Pohjoismaissa romaniväestöä syrjitään yhä koulutuksessa

Jenni Helakorpi tutkii 19.elokuuta tarkastettavassa väitöksessään pohjoismaisten romanivähemmistöjen koulutusta, rasismia ja valkoisuutta. Koulutusjärjestelmän sisällä oleviin syrjiviin mekanismeihin ei vieläkään juuri puututa.

Kasvatustieteen maisteri Jenni Helakorpi analysoi kansallisten romanivähemmistöjen peruskoulutuksen edistämiseksi tehtyä työtä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

–Politiikan tasolla keskitytään vain romanioppilaiden ja heidän vanhempiensa toimintaan, Helakorpi toteaa.

Koulutusjärjestelmän käytäntöjä on muutettava

Koulutusjärjestelmässä on kuitenkin syrjiviä mekanismeja, kuten esimerkiksi romanien rodullistaminen. Helakorven mukaan eri maiden politiikkaohjelmissa oletetaan, että ongelma on romanien omassa toiminnassa ja että heidän olisi muututtava. 

Helakorven tutkimuksessa käy ilmi, että rodullistavia ja rasistisia käsityksiä romaneista toistetaan koulutusjärjestelmän sisällä ja romanitaustaisten työntekijöiden oletetaan poistavan ennakkoluuloja omalla toiminnallaan.

–Romanit asetetaan näin vastuuseen eriarvoisuuden ja rasismin poistamisesta koulutusjärjestelmästä.

Tutkimus osoittaakin, että opetusalalla olisi tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, miten tunnistaa kentän rasistisia ja rodullistavia käsityksiä ja purkaa niitä ilman, että esimerkiksi romanien odotetaan todistavan käsitykset vääriksi.

Vähemmistöjen tulisi näkyä oppisisällöissä 

Tutkimuksessa käy myös ilmi, että koulujen oppisisällöissä romanien kuuluminen pohjoismaisiin kansakuntiin tulee hyvin vähän näkyväksi. Romanitaustaiset työntekijät pyrkivätkin paikkaamaan tätä tiedon puutetta esimerkiksi järjestämällä näyttelyitä tai pitämällä luentoja kouluilla.

Tutkimus osoittaa, että koulujen yleisiä oppisisältöjä olisi tärkeää tarkastella kriittisesti siitä näkökulmasta, minkälaista kertomusta historiasta, nykyisyydestä, yhteiskunnista ja kansakunnista niissä tarjotaan. Helakorven mukaan on tärkeää, että koulun oppisisällöissä tulisi näkyväksi Pohjoismaiden moninainen historia ja nykyisyys, eikä tämä jäisi yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden varaan. 

Jenni Helakorpi väittelee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 19.8. klo 16 aiheesta Innocence, privilege and responsibility: Power relations in policies and practices on Roma, Travellers and basic education in three Nordic countries.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A (Sali 107), jossa on rajoitettu määrä paikkoja. Tilaisuutta voi seurata etänä Zoomin välityksellä.

Linkki:  https://helsinki.zoom.us/j/68573423431?pwd=MUo2Rnl5eWRTYjY2TFpvcjZEQVpt…  

tunnus: 68 573 423 431, salasana: 710054

Väittelijän yhteystiedot:

Jenni Helakorpi, 050 318 5519, jenni.helakorpi@helsinki.fi