila-Malmivaara Cuppla Technologysta.

Lue lisää EduRemix Helsinki Challenge –tiimistä: Team EduRemix: Digitalization in education is an opportunity not a threat