Matematiikan opiskelu tuottaa parhaimmillaan ylpeyttä ja nautintoa

Liian moni koululainen kokee laskemisen puuduttavana ja ahdistavanakin, aiheesta väitellyt Marja Holm sanoo. Pojat nauttivat taidoistaan tyttöjä useammin, osaamisesta riippumatta.

Puuduttavaa rutiininomaista laskemista. Sellainen muisto saattaa nousta mieleen lapsuuden matematiikantunneista. Tämä mielikuva toistui, kun Marja Holm kävi väitöskirjaansa varten läpi yläkoululaisten oppimiseen liittyviä tunteita.

Moni koki matematiikan tylsäksi riippumatta omasta suoritustasosta. Matematiikassa heikosti menestyvät oppilaat kokivat lisäksi paljon muitakin negatiivisia tunteita kuten toivottomuutta, ahdistusta ja häpeää.

— Matematiikka vaatii laskurutiinia, joka vaatii toistoa. Siitä voi syntyä tylsyyden kokemus, Holm arvioi.

Tylsyys voi nousta joko siitä, että tehtäviä ei hallitse, tai siitä, että ne tuntuvat liian helpoilta.

— On tärkeää miettiä, miten yleisluokassa oppilaita pystyisi tukemaan tunnetasolla. Miten kaikilla olisi mahdollisuus kokea myönteisiä tunteita?

Holmin tekemässä kyselyssä selvisi, että parhaimmillaan tehtävien ratkominen tuottaa ylpeyttä ja nautintoa. Pojat löysivät positiiviset tunteet tyttöjä useammin, osaamisesta riippumatta.

Holm ehti ennen tutkijanuraansa työskennellä muutamia vuosia matematiikan opettajana yläasteella ja lukiossa.

Pojat kaipaavat tavoitetta ja palkintoa

— Pyrin monipuolisiin opetusmenetelmiin. Selkeä määränpää — tavoite ja palkinto — motivoi varsinkin poikia. Etsin myös yhteyttä arkielämään. Esimerkiksi geometriaa pystyy integroimaan muihin aineisiin kuten kuvataiteisiin.

Holm keräsi väitöskirjansa materiaalin peruskoulun kahdeksasluokkalaisille suunnatulla kyselyllä. Mukana oli 27 koulua ja kaikkiaan noin 1 400 oppilasta eri puolilta Suomea.

— Minä toivon, että opettajat, tutkijat ja matematiikan opetusratkaisuja suunnittelevat ihmiset saisivat tutkimuksestani ajatuksia opetuksen kehittämiseen, Holm sanoo.

—  Tunteiden vaikutus oppimisen taustalla olisi tärkeä ymmärtää.

Marja Holmin väitöskirja Executive functions and achievement emotions among adolescents: Mathematics difficulties, low mathematics performance, and special education support in mathematics tarkastettiin 8.1.2021 kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 1/2021.