Teinien älypuhelimet tutkijoiden käsissä

Tutkijat päästetään seuraamaan nuorten puhelimenkäyttöä koulussa ja vapaa-ajalla. Älypuhelinten virittämästä luokkailmapiiristä on toistaiseksi hyvin niukasti tietoa.

Monilla koululaisilla on puhelimen kautta rajaton pääsy nettiin, myös oppitunneilla. Älypuhelinten vaikutuksesta luokkahuoneiden ilmapiiriin tiedetään kuitenkin hyvin vähän. Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat selvittävät käynnisteillä olevassa hankkeessaan, miten lukiolaisten viestintätavat ovat muuttuneet ja miten älypuhelimet näkyvät opetustilanteissa.

– Netin ja erilaisten sovellusten käytöstä opetuksessa on aika paljon tutkimusta, mutta me olemme kiinnostuneita opetukseen kuulumattomasta älypuhelinten käytöstä. Tästä on olemassa yllättävän vähän tietoa, sanoo tutkimusjohtaja ja pedagogiikan yliopistonlehtori Fritjof Sahlström.

Lupa vakoilla

Elokuussa käynnistyvän tutkimuksen pääkohteena on nuorten kielenkäyttö ja se, miten älypuhelimet vaikuttavat lukiolaisten kirjoitustapoihin. Tutkittavana on sekä suomenruotsalaisia että suomenkielisiä nuoria.

Tutkimusaineistona on näyttötallenteita oppilaiden puhelimista. Puhelimiin asennetaan applikaatio, jonka avulla tutkijat näkevät, mitä lukiolaiset puhelimillaan tekevät ‒ myös koulun ulkopuolella. Tutkijoilla on siis vapaa pääsy oppilaiden näyttölokeihin, mutta ”täydellisestä spywaresta” ei Sahlströmin mukaan silti ole kyse.

– Tiedonantajan on halutessaan voitava keskeyttää tietojen tallentuminen. Emme ole kiinnostuneita heistä yksilöinä, vaan viestimisen tavoista.

– Koska kuvaruutulokit eivät itsessään riitä viestinnän kontekstin ymmärtämiseen, teemme myös luokkahuonetutkimusta ja haastattelemme oppilaita.

Auktoriteetti koetuksella

Älypuhelimet vaikuttavat Sahlströmin mukaan opettajan auktoriteettiin.

– Puhutaan opettajan episteemisestä auktoriteetista, eli oikeudesta välittää tietoa luokkahuoneessa. Älypuhelinten myötä voimasuhteet muuttuvat, sillä oppilaat voivat etsiä verkosta faktoja. Opettajan tietoa voi herkemmin kyseenalaistaa.

– Minulla on pitkä kokemus luokkahuonetutkimuksista ja huomattava osa opettajien työajasta on perinteisesti mennyt kurinpitoon. Uskon, että moni opettaja ei kiellä älypuhelimen käyttöä tunnilla, koska ne rauhoittavat luokkaa. Oppilaat, jotka eivät jaksa keskittyä opetukseen voivat leikkiä puhelimillaan eivätkä häiritse kurssikavereitaan.

Svenska Kulturfonden rahoittaa tutkimusprojektia 420 000 eurolla. Hankkeessa tutkitaan myös kielirajat ylittävää kouluyhteistyötä sekä ylioppilaskirjoitusten digitalisointia. Ensimmäiset alustavat tulokset julkaistaan jo syksyn kuluessa.