Playful Learning Center opettaa myyttisessä taikametsässä lapsille monilukutaitoa

Playful Learning Center Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa avattiin uudelleen sisustettuna lapsille, opettajille, opiskelijoille ja varhaiskasvattajille ja kaikille monilukutaidosta kiinnostuneille. Se on nyt satujen myyttinen taikametsä.

Helsingin yliopistolla tapahtuu kummia: Satumainen metsä on valloittanut Playful Learning Centerin! Siellä piilosilla ovat metsänhaltijat, peikot ja tontut - yksi kiveksi kätkeytyneenä, toinen puuksi muuttuneena. Mutta mitä tapahtuukaan, kun paikalle astelee Metsän Ukko, Hunajatassu? Mitä ikinä teetkään, älä vain kutsu sitä karhuksi!

Tarinoita, tiedettä ja taidetta

Uusi satumainen ulkoasu nousee suomalaisista metsään liittyvistä myyttitarinoista, jotka innostavat lapsia ja aikuisia mielikuvittelemaan, tulkitsemaan ja tuottamaan tarinoita, tiedettä ja taidetta.

Playful Learning Center on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva varhaiskasvatusalan tutkimusta ja opettajankoulutusta palveleva infrastruktuuri. Keskus on perustettu vuonna 2014. Keskuksen yhteydessä toimii useita tutkimus- ja kehityshankkeita, joita rahoittaa Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, ja EU HORIZON-ohjelmat.

Playful Learning Center tekee aktiivista kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä lasten ja heidän kanssaan toimivien kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Keskeisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat suomalaiset kunnat, Aalto-yliopisto sekä Oslon yliopisto, Sheffieldin yliopisto, Cambridgen yliopisto, Northwesternin yliopisto, ja Queenslandin, Deakinin ja Wollongin yliopistot. Laajat EU-alueen hankkeet yhdistävät Playful Learning Centerin toiminnan kiinteäksi osaksi eurooppalaista tutkimusyhteistyötä ja opettajankoulutusta. Keskuksessa vierailee vuosittain lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tutkijoita, opettajia, kehittäjiä, ja ministeriöiden edustajia.

Keskuksen yksi keskeinen tutkimus- ja kehittämisohjelma pureutuu pienten lasten monilukutaitoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) –kehittämisohjelma on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. vuosiluokat) sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu pienten lasten (0-8 -vuotiaat) monilukutaitoa edistävä ohjelma. MOI-ohjelma kehittää toimintamalleja lasten monilukutaidon edistämiseen sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten monilukutaidon tukemisessa. Ohjelma tuottaa myös ymmärrystä monilukutaidon kehittymisestä, sen tukemisesta ja arvioinnista varhaislapsuudessa. Monialainen kehittämisohjelma tarttuu kulttuurisen ja sukupuolisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhtäläisten monilukutaitoa tukevien oppimismahdollisuuksien edistämiseen pienten lasten kasvuympäristöissä.