Silmu Parenting tukee vanhemmuuden haasteissa

Helsingin yliopistossa kehitetty Silmu Parenting -alusta tuo tieteellisesti tutkitun kasvatustiedon vanhempien käyttöön.

Silmu Parenting on Helsingin yliopiston kehittämä alusta, jonka tarkoituksena on antaa neuvoja ja tukea vanhemmuuteen.

– Vaikka asiat olisivat yleisesti ottaen hyvin, kohtaa jokainen vanhempi jossain vaiheessa vanhemmuuttaan tilanteen, jossa hän on neuvoton eikä tiedä miten tulisi toimia, sanoo hankkeen kaupallistaja Anna-Mari Sajaniemi.

– Nämä tilanteet saattavat liittyä yksittäisiin ongelmiin lapsen käytöksessä tai vuorovaikutuksessa, tai ne saattavat liittyä laajemmin lapsen luonteessa esiintyviin haastaviin piirteisiin. Välillä vanhemman on hankalaa nähdä lapsensa käytöksen taakse ja ymmärtää perimmäisiä syitä sille miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy.

Lapsen käyttäytymistä ohjaavat universaalit lainalaisuudet

Silmu Parenting auttaa vanhempia ymmärtämään lapsensa ominaisuuksia paremmin. Myös vanhemman oma itsetuntemus lisääntyy, ja vanhemman on näin helpompi olla lapselleen sellainen vanhempi mitä juuri hänen lapsensa tarvitsee.

Palvelu tarjoaa tutkittua, tieteellisesti todistettua tietoa ja käytännön neuvoja kasvatuksellisesti haastaviin tilanteisiin. Lisäksi se tarjoaa tietoa lapsen tyypillisestä fyysisestä, kognitiivisesta ja sosio-emotionaalisesta kehityksestä.

Lapsen biologinen perusta on pysynyt muuttumattomana vuosituhansien ajan. Vaikka jokainen lapsi on oma uniikki yksilönsä, tietyt lainalaisuudet pätevät kuitenkin universaalisti ajasta, kulttuurista tai etnisestä taustasta riippumatta.

– Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla lapsi tai vanhempi, mutta on kuitenkin tärkeää oppia tunnistamaan ne asiat, jotka juuri oman lapsen hyvinvoinnin kannalta ovat merkityksellisiä. Silmu Parenting voi auttaa näiden tarpeiden tunnistamisessa, Sajaniemi sanoo.

Miten toimia, kun lapsi väittää kaikessa vastaan?

Silmu Parentingin kautta vanhempi saa ratkaisun moniin häntä askarruttaviin kysymyksiin, kuten miten toimia, kun lapsi ei suostu pukemaan, leikit muiden kanssa menevät tappeluksi, lapsi väittää kaikessa vastaan tai on ahdistunut ja pelokas.

Lapsen kehityksen aikajanalta vanhemmat voivat saada lisää tietoa lapsen ikätyypillisestä kehityksestä, huomata viivästymiä ja saada konkreettisia neuvoja siihen, miten tukea lapsen tervettä kehitystä.

Palvelua aiotaan kehittää jatkossa niin, että jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen, oman lapsensa persoonallisuusominaisuuksiin perustuvan profiilin, jonka myötä kaikki annetut neuvot ja tiedot räätälöityvät juuri kyseisen perheen tarpeita vastaaviksi.

Monialainen asiantuntijatiimi

Silmu Parenting -palvelua ovat kehittämässä varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, lastenpsykiatrian, neurotieteiden, kehityspsykologian ja kasvatuspsykologian asiantuntijat.

Hanke sai alkunsa Helsinki Challenge -tiedekilpailusta vuonna 2017. Tiimi kilpaili silloin nimellä Parental Box. Ideana oli tarjota kaikille perheille maailmassa luotettavaa, tieteellisesti todistettua tutkimustietoa lapsen kehityksestä sekä tukea koko perheen henkistä hyvinvointia.

Tiimi sai kannustavaa palautetta ja huomasi, että Parental Boxille olisi kysyntää. He päättivät jatkaa hankkeen edistämistä konkreettiseen suuntaan.

Nyt Silmu Parenting toivoo mukaan kehittämishaluisia perheitä testaamaan palvelua.

Tiimi näkee tulevaisuudessa mahdollisuuksia globaalille liiketoiminnalle, koska vanhemmuuden haasteet ovat universaaleja.