Nuoret opettivat koodaustaitojaan yhteiskunta- ja yrityspäättäjille

Tiedekulmassa järjestetyssä tilaisuudessa päättäjät pääsivät vahvistamaan koodaustaitojaan sekä keskustelivat koulutuksen muutoksesta ja teknologian roolista opettamisessa ja oppimisessa.

Lauttasaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaiset pääsivät keskiviikkona näyttämään koodaustaitojaan kokeneille päättäjille Microsoftin Minecraft Education Edition -pelin avulla. Microsoftin, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston järjestämässä keskustelu- ja koodaustilaisuudessa Tiedekulmassa nuoret opastivat Helsingin kaupungin pormestaria Jan Vapaavuorta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaa Liisa Pohjolaista, Helsingin yliopiston kansleria Kaarle Hämeriä sekä Microsoft Oy:n toimitusjohtajaa Pekka Horoa koodaamaan ja käytännössä kokemaan yhtä nykykoulun oppimisen muotoa. 

– Teknologian vallankumouksessa on kaksi eri tasoa: kyse on yleisistä kansalaistaidoista ja toisaalta tarvitsemme huippuosaajia. Minecraft-koodaamisessa puolestaan tarvitsin tänään sorminäppäryyttä, tiivistää Jan Vapaavuori. 

Koodaustaitojensa vahvistamisen lisäksi päättäjät keskustelivat koulutuksen muutoksesta sekä teknologian roolista opettamisessa ja oppimisessa.

– Tämä on ihan oikea kemian oppitunti ja alustana Minecraft on varmasti innostava, koska tässä voi kokeilla hullujakin ideoita, tiivistää koodauskokemuksensa Kaarle Hämeri. 

Koodaustaitojensa vahvistamisen lisäksi päättäjät keskustelivat koulutuksen muutoksesta sekä teknologian roolista opettamisessa ja oppimisessa. Vuonna 2016 voimaan astunut uusi opetussuunnitelma on mullistanut kouluja ja opettamista Helsingissä. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio-ohjelma on nyt puolivälissä ja sen tavoitteena on edistää yhdessä tekemistä ja tulevaisuuden taitojen oppimista sekä hyödyntää koko kaupunkia oppimisympäristönä. Microsoft puolestaan haluaa innostaa tulevaisuuden tekijöitä oppimiseen tuomalla uudenlaisia teknologisia sovelluksia osaksi oppimista. 

– Teknologia tukee erinomaisesti ilmiöpohjaista oppimista ja antaa myös oppilaille mahdollisuuden olla itse aktiivisia oppimisessa. Tämä tapahtuma on yksi esimerkki siitä, miten haluamme ottaa kouluympäristön haltuun luokkahuoneen ulkopuolellakin, tiivistää Liisa Pohjolainen.

Opettajien työ on myös laajentunut paljon pelkän tiedon jakamisesta taitojen opettamiseen.

–Teknologia, esimerkiksi Minecraft-peli, auttaa oppimaan ja tukee myös niitä oppilaita, joille pelkät perinteiset oppimismetodit eivät riitä.  Minecraft mahdollistaa ilmiöiden ja abstraktien asioiden visualisoinnin perinteisiä oppimateriaaleja monipuolisemmalla tavalla. Vanha tekemällä oppiminen on näin tuotu digitaaliseen muotoon, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo. 

Opettajien työ on myös laajentunut paljon pelkän tiedon jakamisesta taitojen opettamiseen.

– Teknologia tuo opettajillekin hyvää vauhtia työhön: on mahtavaa päästä oppimaan ja opettamaan uutta, sanoo Jarkko Sievi

Opettajat, oppilaat ja päättäjät yhdessä vievät käytäntöön Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen digistrategiaa ja sen tavoitetta tehdä koko kaupungista oppimisympäristö. Tiedekulma tarjosi tähän upeat puitteet ja oppilaat pääsivät tutustumaan myös Helsingin yliopistoon HoloLensin yhdistetyn todellisuuden avulla ja Luma-keskuksen työpajan avulla puun ja ilmakehän vuorovaikutukseen. 

– Tämä oli tosi erilainen oppimistapahtuma ja meille oppilaille Minecraft on tosi kiva oppimisalusta, koska olemme pelanneet sitä lapsenakin, tiivistää Anna Ruohio Lauttasaaren yhteiskoulun yhdeksänneltä luokalta.