Lisää opinto-ohjaajia yliopistolle — opiskelijat saavat matalan kynnyksen tukea entistä helpommin

Helsingin yliopiston uusia opinto-ohjaajia pääsee tapaamaan ilman ajanvarausta. Jos opinnot ovat pandemian takia solmussa tai voimat vähissä, hankaluuksia voi ratkoa yhdessä heidän kanssaan.

Helsingin yliopistossa aloitti maaliskuussa 2022 kolme uutta opinto-ohjaajaa: Hanna-Maaria Saarinen, Sanna Siirilä ja Johanna Vuori. Yhteensä opoja on nyt viisi, ja kaartia vahvistetaan vielä ensi syksynä.

Heidän luoksensa voi mennä juttelemaan esimerkiksi opintojen sujumisesta, opiskeluun liittyvistä valinnoista, ajanhallinnasta ja opiskelutekniikoista. Opojen tavoitteena on tukea opiskelijan vahvuuksien ja motivaation löytymistä ja antaa työkaluja opintojen sujuvaan etenemiseen.

Muustakin elämästä on lupa puhua.

– Meidän kanssa voi pohdiskella opintoihin liittyviä asioita mutta toisaalta myös yleisesti omaa jaksamista ja hyvinvointia. Luoksemme voi tulla monenlaisten asioiden kanssa, ja sitten yhdessä mietitään, miten lähdetään siitä eteenpäin, Sanna Siirilä kuvailee.

Matalan kynnyksen kohtaamista

Ohjausta järjestetään sekä kampuksilla että etänä, eikä ajanvarausta välttämättä tarvita. Tarpeen mukaan opiskelijan kanssa sovitaan jatkotapaaminen, tai opinto-ohjaaja neuvoo opiskelijan muiden ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pariin.

– Drop in -ohjaus on saanut tosi hyvää palautetta, ja olemme päättäneet jatkaa sitä syksyllä, Siirilä kertoo.

Opot korostavat, että heidän luokseen voi tulla juttelemaan, vaikka ei heti osaisi sanoittaa, mistä haluaa keskustella. 

– Voi olla helpompi yhdessä ohjaajan kanssa lähteä purkamaan sitä tilannetta. Meille on tärkeää profiloitua opiskelijoiden suuntaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jotta meidän luo olisi helppo tulla ja olisimme tuttuja opiskelijoille, Saarinen painottaa.

Avuntarjouksia tekstiviestillä

Koronapandemia on vaikeuttanut opiskelua ja lisännyt tuen tarvetta. Opintojen viivästymisiin ja keskeytyksiin erityisesti pureutuvasta tuesta on meneillään pilottihanke, jolla halutaan lievittää muun muassa yksin jäämisen kokemuksia.

– Voimme tarjota näkökulmaa, että et ole yksin ja autamme sinua pääsemään takaisin kiinni opiskeluihin, Siirilä kuvailee.

Pilotissa opot ovat opiskelijoihin yhteydessä pääasiassa tekstiviestitse ja tarjoavat mahdollisuutta etä- tai lähitapaamiseen. Yhteydenottotyö on käynnistetty yksittäisissä koulutusohjelmissa useassa tiedekunnassa: teologisessa, humanistisessa, kasvatustieteellisessä ja farmasian tiedekunnassa.

Yhteydenottoja on lähetetty opiskelijoille muun muassa opintopistekertymän ja opintojen vaiheen perusteella. Pyrkimys on tunnistaa niitä, jotka saattavat kaivata tukea opintojensa edistämiseen. Avun pyytämisen kynnys halutaan painaa alas.

– Voidaan ajatella, että yhteydenotot ovat olleet tärkeitä, koska opiskelijat ovat palanneet asiaan ja kokeneet tekstiviestin mukavaksi yhteydenotoksi yliopistolta, Saarinen sanoo.

Ensimmäisiä ohjaustapaamisia on jo sovittuna. Syksystä 2022 lähtien lisätään myös pienryhmätoimintaa.

Pilotti on osa Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojektia (2021–2023), jota rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avulla sekä yliopiston omalla strategisella hyvinvointirahalla.