Oikeustieteellisen valintakokeissa teknisiä ongelmia viidellätoista hakijalla

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeessa 24.5. viidellätoista hakijalla oli ongelmia koevastausten tallentumisessa. He olivat kaikki yksilöllisten järjestelyiden piirissä, ja siksi heille oli hakemuksesta annettu lupa suorittaa valintakoe tietokoneella.

Koevastauksia tallentaessa havaittiin teknisiä ongelmia, joiden vuoksi kaikkien vastausten tallentaminen ei onnistunut. Yliopiston tekninen tuki ratkaisi tilanteen niin, että koetta voitiin jatkaa ja tiedot tallennettiin toisella ohjelmalla. Lähes kaikki vastaukset saatiin lopulta palautettua joko osittain tai kokonaan. Valitettavasti yhden hakijan kohdalla vastausten palauttaminen ei onnistunut, ja hän sai lisäaikaa suorittaa kokeen uudestaan.

Kaikille hakijoille, joita tilanne koski, annettiin lisää aikaa kokeen loppuun tekemisen. Yliopisto järjesti hakijoille ruokaa pidentyneen koeajan vuoksi.  

Oikeustieteellisen kokeeseen oli ilmoittautunut noin 3 000 hakijaa, joista yksilöllisten järjestelyiden piirissä oli vain osa hakijoista.  

 

Yliopisto pahoittelee syvästi tapahtunutta ja selvittää tarkoin ongelman syyn, jotta siltä vältytään tulevissa kokeissa. 

 

Lisätietoja:



Projektipäällikkö Anna-Liisa Kuusela

Sähköposti: anna-liisa.kuusela@helsinki.fi

Puh. 0294126624

 

Professori Antti Aine

Sähköposti: antti.e.aine@helsinki.fi

Puh. 0294123210