Professori Erika Löfström – Opettajat tarvitsevat eettisen ajattelun koulutusta

Opettajankoulutuksen täytyy ravistella uskomuksia ja tukea vahvan opettajaidentiteetin kehittymistä.

Tutkimusetiikka ja opettajankoulutus kuulostavat ensi alkuun erillisiltä aloilta. Tutkimusetikka on kuitenkin Helsingin yliopiston ruotsinkielisestä luokanopettajakoulutuksesta vastaavan kasvatustieteen professorin Erika Löfströmin erikoisalaa.

Mitä tutkimusetiikan tutkijalla on annettavaa luokanopettajakoulutukselle?

— Vaikka mitä, Löfström vastaa.

Ensinnäkin opettajan työ on monella tapaa täynnä eettisiä kysymyksiä.

— Ihan päivittäin joutuu pohtimaan vaikka oman huomionsa jakamista oppilaille. Keskittyykö niihin oppilaisiin, jotka ovat muita jäljessä, vai jakaako aikansa ja huomionsa tasapuolisesti?

Etiikan avulla opettaja tunnistaa arjen eettiset haasteet ja osaa suhtautua niihin analyyttisesti. Löfström toivoo, että eettisestä ajattelusta tulee koulutuksessa osa opettajan minuutta.

Myös tutkimusetiikka on osa alaa.

— Opettajakoulutuksen opinnäytetyöt liittyvät lähes aina kouluun. Tutkimuseettisesti siihen liittyy paljon kysymyksiä, kun ollaan tekemisessä koululaisten kanssa.

Tulevien opettajien tulee ymmärtää koulu myös tutkimuskohteena. Löfström haluaa kouluttaa omaa työtään kehittäviä opettajia, jotka seuraavat alan tutkimusta. Tässäkin on avuksi ymmärtää myös tutkimuksen eettinen puoli.

Etiikan lisäksi Löfströmiä on jo pitkään kiinnostanut opettajien ammatti-identiteetti ja sen muotoutuminen opinnoissa ja opettajan työssä.

Ammatti-identiteetin rakentamisen kannalta tuore professori pääsee aitiopaikalle yliopiston ruotsinkieliseen opettajien koulutusohjelmaan. Koulutusohjelman vetäminen ei sinänsä ole Löfströmille uutta. Hän työskenteli aiemmin Tallinnan yliopiston vararehtorina vastuullaan muun muassa opettajankoulutus ja sen kehittäminen.

Kolmatta vuotta toimivassa ohjelmassa korostetaan erityisesti monikulttuurisuuden, monikielisyyden ja tasa-arvoisuuden teemoja. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opettajilla on valmiudet kohdata työssään moninaisuutta.

— Tutkimuksissamme olemme huomanneet, että opettajaidentiteetin muodostumisen kannalta keskeisiä ovat hetket, joissa tuleva opettaja joutuu kyseenalaistamaan aiempia uskomuksiaan. Opettajankoulutuksen täytyy ravistella uskomuksia ja tukea vahvan opettajaidentiteetin kehittymistä.

Erika Löfström

Kasvatustieteen professori (ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus)

Syntynyt Helsingissä 1972

2005 Väitteli Helsingin yliopistossa työtyytyväisyydestä ja työn kognitiivisista haasteista

2003–2017 tutkijana, yliopistonlehtorina ja tutkimusjohtajana yliopistopedagogiikan keskuksessa Helsingin yliopistossa

2006–2008 vieraileva apulaisprofessori Tallinnan yliopistossa

2011–2016 Akatemiatutkija Helsingin yliopistossa

2014– Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarviointitoimikunnan puheenjohtaja

2016–2017 Vieraileva professori ja opetuksen kehittämisestä vastaava vararehtori Tallinnan yliopistossa

2016– Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen vuodesta 2016

Pitää tervetuliaisluentonsa keskiviikkona 30.5. Katso juhlaluentojen ohjelma