Tiimissä toimimisen taitoja tarvitaan kaiken ikäisenä – dLearn.Helsinki-hankkeesta kehkeytyi spinout-yhtiö TeamFluent

dLearn.Helsinki syntyi tarpeesta löytää tutkimukseen perustuva ratkaisu tiimityötaitojen kehittämiseksi yhteisöllisesti. Hankkeen sekä kasvatustieteellisen ja psykologisen tutkimuksen pohjalta syntyi ratkaisu ja sovellus sekä nyt myös spinout-yhtiö, TeamFluent Oy.

Uuden tieteeseen ja tutkimukseen perustuvan kasvuyrityksen TeamFluentin toimitusjohtajaksi on valittu Jukka Rautiainen, jolla on laaja kokemus kompetenssien eli osaamisen ja kykyjen mallintamisesta sekä niiden mittaamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen menetelmien kaupallistamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä.

– Näen sovelluksessa valtavan potentiaalin myös yksityissektorilla. Toiminnan tuloksellinen kehittäminen nimenomaan tiimien näkökulmasta käsin on ollut yritysmaailmassa vahvasti esillä jo muutaman vuoden ajan, Rautiainen kertoo.

– Näin kattavasti arvioitua ja vankasti tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa sekä työelämän eri tilanteissa toimivaa työkalua ei kuitenkaan aiemmin ole ollut saatavilla.

Monitieteinen yhteistyö vauhditti yhtiön syntyä

– TeamFluent on loistava esimerkki siitä, millaisia kaupallistettavia innovaatioita kasvatustieteestä voi syntyä. Toivomme, että tutkijamme kaikilla kampuksilla innostuvat yhä enemmän tuomaan ideoitaan esiin, toimitusjohtaja Jari Strandman Helsingin yliopiston innovaatiopalveluista HIS:stä, iloitsee.

Professori Auli Toom kasvatustieteellisestä tiedekunnasta on toiminut dLearn.Helsinki-hankkeen johtajana.

– Tutkijana on ollut kiinnostavaa ja inspiroivaa päästä rakentamaan ratkaisua ja tutkimusaineiston keruun ja analyyttisen tarkastelun mahdollistavaa sovellusta monitieteisessä yhteistyössä. Ensin Helsinki Challenge ja sen jälkeen Business Finlandin rahoitus tarjosivat tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden. On ollut hienoa huomata, miten hyödylliseksi dLearn.Helsinki -hankkeessa kehittämämme ratkaisu on koettu myös käytännössä.

Kasvatustieteilijöiden lisäksi mukana on ollut psykologeja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä. Näin sovellusta ja sen toimivuutta on voitu rakentaa ja kehittää useiden tieteenalojen näkökulmasta. Helsingin yliopiston rahastot ovat mukana rahoittamassa alkavaa yritystä. Asiakkaina ovat suurehkot yritykset, tiimivalmentajat ja -konsultit sekä koulutuksen ja opetuksen toimialat.

Käyttöön sekä julkisella sektorilla että yrityksissä

dLearn.Helsinki-sovellusta on jo pilotoitu useissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa organisaatioissa ja se on havaittu toimivaksi. Tiimin toiminnan systemaattinen arviointi ja palaute sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytäminen ovat tiimityön ydintä. Niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet saavat yhteistyön sujumaan.

TeamFluent Oy on perustettu Helsingin yliopistossa käytössä olevien kaupallistamisen pelisääntöjen ja prosessien mukaan. Innovaatioiden kaupallistamisessa tutkijoita auttaa yliopiston omistama yhtiö Helsinki Innovation Services (HIS).

Lue lisää dLearn.Helsinki-hankkeesta

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Strandman, Helsinki Innovation Services HIS, jari.strandman@helsinki.fi, 040 700 6968

toimitusjohtaja Jukka Rautiainen, TeamFluent Oy, jukka.rautiainen@leadershipimpact.fi, 040 570 4768

professori Auli Toom, Ylipistopedagogiikan keskus, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, auli.toom@helsinki.fi , 050 415 4852

professori Tomi Männistö, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, tomi.mannisto@helsinki.fi, 050 551 5463