Nuorten teknologian käyttötavoilla yhteyksiä keskittymiskykyyn

FM Mona Moisala löysi väitöstutkimuksessaan yhteyksiä myös tietokonepelaamisen ja hyvän työmuistin välillä.

Filosofian maisteri Mona Moisala tutkii väitöskirjassaan, onko aivoverkostojen toiminnalla ja tarkkaavaisuus- ja työmuistitehtävissä suoriutumisella yhteyksiä nuorten teknologian käyttötapoihin. Tutkimuksessa oli mukana noin 170 13–24-vuotiasta nuorta.

Tuloksista selviää, että nuoret, jotka raportoivat monisuorittavansa paljon teknologian ja median parissa vapaa-ajallaan, suoriutuivat muita heikommin keskittymistä vaativista tarkkaavaisuustehtävistä laboratorio-olosuhteissa.

– Heidän oli vaikeampi suodattaa ympäristön häiriöärsykkeitä. Se näkyi myös aivojen etuotsalohkon suurempana aktiivisuutena, joka saattaa kieliä pinnistelyn tarpeesta, Moisala toteaa.

Tuloksista ei voi kuitenkaan päätellä aiheuttaako taipumus käyttää montaa mediaa samanaikaisesti tarkkaavaisuuden häiriintyvyyttä vai päinvastoin.

Moisala käytti aivojen aktivoitumisen mittaamiseen toiminnallista magneettikuvausta tehtäväsuoritusten aikana. Kuvantamisen avulla hän selvitti myös, miksi monisuorittaminen on niin vaikeaa.

– Huomasimme, että jos kaksi asiaa vaativat esimerkiksi kielellisen tiedon käsittelyä, niin aivojen kielialueet ylikuormittuvat. Siksi ihmisen on hankala kuunnella ja lukea tekstiä samanaikaisesti.

Pelaamisen suotuisat vaikutukset saivat vahvistusta

Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla pelaaminen oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen työmuistitehtävissä ja nopeampiin reaktioaikoihin. Lisäksi tarkkaavaisuuden vaihtaminen näön ja kuulon välillä oli heille helpompaa.

Pelaamisen suotuisista kognitiivisista vaikutuksista on saatu viitteitä jo aikaisemmissa tutkimuksissa.

– On tärkeää ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia nuorten alati kasvavalla ruutuajalla on mahdollisesti heidän kognitiivisiin toimintoihinsa ja aivojen toimintaan, Moisala sanoo tutkimustensa tuloksista.

Työmuistia ja tarkkaavaisuutta mittaavat laboratoriokokeet toistettiin osalla koehenkilöistä kahden vuoden jälkeen. Mahdollisuudet jatkotutkimukselle riippuvat enää rahoituksesta.

– Kyseessä on poikkeuksellisen laaja aineisto, josta voidaan seurata nuorten aivojen kehitystä ja sitä, miten teknologian käyttö mahdollisesti vaikuttaa siihen, Moisala sanoo.

FM Mona Moisala väitteli 31.3.2017 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Brain activations related to attention and working memory and their association with technology-mediated activities". 

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Yhteystiedot: Mona Moisala, mona.moisala@helsinki.fi

 

Jutun väitösaika- ja paikkatietoja on editoitu 22.11.2019.