Professori Erika Löfström – Opettajat tarvitsevat eettisen ajattelun koulutusta
Opettajankoulutuksen täytyy ravistella uskomuksia ja tukea vahvan opettajaidentiteetin kehittymistä.

Tutkimusetiikka ja opettajankoulutus kuulostavat ensi alkuun erillisiltä aloilta. Tutkimusetikka on kuitenkin Helsingin yliopiston ruotsinkielisestä luokanopettajakoulutuksesta vastaavan kasvatustieteen professorin Erika Löfströmin erikoisalaa.

Mitä tutkimusetiikan tutkijalla on annettavaa luokanopettajakoulutukselle?

— Vaikka mitä, Löfström vastaa.

Ensinnäkin opettajan työ on monella tapaa täynnä eettisiä kysymyksiä.

— Ihan päivittäin joutuu pohtimaan vaikka oman huomionsa jakamista oppilaille. Keskittyykö niihin oppilaisiin, jotka ovat muita jäljessä, vai jakaako aikansa ja huomionsa tasapuolisesti?

Etiikan avulla opettaja tunnistaa arjen eettiset haasteet ja osaa suhtautua niihin analyyttisesti. Löfström toivoo, että eettisestä ajattelusta tulee koulutuksessa osa opettajan minuutta.

Myös tutkimusetiikka on osa alaa.

— Opettajakoulutuksen opinnäytetyöt liittyvät lähes aina kouluun. Tutkimuseettisesti siihen liittyy paljon kysymyksiä, kun ollaan tekemisessä koululaisten kanssa.

Tulevien opettajien tulee ymmärtää koulu myös tutkimuskohteena. Löfström haluaa kouluttaa omaa työtään kehittäviä opettajia, jotka seuraavat alan tutkimusta. Tässäkin on avuksi ymmärtää myös tutkimuksen eettinen puoli.

Etiikan lisäksi Löfströmiä on jo pitkään kiinnostanut opettajien ammatti-identiteetti ja sen muotoutuminen opinnoissa ja opettajan työssä.

Ammatti-identiteetin rakentamisen kannalta tuore professori pääsee aitiopaikalle yliopiston ruotsinkieliseen opettajien koulutusohjelmaan. Koulutusohjelman vetäminen ei sinänsä ole Löfströmille uutta. Hän työskenteli aiemmin Tallinnan yliopiston vararehtorina vastuullaan muun muassa opettajankoulutus ja sen kehittäminen.

Kolmatta vuotta toimivassa ohjelmassa korostetaan erityisesti monikulttuurisuuden, monikielisyyden ja tasa-arvoisuuden teemoja. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opettajilla on valmiudet kohdata työssään moninaisuutta.

— Tutkimuksissamme olemme huomanneet, että opettajaidentiteetin muodostumisen kannalta keskeisiä ovat hetket, joissa tuleva opettaja joutuu kyseenalaistamaan aiempia uskomuksiaan. Opettajankoulutuksen täytyy ravistella uskomuksia ja tukea vahvan opettajaidentiteetin kehittymistä.