Toisten koululaisten valinnat voivat haitata toisten oppimismotivaatiota

Oppimaan oppimisen tutkimus kertoo koulutuseroista ja mahdollisuuksista, jotka eivät jakaudu oppilaiden välillä tasan. Koulutuksen arvioinnin professori Risto Hotulainen tutkii tätä aihetta.

Mitä tutkit?

Minä ja kollegani tutkimme muun muassa oppimaan oppimista. Me selvitämme, miten oppilaiden osaaminen kehittyy ja miten saavutetut taidot linkittyvät koulutuspolun siirtymävaiheisiin eli esimerkiksi peruskoulusta toiselle asteelle siirtymiseen.

Oppimaan oppimisen tutkimukseen kuuluvat taitojen mittaaminen ja motivaation, eli asenteiden ja uskomusten, tutkimus erilaisissa oppimistilanteissa. Sekä taidon että motivaation kehittymiseen yhdistyy useita tekijöitä, kuten hyvinvointi ja terveys, koulu ja luokka, alueelliset erot ja vanhempien koulutustausta. Nämä yhteydet ovat olennaisia meidän tutkimuksellemme.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Koulupolullaan lapsi ja hänen vanhempansa tekevät valintoja esimerkiksi opittavien kielten osalta. Kun samoja valintoja tekee useampi lapsi, kouluun muodostuu ryhmiä. Ne, jotka eivät tehneet valintoja, jäävät näiden ryhmien ulkopuolelle. Ulkopuolelle jääneiden ja ryhmiin valikoituneiden osaamiseen ja oppimiseen liittyvät asenteet kehittyvät eri tavoin. Yhdistettynä oppilaan kieleen, kulttuuritaustaan, sukupuoleen, asuinalueeseen ja vanhempien koulutustaustaan, erilailla kehittyvät ryhmät näyttävät uhkaavan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Erilaisten oppimis- ja arviointivälineiden nopea kehittyminen ja arkipäiväistyminen aiheuttavat tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta päänvaivaa ja tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisuutta hyödyntävien arviointivälineiden yhteyttä osaamisen ja asenteiden kehittymiselle ei ole vielä juurikaan tutkittu.

 

Risto Hotulainen on koulutuksen arvioinnin professori kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Risto Hotulaisen uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskukseen.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.