Monilukutaidon jäljillä: Tiede, taide ja tarinat kohtaavat Heurekassa 12.5. maksuttomassa tapahtumassa

Helsingin yliopiston MOI - Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -kehittämisohjelma kutsuu perheet maksuttomaan tapahtumaan tiedekeskus Heurekaan Snellmanin päivänä 12.5. klo 10 - 18. MOI-päivässä monilukutaidon moninaisuutta päästään käytännössä tutkimaan ja kokeilemaan tieteen, taiteen ja tarinoiden kautta.

Monilukutaito antaa valmiudet arvioida tietoa, väitteitä ja mielipiteitä, tarvittaessa myös haastaa niitä. Ilman monilukutaitoa ihminen ymmärtää ympäristöään heikosti. Silloin oma ymmärrys ja ajattelu korvautuvat jäykillä uskomuksilla ja maailmankuva jää kapeaksi, toteaa MOI-kehittämisohjelman johtaja professori Kristiina Kumpulainen.

Monilukutaidolla on merkitystä

Nyky-yhteiskunnassamme monilukutaidon merkitys kasvaa jatkuvasti. Monilukutaito on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Monilukutaito on oppimisen, sivistyksen, suvaitsevaisuuden ja vaikuttamisen edellytys jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kodilla on tärkeä rooli lapsen monilukutaidon kehittymisen tukemisessa. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä kulttuurilaitokset ovat myös tärkeässä asemassa edistämässä kaikkien lasten tasa-arvoista oikeutta monilukutaitoon.

MOI-päivässä Heurekassa perheet pääsevät tutustumaan lukutaidon moninaisuuteen mm. Tarinakirja-pajassa, Professorin lukunurkassa, tiedelorujen kautta sekä kohtaamaan Metsänhaltijan.

– Pyrimme kehittämään pienten lasten oppimisympäristöistä rikkaita tekstiympäristöjä, joissa lasten ja nuorten itse tuottama ja heille tuotettu kulttuuri, kuten sadut ja tarinat, tietokirjallisuus, televisio-ohjelmat ja elokuvat, leikkilorut ja runous sekä musiikki ovat tärkeässä asemassa, Kumpulainen kertoo.

– Lapsia ja nuoria kannustetaan lukemaan, arvioimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä. Kehittämämme pienten lasten monilukutaitoa edistävät ratkaisut tarjoavat lapsille mahdollisuuksia tarinoihin, tieteeseen ja taiteeseen leikin, mielikuvittelun, ihmettelyn ja tutkimisen kautta.

Heurekan ja MOI-kehittämisohjelman yhteiset tavoitteet lasten ja nuorten laaja-alaisten taitojen kehityksen edistämisessä, tiedeymmärryksen lisäämisessä sekä tieteen ja taiteen yhdistämisessä konkretisoituvat Heurekassa 12.5. perhetapahtumassa.

– Yhteistyö mahdollistaa tärkeän teeman ulottamisen kaikille kiinnostuneille innostavin tiedekeskusmaisin hands-on menetelmin. Tarinallisuus, taide-elementit sekä vuorovaikutus tuovat tiedeoppimiseen uusia ulottuvuuksia, ymmärrystä lisääviä keinoja sekä hauskuutta, jota perhetapahtumassa pääsevät kaikenikäiset kokemaan, sanoo Heurekan oppimispäällikkö Jutta Kujasalo.

Tapahtuman avaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Monipuolinen lukutaito, matemaattinen osaaminen ja kielitaito luovat perustan, jonka varaan voi rakentaa omien vahvuuksien ja tarpeiden mukaan, painottaa ministeri hallituksen vastauksessa välikysymykseen.

Yhteystiedot:

Professori Kristiina Kumpulainen, +358 50 3185221, kristiina.kumpulainen@helsinki.fi

Oppimispäällikkö Jutta Kujasalo, Heureka, +358 40 9015280, jutta.kujasalo@heureka.fi