Kansainvälinen suomalaisen varhaiskasvatuksen tutkimus- ja harjoittelupäiväkoti Jätkäsaareen

Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja suomalaista varhaiskasvatusmallia Suomen ulkopuolelle tarjoava HEI Schools aloittavat yhteistyön Jätkäsaaressa, Livornonkatu 6:ssa sijaitsevassa päiväkodissa.

Yhteistyön kautta halutaan kehittää suomalaista varhaiskasvatusmallia tutkimus- ja harjoitteluperusteisesti, ja hankkeesta toivotaan muodostuvan myös kansainvälinen näyteikkuna suomalaiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Helsingin kaupunki vastaa päiväkodin toiminnasta kunnallisena varhaiskasvatusyksikkönä. 

– Tavoitteenamme on olla edelläkävijä varhaiskasvatuksen kehittämisessä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Tämän tyyppinen yhteistyö mahdollistaa varhaiskasvatuksen kehittämisen uudella tavalla ja kokemuksia voidaan hyödyntää myös laajemmin Helsingin muissa hankkeissa sekä varhaiskasvatusyksiköissä. Uudenlaiset mallit, tavat ja innovaatiot toteuttavat varhaiskasvatuspalvelua toimivat vetovoimatekijänä niin perheille kuin henkilöstöllekin, kertoo Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on luoda Helsingistä innovatiivinen kokeilukaupunki, jossa yhteistyö esimerkiksi yliopistojen ja yritysten kanssa edistää uudenlaisen kokeilevan ekosysteemin rakentumista.

– Yliopistolle yhteistyöllä on strateginen merkitys. Tämä liittyy kumppanuuksien kehittämiseen – tässä yhteydessä Helsingin kaupunki ja fokusalueena varhaiskasvatus – sekä yritys- ja innovaatiotoimintaan, jossa mm. startupit ja koulutusvienti, ovat keskeisessä roolissa, toteaa varadekaani Anu Laine Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

HEI Schools vastaa päiväkodin kansainvälisten varhaiskasvatussisältöjen tuottamisesta ja päiväkodin henkilökunnan kouluttamisesta niiden käyttöön. Päiväkoti saa käyttöönsä mittavan resurssin varhaiskasvatuksen sisältöjä, suunnittelutyötä helpottavia työkaluja sekä mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin ja luontevaan yhteistyöhön lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä ympäri maailman. HEI Schools -päiväkoteja on tällä hetkellä avoinna 15: Kiinassa, Indonesiassa, Koreassa, Argentiinassa, Australiassa, Egyptissä, Saudi-Arabiassa ja Suomessa.

HEI Schools on Helsingin yliopiston ja koulutus- ja design -alojen ammattilaisten yhdessä 2015 perustama yritys, jonka tavoitteena on tarjota korkeatasoista, suomalaisen mallin mukaista varhaiskasvatusta mahdollisimman monelle lapselle ja perheelle maailmassa. Mallin ytimessä on tiedepohjainen, pedagogisen osaamisen mallintaminen ja opettajakoulutus.

– Meille mahdollisuus toisaalta tarjota tiedepohjaista suomalaista pedagogiikkaa maailmalle ja toisaalta kansainvälisiä sisältöjä ja yhteisöllisyyttä suomalaiseen päiväkotiympäristöön on todella innostavaa. Uskomme että tällä kokoonpanolla ja mallilla voi syntyä oikeasti jotain erittäin arvokasta, kertoo toimitusjohtaja Milla Kokko HEI Schoolsista.

Yhteistyö on luonteeltaan sisällöllistä, keskittyen varhaiskasvatuksen tutkimus-, harjoittelu-, kehittämishankkeisiin sekä päiväkodin arjessa että erillisinä projekteina. Kaikki osapuolet ovat hankkeessa mukana ilman erillistä korvausta.

Helsingin kaupungin päiväkoti toimii osoitteessa Livornonkatu 6. Uusi päiväkotirakennus valmistui kesällä 2020, ja se on suunniteltu alun perin HEI Schoolsin tilakonseptin mukaan. Päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto Collaboratorio Oy.

Yhteistyö ja kehittäminen kohdistuvat toimikaudelle 2021–2022.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja

satu.jarvenkallas@hel.fi 050 566 4391 hel.fi

Helsingin yliopisto Anu Laine, varadekaani, kasvatustieteellinen tiedekunta

anu.laine@helsinki.fi 050 318 3920 helsinki.fi

HEI Schools Milla Kokko, toimitusjohtaja

milla.kokko@heischools.com 040 8600 277 heischools.com