Käännetyllä oppitunnilla läksyt tehdään etukäteen

Perinteisesti oppilaat oppivat luokassa uuden asian, jonka he kertaavat läksyjä tekemällä. Asian voisi kuitenkin tehdä myös toisin, kerrottiin Helsingin yliopiston Opettajien akatemian vuosiseminaarissa.

Flipped classroom, eli käännetyn oppitunnin malli lähtee perinteisen järjestyksen sijaan siitä, että oppilaat opiskelevat uudet asiat ennen tuntia itsenäisesti. Näin oppitunti voidaan käyttää asioiden kertaamiseen ja harjoitteluun.

Flipped Classroomista puhuttiin useaan otteeseen myös eilen 12. toukokuuta järjestetyssä Helsingin yliopiston Opettajien akatemian vuosiseminaarissa.

Henkeä ahdistaa

Kliininen opettaja Leila Niemi-Murola kertoi omista kokemuksistaan flipped classroom -menetelmän käytöstä akuutin hengitysvajauksen hoitoon perehdyttävällä valinnaisella kurssilla.

Hän latasi kurssia varten verkkoon kaksi noin 20 minuutin esitystä akuutin hengitysvajauksen tunnistamisesta ja hoitamisesta hengityslaitteen avulla ja kehotti opiskelijoita katsomaan ne ennen ensimmäistä tapaamista.

Näin tapaamisessa saatettiin keskittyä käytäntöön.

− Jaoin opiskelijat 4-5 hengen ryhmiin ja ohjasin heidät suoraan koneiden luo. Ohjeistin tekemään säädöt tehtävän potilaalle ja pyytämään apua jos oli ongelmia.

Opettajan rooli vaihtui luennoitsijasta eräänlaiseksi konsultiksi.

­− Menetelmä tuntui hyvin toimivalta ja opiskelijat pitivät siitä. Vähemmän kokemusta omaavat kokivat hyötyvänsä enemmän kuin käytännön työtä tehneet, joiden kokemuksesta hyötyivät kaikki.

Torkut kotikoneella

Hieman toisenlaista näkökulmaa aiheeseen antoi verkko-oppimismateriaaleista puhunut yliopistonlehtori Joseph Flanagan.

­− Kun ohjaamme opiskelijat katsomaan videoita, tekevätkö he todella niin? Jos torkkuu luennolla, videon ääressä torkkuminen on vielä paljon helpompaa.

Sinänsä Flanagan kannatti flipped classroomin ideaa. Sen saaminen toimimaan edellyttää kuitenkin muutakin kuin videoituja luentoja, hän muistutti.

Esimerkkinä Flanagan käytti kehittelemäänsä peliä, jolla englannin opiskelijat opettelivat kirjoittamaan englantia foneettisilla merkeillä.