Liikkumalla parempia Pisa-tuloksia

Eurooppalais-aasialaisessa projektissa selvitetään liikunnan ja oppimisen yhteyttä. Matematiikassa kynän ja paperin voisi korvata hiekkasäkeillä, tutkija sanoo.

Hyvinvoinnin, kaverisuhteiden ja vahvistuvan itsetunnon sivutuotteena liikkumalla voi saavuttaa myös entistä parempia Pisa-tuloksia, pedagogiikan tutkija Jyrki Reunamo toteaa.

Reunamon ryhmä on selvittänyt suomalais-taiwanilaisessa hankkeessa alle kouluikäisten liikkumista ja liikunnan yhteyksiä oppimiseen.

– Lapsella tulee olla mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen ja liikkumisen perustaitojen oppimiseen. Tulostemme perusteella suunnitellut toimenpiteet voivat olla yksinkertaisiakin. Esimerkiksi matematiikassa kynän ja paperin voi korvata hiekkasäkeillä.

Kömpelö jää syrjään

Tutkijat havainnoivat suomalaisten ja taiwanilaisten lasten varhaiskasvatusta liikunnan ja motoriikan kehittymisen kannalta.

Polkupyörää kovin kankeasti käyttävät tai muuten karkeamotorisen tuen tarpeessa olevat lapset jäävät usein syrjään fyysisestä puuhailusta. Kömpelyys vähentää myönteisiä liikuntaelämyksiä, mikä synnyttää noidankehän.

Myös luonteeltaan vetäytyvät lapset jäävät helposti paitsi liikunnasta, minkä huomaaminen vaatii aikuisilta erityistä tarkkaavaisuutta, Reunamo sanoo.

Kömpelyys on taakka ennen muuta pojille, mutta tytöilläkin on harminsa. Aikuisilla on taipumus ohjata tyttöjä vähemmän ponnistelua vaativaan tekemiseen, mikä kutistaa heidän liikkumisensa kokonaismäärää.

Singapore mukaan tutkimukseen

Aasia on heräämässä varhaisen liikkumisen pedagogiseen merkitykseen, Reunamo kertoo.

Monessa Aasian maassa on havahduttu huomaamaan, että lapsille jo pienestä pitäen tuputettu akateemisen suoriutumisen pakko johtaa pahoinvointiin.

Suomalais-taiwanilainen liikuntatutkimus laajenikin maaliskuussa, kun innovaatioiden jättiläinen ja Pisa-tähti, Singapore, lähti mukaan hankkeeseen.

– Singaporessa satsataan juuri nyt vahvasti varhaiskasvatukseen, ja projektiamme varten sinne koulutetaan kevään 2015 aineistonkeruuseen 30 havainnoijaa.