Oppilaat etsivät uutta innostuksen pyörteessä

Tuore väitöstutkimus etsii syitä oppilaiden kiinnostuksen heräämiseen ja rakentaa oppimisen pyramidin, jossa emootiot, hauskuus ja yhdessäolo pohjustavat motivaatiota. Väitös pohjaa luonnontiedepainotteisen 9. luokan haastatteluihin.

Oppilaiden kiinnostuksen herääminen näyttää johtuvan halusta onnistua elämässä, jatkuvasta uuden, jännittävän ja hauskan etsinnästä, onnistumisen kokemuksista sekä samaistumisesta luonnontiedeluokkaan.

Oppilaiden kokemuksesta välittyy kaksinainen kuva: oppilaat kyllä pitävät projektitöistä, kokeellisesta työskentelystä sekä muista oppilaskeskeisistä menetelmistä. He eivät kuitenkaan pidä näitä parempana kuin perinteistä opettajan selitystä, joka puolestaan lisää asioiden ymmärtämistä ja sitä kautta onnistumisen kokemusta.

Oppimisen pyramidi

Oppilaat etsivät uutta, jännittävää ja heille tulevaisuudessa hyödyllistä tavoitteiden aikaansaamassa innostuksen pyörteessä.

Tohtoriopiskelija Eeva-Liisa Nieminen rakentaa väitöstyössään oppimisen pyramidin mallin, jossa emootiot, hauskuus ja yhdessäolo pohjustavat motivaatiota.

Opettajalta odotettu panos riippuu oppilaan sijoittumisesta pyramidilla: emootioiden, hauskan ja yhdessäolon kerroksessa tarvitaan eniten opettajan kontrollia ja ohjausta, kun sen sijaan huipulla oppilaat pystyvät työskentelemään itsenäisesti.

Oppimalla uusia asioita ja kehittymällä, oppilaat pääsevät korkeammalle pyramidissa.

Tutkimuksen oppilailla on paljon odotuksia tulevaisuudelta. He etsivät identiteettiään ja poimivat itselleen hyödyllisten tietojen ja taitojen paketin.

Luonnontiedeluokka tarjoaa sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteisön, joka auttaa identiteetin löytämisessä. Se toimii myös tieteen yhteisönä, jossa tieteen miten-kysymystä on mahdollista käsitellä.

FM Eeva-Liisa Nieminen väittelee 21.6.2016 klo 12 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”9th Grade Students Generating Interest in Physics and Chemistry: Interpretive Study of Students’ discourse in a Science Class in Finland”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorium 302 (Athena, Siltavuorenpenger 3A).

Väitöskirja on sähköinen julkaisu ja luettavissa e-thesis-palvelusta.

Väittelijän yhteystiedot:
Eeva-Liisa Nieminen
eeva-liisa.nieminen@helsinki.fi
040 737 8037