Oppiva kone rauhankyyhkynä

Digitaalisten aineistojen professori Timo Honkelan kirjahanke pohtii koneoppimisen mahdollisuuksia

Entä jos antaisimme tietokoneen kuunnella kaiken mitä puhumme, lukea kaiken mitä kirjoitamme ja analysoida sen?

Ajatus voi kuulostaa pelottavalta. Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen professori Timo Honkelan mukaan se voisi kuitenkin tarjota mahdollisuuksia ennen kokemattomaan ymmärrykseen ja jopa maailmanrauhaan.

Honkelan visiossa kaikki lähtee koneoppimisesta. Kuunnellessaan ja lukiessaan minua kone oppisi hitaasti, mutta varmasti, mitä juuri minä tarkoitan sanoilla ja käsitteillä.

− Me kaikki käytämme sanoja hieman eri tavoin. Tämä johtaa helposti ristiriitoihin: jos jokin asia on minusta reilu, mutta sinusta ei, emme ehkä ole eri mieltä itse asiasta, vaan ainoastaan tarkoitamme reiluudella eri asioita, Honkela selittää.

Jos koneet analysoisivat kaikkien tavat käyttää kieltä, merkitysten ristiriidat olisi helppo havaita. Tämä vähentäisi oleellisesti väärinymmärryksiä ja auttaisi välttämään tilanteita, joissa sopimuksen merkityksestä ollaan eri mieltä.

Tämä voisi vähentää myös ristiriitoja: Honkela onkin nimennyt ajatuksensa Rauhankoneeksi.

Sadan vuoden projekti

Merkitysanalyysi ei ole Rauhankoneen ainoa osa. Kaikkiaan palasia voisi Honkelan mukaan olla 5−7. Muita osia ovat ainakin ihmisen tunnetilojen mallintaminen sekä monitavoiteoptimointi, jossa koneet etsisivät konflikteihin ratkaisuja, joissa useat osapuolet voittaisivat samanaikaisesti.

Honkelan mukaan tekniikat useimpiin ovat periaatteessa jo olemassa. Keskeistä olisi miettiä, sitä miten asiat voitaisiin toteuttaa käytännössä – sekä sitä, miten ajatuksen saataisiin myytyä ihmisille.

− Haittapuolena tässä olisi yksityisyyden menetys. Mutta annamme jo nyt sosiaalisen median analysoida meitä, joten tämän luulisi olevan ratkaistavissa oikeilla kannustimilla.

Kovin nopeaa läpilyöntiä Honkela ei rauhankoneelle silti ennusta.

− Puhuisin ehkä sadasta vuodesta.

Nykypäivän Sokrates

Honkelan kohdalla puheella pitkästä tähtäimestä on erityistä painoa. Professori sairastaa syöpää, eikä hänen elinajanennusteensa ole pitkä. Nyt hän on päättänyt saada Rauhankone-kirjan tehtyä ennen kuolemaansa.

Hankkeelle on kerätty puolessatoista viikossa yli 30 000 euroa joukkorahoitusta.

Hanketta tukemassa ollut kuluttajatutkimuksen professori Mika Pantzar on yllättynyt iloisesti tuesta. Samalla hän toivoisi Honkelan pääsevän kirjoittamaan mahdollisimman pian.

− Luulen, että se voi olla merkittävä puheenvuoro. Timo on eräänlainen Sokrates-hahmo, joka pitää siitä, että saa kysellä outoja ja välittää ajatuksiaan seuraajilleen

Rauhankoneen joukkorahoitusprojekti Mesenaatin sivuilla