Priimuksesta pudokkaaksi?

Yliopisto-lehti järjestää 70-vuotisjuhliensa kunniaksi keskustelutilaisuuden, jossa ruoditaan Suomen koulutustason junnaamista.

Putoaako Suomi koulutuksen kelkasta? Suomalaisten koulutustaso junnaa — heikkeneekö Suomen maine koulutuksen ihmemaana? Miksi asialla on merkitystä? Mitä pitäisi tehdä?

Pysyykö yliopisto-opiskelu kaikkien saavutettavana mahdollisuutena vai tuleeko siitä eliitin herkkua, kuten aiemmilla vuosisadoilla? Miten pidämme huolen siitä, että nuoret uskovat mahdollisuuksiinsa ja jaksavat kilvoitella myös koulutuksen eri tasoilla? Entä mitä eväitä akateeminen koulutus on antanut omalle ajattelulle?

Yliopisto-lehti järjestää 70-vuotisjuhliensa kunniaksi keskustelutilaisuuden koulutustasosta Tiedekulmassa 29.9. klo 17.00.

Keskusteluun osallistuvat yleisen kasvatustieteen professori Sonja Kosunen Itä-Suomen yliopistosta, biokemian maisterivaiheen opiskelija Aatu Ruohonen Helsingin yliopistosta, osastopäällikkö Jari Sinkari ulkomisteriön Amerikan ja Aasian osastolta sekä yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Keskustelun vetäjät ovat tiedetoimittaja Mikko Pelttari ja Yliopisto-lehden toimituspäällikkö Arja Tuusvuori.

Katso tallenne tilaisuudesta.