Innokas-kerhot kannustavat tyttöjä teknologian pariin – huoli tulevaisuuden osaajista houkutteli yritykset mukaan

Kouluja tukeva Innokas-verkosto käynnistää yritysten kanssa teknologiapainotteisia kerhoja koululaisille. Kerhot on suunnattu erityisesti tytöille, koska teknologia-ala on yhä miesvaltainen ja tulevaisuuden ammatinvalintaan vaikuttavat jo peruskouluiässä saadut kokemukset.

Innokas-kerhoilla tuetaan lasten ja nuorten teknologiaosaamista ja turvataan osaavien tekijöiden riittäminen tulevaisuuden työelämässä. Kerhojen toiminnan mahdollistavat kummiyritykset.

Innokas-verkosto aktivoi kouluja järjestämään tulevaisuuden teknologiataitoja tukevaa toimintaa ja osallistumaan opetuksen kehittämiseen. Verkoston toimintaa koordinoi Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta yhteistyössä kymmenen alueellisen koordinaattorin kanssa. Verkoston toiminta on valtakunnallista ja tähtää tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamiseen kaikille lapsille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

– Aiemmin Innokas-verkoston toimintaa ovat järjestäneet pääasiassa koulut, mutta nyt olemme ottamassa uuden askeleen ja käynnistämme kerhotoimintaa yhdessä yritysten kanssa, sanoo Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen.

Miesvaltainen teknologia-ala tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Innokas-kerhojen idea sai alkunsa siitä huomiosta, että teknologiset alat ovat hyvin miesvaltaisia. Jatko-opintoja aloitettaessa alustavat ratkaisut on jo monesti tehty.

Innokas-kerhojen toimintaa ovat alusta alkaen tukeneet finanssialan yritykset OP Yrityspankki ja Enfuce Financial Services. Ne näkevät, että yrityksillä on velvollisuus olla mukana huolehtimassa siitä, että tulevaisuuden osaajia koulutetaan jo nyt ja että niin tyttöjä kuin poikiakin houkutellaan kiinnostumaan teknologisista aloista.

OP:n pankkitoiminnan tuotteiden ja palveluiden toimialueen johtaja Kaisu Christien ja Enfucen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Monika Liikamaan mielestä Innokas-kerhojen konsepti on nerokas: Yritykset tulevat mukaan sponsoroimaan kerhoja ja tätä kautta varmistamaan tulevaisuuden osaamista. Innokas-verkosto puolestaan tuo mukanaan kerhonvetäjät, tutkimustietoon perustuvan innovaatiokasvatuksen sekä toiminnan levittämiseen ja kehittävään arviointitutkimukseen liittyvän osaamisen.

Kasvatustieteen tutkijat selvittävät kerhojen vaikuttavuutta

Innokas-kerhojen vaikuttavuutta tullaan arvioimaan ja tutkimaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa työskentelevien Innokas-verkostoon kuuluvien tutkijoiden johdolla. Tutkijat toteuttavat kerhojen toimintaa kehittävän arvioinnin ja tutkimuksen yhteistyössä kerhojen vetäjien ja Innokas-verkoston aluekoordinaattoreiden kanssa. Arvioinnin ja tutkimuksen kohteena tulee olemaan kerhojen toimivuus niihin osallistuneiden lasten ja nuorten 2000-luvun taitojen tukemisessa.

Innokas-kerhojen pilotti käynnistyy Oulussa 10. lokakuuta 2018. Keväällä kerhot laajenevat yli kymmenelle paikkakunnalle ympäri Suomen. Yrityksiltä on jo herännyt kiinnostusta lähteä mukaan toimintaan Lappeenrannassa, Oulussa, Rovaniemellä ja pääkaupunkiseudulla.

– Mitä useampia yrityksiä lähtee mukaan, sitä useammalle paikkakunnalle kerhot saadaan käynnistettyä jo ensi kevään aikana, Tiina Korhonen sanoo.

Lisätietoja:

Innokas-verkoston tutkimusavustaja Hanna Reinius hanna.reinius@helsinki.fi, 040 722 7013

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen tiina.korhonen@helsinki.fi, 040 702 1626