Tärkeää kokeilla opetuksessa uusia tapoja ja saada palautetta

Yliopistonlehtori Antti Laaksonen opettaa ja tutkii Kumpulan kampuksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tietojenkäsittelytiedettä. Mukana Antti Laaksosen opetuksessa on vahvasti hänen oma tutkimusaiheensa algoritmiikka. Antti Laaksonen on yksi Opettajien akatemian uusista jäsenistä.

Yliopistonlehtori Antti Laaksosen omistautumisesta alalle kertoo muun muassa se, että hän on aikoinaan ideoinut Kumpulan kampukselle kaikille avoimen Algoritmikerhon, jota hän ohjasi usean vuoden ajan.

– Väittelin tohtoriksi vuonna 2015 algoritmien soveltamisesta musiikkiin. Tutkimus jatkuu ja tavoitteemme on tuottaa automaattisia menetelmiä laajojen musiikkiaineistojen käsittelyyn, Antti Laaksonen kertoo.

Algoritmien tutkimuksessa keskeistä on löytää tehokkaita menetelmiä automaattiseen tiedon käsittelyyn. Esimerkiksi musiikkialgoritmeissa aineistona voi olla suuri määrä musiikkikappaleita ja tehtävänä on löytää tehokkaasti kappaleet, joissa esiintyy käyttäjän antama melodia. Mitä tehokkaammin algoritmi toimii, sitä nopeammin käyttäjä saa vastauksen.Antti Laaksonen on työssään tietojenkäsittelytiedettä opettaessaan kokeillut erilaisia tapoja havainnollistaa uusia asioita. Hän on myös pelillistänyt opetustaan ja nähnyt, miten opiskelijat innostuvat saadessaan algoritmeistaan välittömästi palautetta ja onnistumisen kokemuksia.– On mielenkiintoista kehitellä erilaisia tapoja opettaa ja oppia. Kerään palautetta opiskelijoilta ja teen opetusmenetelmistä myös tieteellisiä artikkeleita.

Opetuksen on vastattava työelämän vaatimuksiin

Antti Laaksonen työskentelee tällä hetkellä myös yliopiston ulkopuolella ohjelmistokehityksen parissa.– Koen, että minun on tärkeä saada tuntumaa myös yliopiston ulkopuolella tehtävään työhön. Näin pystyn paljon paremmin opettajana suunnittelemaan opetuksen sisältöjä ja vastaamaan työelämän vaatimuksiin, joita opiskelijat valmistuttuaan kohtaavat, Antti Laaksonen pohtii.Hän kokee mielenkiintoisena myös erilaiset opiskelijaryhmät, joita hän saa opettaa.– Olen opettanut paljon myös esimerkiksi Avoimen yliopiston kursseilla. Siellä on eri taustoista tulevia opiskelijoita, eri ikä- ja ammattiryhmiä. Näissä tilanteissa opetetaan laajempaa yleisöä ja tilanne on opettajan kannalta erilainen kuin tutkinto-opiskelijoiden kursseilla.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmien opintoja kymmeniltä eri tieteenaloilta. Suuri osa  kursseista järjestetään joustavasti verkko-opintoina. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia.

Mikä Opettajien akatemia?

 

Opettajien akatemia on maassamme ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä sekä mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen myös opetusansioiden perusteella. Panostamalla opettajiin panostetaan myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. 

Opettajien akatemian jäsenet muodostavat monitieteisen verkoston, joka jakaa osaamistaan sekä toimii aktiivisesti oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Opettajien akatemian jäsenet kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana jakamaan pedagogisia innovaatioitaan, tutustumaan eri yksiköiden opetuksen ja oppimisen kehittämisideoihin sekä edistämään tärkeäksi koettuja asioita yhdessä.