Lähdetään yhdessä ulos metsäretkipäivänä 17.5.2018

Suomen lasten metsäretkipäivä ja kansainvälinen Ulkoluokkapäivä kannustavat kaikkia opettajia ja perheitä lähtemään lasten ja nuorten kanssa ulos yhteisenä tapahtumapäivänä 17.5.2018. Tapahtumapäivän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lasten ulkoilu vähentynyt kotona ja koulussa

Lapset viettävät yhä vähemmän aikaa ulkona, erityisesti luonnonympäristöissä. Päiväkodissa ja koulussa ei lähdetä välttämättä pihaa pidemmälle ja perheiden yhteiset luontoretket ovat vähentyneet etenkin siellä, missä luonnonympäristöihin, esimerkiksi metsiin, on pidempi matka. Lasten luontosuhteen kehittyminen herättää huolta, sillä luontosuhde ei synny itsestään. Luonnossa tapahtuva leikki ja oppiminen antavat lapselle mahdollisuuden luontosuhteen luomiseen ja auttavat ymmärtämään, että ihminen on osa luontoa.

Tapahtumapäivä muistuttaa ulkoilun hyödyistä

Yhteisellä tapahtumapäivällä 17.5. kannustetaan opettajia ja perheitä lähtemään lasten ja nuorten kanssa yhdessä ulos luontoon. Luontoelämykset tukevat jaksamista ja auttavat toimintakyvyn ylläpitämisessä. Ulkoilmassa mieliala kohenee ja keskittymiskyky paranee. Luonnossa vietetty aika ja ulkona tapahtuva leikki ja oppiminen lisäävät tutkimusten mukaan lasten terveyttä, onnellisuutta ja iloa.

– Asiat opitaan paremmin, kun lapset pääsevät ulos itse tutkimaan ja tekemään. Ulkona on tilaa riehakkaammalle leikkimiselle ja oppimiselle, kertoo biologian didaktiikan yliopistonlehtori Arja Kaasinen Helsingin yliopistosta.

Yhdessä ulos 17.5.2018

Tapahtumapäivän pääjärjestäjinä ovat Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan tutkimusryhmä ja ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKE-verkosto), MAPPA-materiaalipankki, Suomen latu, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Luonto-Liitto, LUMA-keskus, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Suomen metsäyhdistys ry, Sanoma Pro Oppi&Ilo. Kumppanien määrä kasvaa edelleen.

Lisätietoja:

Suomen lasten metsäretkipäivä: Arja Kaasinen, puh. 050 318 7286, s-posti arja.kaasinen@helsinki.fi

Ulkoluokkapäivä: Sinikka Kunttu, toiminnanjohtaja, FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry), puh. 050 329 3388, s-posti sinikka.kunttu@feesuomi.fi,

Lisätietoa tapahtumista:

Suomen lasten metsäretkipäivä
Metsäretkipäivän tarkoituksena on kannustaa kaikkia aikuisia, niin perheitä, lasten kanssa työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkille. Metsäretkipäivä muistuttaa metsissä liikkumisen tärkeydestä ja on kunnianosoitus suomalaiselle metsäluonnolle. Metsäretkipäivää on järjestetty Suomessa vuodesta 2016 ja siihen on osallistunut edellisinä vuosina tuhansia lapsia eri puolilla Suomea. Tapahtumaa organisoi Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan tutkimusryhmä ja luokanopettajaopiskelijat.

Verkkosivut
Facebook   

Ulkoluokkapäivä
Ulkoluokkapäivän (Outdoor Classroom Day) tarkoituksena on edistää ulkona tapahtuvaa oppimista ja leikkiä. Kansainväliseen kampanjaan osallistui vuonna 2017 lähes puoli miljoonaa lasta yli sadassa eri maassa. Kansainvälistä Outdoor Classroom Day -kampanjaa koordinoi brittiläinen sosiaalinen yritys ja yhteisöllisten projektien verkosto Project Dirt yhteistyössä Unileverin Dirt is good -hankkeen kanssa. Suomessa tapahtumasta vastaa FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen seura ry). Ulkoluokkapäivä on suunnattu päiväkodeille ja kouluille, jotka voivat ilmoittautua mukaan osoitteessa http://ulkoluokkapaiva.org/  -> Lähde mukaan!

Verkkosivut    
Facebook