Hyötypelit hiipivät kouluihin

Kouluopetus on muuttunut. Oppiminen on entistä aktiivisempaa ja muodollinen oppituntikulttuuri on muuntunut monimuotoiseksi. Lapsista halutaan toimijoita, ei kuulijoita – muun muassa opetuspelien avulla.

– Kouluopetuksen ja arkielämän välinen raja on hälvenemässä. Oppilaiden koulumaailma ja muu elämä kohtaavat entistä useammin. Yksi esimerkki tästä ovat pelit, kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen toteaa.

Opetuspeleissä hyödynnetään samoja elementtejä kuin tietokonevastineissa. Niissä on esimerkiksi tasoja, palkkioita ja pelihahmo eli avatar. Koululaisille pelien maailma ja rakenteet ovat tutumpia kuin vanhemmille tai jopa opettajille.

– Hyötypelien kehittäjät pyrkivät jäljittelemään tietokonepelien piirteitä. Pelit sitouttavat, herättävät kiinnostusta, auttavat jaksamaan ja tuottavat flow-tilan. Oppimispeleissä halutaan tehdä oppiminen mielekkääksi, tutkija toteaa.

Edita Publishingin kehitysjohtaja Kalle Huhtala vahvistaa, että pelillistämisen teoria ja tekniset ratkaisut ovat jo melko selkeitä ja vakiintuneita. Oppimispeleille löytyy hänen mukaansa kouluopetuksen lisäksi valtavasti käyttötarkoituksia. Pelipedagogiikka helpottaa vaikkapa työssä oppimista.

Professori Kumpulaisen mukaan pelinkehittäjien tekninen tietämys on vahvaa, mutta pedagoginen sisältö on vielä lapsenkengissä. Pelinkehittäjät saattavat olla teknisesti erittäin eteviä, mutta eivät useinkaan ymmärrä, miten ihminen oppii. Esimerkiksi matematiikkapeleissä on havaittu, että koululaisten huomio saattaa keskittyä pisteitten keruuseen matematiikan oppimisen sijaan.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen alainen Playful Teaching Center (PLC) tutkii uusia opetusmenetelmiä. Se on tehnyt yhteistyötä oppimispelialan yhdistyksen Serious Gaming Clusterin kanssa. Tiedeväellä on tutkittua tietoa siitä, miten ihminen oppii ja tuorein tietämys opettajien koulutuksesta ja koulujen tarpeista. Peliyritykset ovat voineet hyödyntää tiedettä esimerkiksi siten, että tutkijat ovat testanneet opetuspelien betaversioita lapsilla ja opiskelijoilla. Tavoitteena on, että oppimisen uusin tutkimustieto siirtyy oppimispeleihin.

Hyötypelit eivät kuitenkaan ratkaise opetuksen suuria kysymyksiä, Kristiina Kumpulainen sanoo. Vaikkei peleistä olekaan oppimisen ihmelääkkeeksi, paljastuu niiden takaa paljon ja monitasoista tutkittavaa: pelit paljastavat esimerkiksi osaltaan, miten oppilas liikkuu arjen ja koulun välillä.

Hyötypeleistä puhuttiin Oppiminen peli- ja virtuaalimaailmoissa -tapahtumassa Helsingin yliopistolla 9. lokakuuta. Sen järjestivät oppimispelialan yritysten yhdistys Serious Gaming Cluster ja Helsingin yliopiston Playful Learning Center.

Playful Learning Center

Serious Gaming Cluster