Tiedekasvatustoimintaa 15 vuotta Helsingin yliopistossa

Tiedekasvatustoiminta Helsingin yliopistolla täyttää 15 vuotta. Juhlavuonna 2018 järjestetään erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja julkaistaan juhlakirja menneiden vuosien kohokohdista ja innovaatioista. Juhlavuonna tuodaan esille uusia tutkimus- ja kehittämisavauksia sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Uusien avausten tueksi on avattu uusi Tiedekasvatusrahasto.

Ystävänpäivänä Helsingin yliopiston tiedekasvatustoiminnan 15-vuotisjuhlan kunniaksi Tiedekasvatuskeskus julkaisee juhlakirjan. Julkistamistilaisuus ja pedagoginen tiedekahvila on 14.2.2018 klo 16:00 Siltavuorenpenkereen Minerva-torilla. Media on tervetullut paikan päälle.

Tiedekasvatuskeskus kutsuu eri alojen opettajat, yhteistyötahot ja kaikki aiheesta kiinnostuneet tiedekasvatuksen ystävät kahvi- ja teehetkeen ja tutustumaan uusimpiin tutkimustiedon pohjalta kehitettyihin tiedekasvatuksen pedagogisiin innovaatioihin.

Mukana on myös tiedekasvatuksen apulaisprofessori Terry Lyons Queensland University of Technologystä, Brisbanesta Australiasta. Hän valottaa tiede- ja teknologiakasvatuksen toimintamuotoja ja näkymiä Australiassa.

Motto: yhdessä olemme enemmän!

Tiedekasvatus on Helsingin yliopistossa yhteisöllistä toimintaa yli tiedekuntarajojen. Vuosien varrella on toteutukseen osallistunut satoja henkilöitä moton ”Yhdessä olemme enemmän!” mukaisesti.

Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa ja sen tutkimusta johtaa keskusten johtoryhmän vahvistamien linjausten mukaisesti professori Maija Aksela. Hän on ollut alusta asti rakentamassa ja suuntaamassa toimintaa ja on määrätietoisesti vienyt suomalaista tiedekasvatusta myös ulkomaille. Tästä viimeisimpänä osoituksena on yhteistyön käynnistyminen kiinalaisyliopiston kanssa.  Siinä yhtenä tutkimus- ja kehittämiskohteena on perheiden tiedekasvatus eli family science education.

– Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Sen piiriin kuuluvat kaikki tieteenalat. Vuoteen 2020 mennessä Suomi pyrkii olemaan tiedekasvatuksen kärkimaita maailmassa. Lasten ja nuorten innostaminen eri tieteisiin on tärkeää niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin, sanoo Maija Aksela.

Tiedekasvatus on myös tärkeä osa yliopistojen yhteiskunnallista tehtävää. Tiedekasvatuksen kehittäminen ja vahvistaminen on ajankohtaista ja tärkeää yhteiskunnalle.

Tiedettä taaperoille ja teineille

Helsingin yliopistossa tiedekasvatus on osa yliopiston tutkimusta ja opetusta sekä opettajankoulutusta. Se tukee monipuolisesti yliopiston strategisia painopistealueita. Tiedekasvatuskeskus pyrkii olemaan globaali vaikuttaja ja suunnannäyttäjä sekä uusien ratkaisujen ja pedagogisten innovaatioiden tuottaja varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Professori Akselan mukaan tiedekasvatustoimintaan liittyvä tutkimus luo pohjan tiedeosaamisen vahvistamiselle ja kehittämiselle. Uusia tutkimuspohjaisesti kehitettyjä mielekkäitä ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita tarvitaan lisää lasten ja nuorten - tulevaisuuden tekijöiden - tiedeosaamisen vahvistamiseen innostamiseen eri tieteiden pariin.

Juhlakirja uusista ratkaisuista ja innovaatioista julkistetaan ystävänpäivänä

Juhlakirja esittelee vuodesta 2003 lähtien käynnissä olleen Helsingin yliopiston monialaisen ja yhteisöllisen tiedekasvatuksen päätoimintamuotoja ja niihin liittyvää tutkimusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Kirjassa esitellään erityisesti keskuksen toiminnassa kehitettyjä uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita sekä keskeisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä, meneillään olevia hankkeita ja tulevaisuuden suunnitelmiakin.

Esillä on esimerkkejä erityisesti humanistisen sekä matematiikan ja luonnontieteiden tiedekasvatuksen osalta, ja myös parhaita tieteenalojen rajat ylittäviä ratkaisuja.

Tiedekasvatuksen pedagoginen kahvila, keskiviikko 14.2.2018 kello 16:00-18:00, Siltavuorenpenger, Minerva-tori, K226, Helsingin yliopisto

Lisätietoja:

Johtaja, professori Maija Aksela, Tiedekasvatuskeskus / Helsingin yliopisto

Puhelin: 050 514 1450

Sähköposti: maija.aksela@helsinki.fi

Twitter: @akselamk

Koordinaattori Julia Halonen, Tiedekasvatuskeskus / Helsingin yliopisto

Puhelin: 050 311 4536

Sähköposti: julia.halonen@helsinki.fi